Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Д

Вратига

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с високи до 1,60 м стъбла. Листата са последователни, като долните са с дълги дръжки, а горните са приседнали, пересто насечени, голи или влакнести. Цветните кошнички са събрани в гъс...

Поветица

Сем. Поветицови – Convolvulaceae Описание: Многогодишно тревисто увивно или полегнало растение със стъбло, дълго до 2 м. Листата са последователни, бели, целокрайни, слабо назъбени, в основата стреловидни, с дълга дръжка. Чашката е петзъба, звънчевидна. Венчето е фуни...

Оман бял

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 2 м, с разклонено на върха стъбло, покрито с къси власинки. Коренището е месесто, силно разклонено, при разрез с радиално лъчист строеж. Долните листа са с дръжки, едри, на...

Градински чай

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно полухрастче, високо до 80 см. Стъблата в долната част са одървеняли, а в горната част са тревисти, четириръбести, с разклонения, окосмени в бялосиво. Листата са с дръжки, в основата стеснени, продълговати и...

Репей

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с дълъг и месест вретоновиден корен, сивокафяв отвън и бял и сочен отвътре. През първата година израстват листата, а през втората - стъблото, което е силно разклонено и високо до 1,5 ...

Здравец обикновен

Сем. Здравецови – Geraniaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право стъбло, покрито с жлезисти трихоми. Приосновните листа са с дълги дръжки, стеблените - с къси дръжки, а връхните - приседнали. Всички листа са с жлезисти власинки. Цветовете са събрани по н...

Начало