Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Ф

Богородиче

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с четириръбесто, високо до 40 см стъбло с пълзящи облистени издънки. Приосновните листа са с дълги дръжки - яйцевидни или про-дълговати. Стъблените са приседнали, срещуположни, вълно-видн...

Мак див

Сем. Макови – Papaveraceae Описание: Едногодишно или двугодишно тревисто растение с бял млечен сок. Стъблото е с власинки. Приосновните листа са с дръжка, пересто разсечени, с ланцетни назъбени листчета. Стъблените листа са влакнести, насечени и назъбени. Цветовете са...

Пирей

Сем. Житни - Poaceae (Gramineae) Описание: Многогодишно тревисто растение с цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, високо до 1,5 м. Коренището е силно развито, с множество подземни издънки. Листата са тънки и плоски. Цветовете са синкави или бледожълти, събрани ...

Жълтурче

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 1 м, покрито с власинки. Приосновните листа са с дълги дръжки, с власинки, почти петоъгълни, с 3-5 дълбоки дяла, нарязани и остро назъбени. Горните листа са приседнал...

Огниче

Сем. Лободови – Chenopodiaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 70 см стъбло, с жлезисти власинки. Листата са последователни, яйцевидно продълговати, неправилно пересто нарязани, с дръжка. Цветовете са двуполови, събрани в пирамидални метличести съц...

Мокреш

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с голо, кухо, пълзящо, разклонено и ръбесто стъбло, високо до 1 м. Листата са текоперести, яйцевидни, тъмнозелени. Цветовете са бели, разположени на върха на стъблото в гроздовидни ...

Начало