Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Ш

Трънка

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишен силно разклонен и бодлив храст, висок до 4 м. Листата са елептични, назъбени, отначало мъхнати, а впоследствие голи. Цветовете са бели или светложълти, единични или двойни, с къси дръжки, разположени нагъсто, с петлист...

Еньовче

Сем. Брошови – Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 1 м. В долната част стъблото е приповдигащо се, четириръбесто, четинесто. Листата са разположени прешленовидно, теснолинейни, с осилче на върха, отгоре са тъмно зелени, отдолу - четинести. Цв...

Решетка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Двугодишно тревисто растение с късо дебело стъбло и дебел сочен жълтокафяв корен. Листата са големи, пересто нарязани, бодливи, разположени в розетка, която обгръща цветната главичка - кошничка. Цветовете са двупол...

Пелин

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено, вдървеняло в долната си част стъбло, високо до 1,5 м. Долните листа са тройно перести и дълбоко нарязани, с дълги дръжки, а горните са двойно перести или единични, ланце...

Златна пръчица

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 1 м стъбло, разклонено в горната си част. Листата са последователни. Долните са с дълги дръжки, яйцевидни или елипсовидни и назъбени. Горните са ланцетни, с къси дръжки или...

Равнец бял

Сем. Сложноцветни – Asteraceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право окосмено стъбло, високо до 70 см. Листата са последователни, двойно и тройно перести, ланцетовидни. Цветовете са бели, събрани в кошнички, а кошничките - в щитовидни съцветия на върха на с...

Начало