Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
А

Вратига

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с високи до 1,60 м стъбла. Листата са последователни, като долните са с дълги дръжки, а горните са приседнали, пересто насечени, голи или влакнести. Цветните кошнички са събрани в гъс...

Мехунка

Сем. Картофови – Solanaceae Описание: Многогодишно тревисто увивно растение с разклонено стъбло, високо до 60 см. Листата са големи, с дълги дръжки, целокрайни, яйцевидни, с малки власинки. Цветовете са едри, бели, разположени поединично в пазвите на горните листа. Ча...

Кокиче блатно

Сем. Кокичеви – Amaryllidaceae Описание: Многогодишно луковично растение. Луковицата е яйцевидна със сивкава обвивка от стари листа. Стъблото е високо до 60 см. Листата са линейни, тъпи и дълги колкото стъблото. Цветовете са едри, бели, разположени на дълги дръжки на ...

Оман бял

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 2 м, с разклонено на върха стъбло, покрито с къси власинки. Коренището е месесто, силно разклонено, при разрез с радиално лъчист строеж. Долните листа са с дръжки, едри, на...

Росен

Сем. Седефчеви – Rutaceae Описание: Многогодишно тревисто растение със сочни корени, дълги до 50 см. Листата са нечифтоперести, яйцевидни, ланцетни и назъбени. Цветовете са розови, рядко бели, едри, събрани в гроздовидни съцветия на върха на стъблото. Чашката е петлис...

Еньовче

Сем. Брошови – Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 1 м. В долната част стъблото е приповдигащо се, четириръбесто, четинесто. Листата са разположени прешленовидно, теснолинейни, с осилче на върха, отгоре са тъмно зелени, отдолу - четинести. Цв...

Начало