Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Д

Салеп

Сем. Салепови - Orchidaceae Описание: Употребяваните в медицината няколко вида салеп са многогодишни тревисти растения. Листата са елипсовидни, стесняващи се във влагалища, зелени и сочни, обхващащи стъблото, с успоредна нерватура. Цветовете са с 6 околоцветни листчет...

Ясен

Сем. Маслинови – Oleaceae Описание: Многогодишно дърво с тъмносива кора. Листата са седящи, продълговато ланцетни, заострени, голи или покрити с власинки ниско по жилките, нечифтоперести. Цветовете са двуполови - състоящи се от две тичинки и един плодник, и еднополови...

Зимзелен

Сем. Тойонови – Apocynaceae Описание: Многогодишно тревисто вечно зелено растение, достигащо на височина до 60 см. Цветоносните стъбла са прави, а нецветоносните - полегнали. Листата са срещуположни, елипсовидни, гладки, кожести, с къса дръжка. Цветовете са сини, един...

Росен

Сем. Седефчеви – Rutaceae Описание: Многогодишно тревисто растение със сочни корени, дълги до 50 см. Листата са нечифтоперести, яйцевидни, ланцетни и назъбени. Цветовете са розови, рядко бели, едри, събрани в гроздовидни съцветия на върха на стъблото. Чашката е петлис...

Дяволска уста

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото - високо до 1 м., четириръбесто, надлъжно набраздено, кухо, покрито с власинки, червеновиолетово. Листата са с дълги дръжки, с трихоми или голи, като долните са петделни, дланови...

Папрат мъжка

Сем. Мъжкопапротови – Aspidiaceae Описание: Многогодишно спорово растение без надземни стъбла. Коренището е дебело, косо, като в задната си част постепенно умира, а в предната част излизат елипсовидни, двойноперести, дълбоко нарязани листа, дълги до 1 м. В основата на...

Начало