Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Ш

Глог червен

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Бодливо малко дръвче или храст с тъмно сива и гладка кора. Листата са последователни, често с дълбоки изрези от триделни до седемделни, назъбени или заоблени, отгоре зелени, отдолу по-светло зелени. Цветовете са бели, събрани в щит...

Миши уши

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 15 см, с безлистно стъбло, по което има тънки и дълги пълзящи издънки. Приосновните листа са продълговати или обратно яйцевидни до ланцетни, с четинести влакна в основата, ...

Хвощ

Сем. Хвощови – Equisetaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с два вида стъбла - пролетно и лятно. Пролетното стъбло е кафяво, членесто и спороносно - с щитовидни спороносни листчета (спорофили), събрани в клас. Спорангиите са разположени по ръба на спорофилит...

Дилянка

Сем. Дилянкови – Valerianaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с късо коренище и множество корени. Стъблото е голо, кухо и набраздено, в долната част окосмено, високо до 2 м. Листата са нечифтоперести, с до 21 яйцевидно ланцетни и едро набраздени листчета. На...

Кукувича прежда

Сем. Кукувичопреждови – Cuscutaceae Описание: Едногодишно паразитно безлистно растение с увивно, червеникаво, голо стъбло. Цветовете са събрани в рехави кълбести съцветия. Чашката е жълтеникава или кафява, разсечена на 4-5 дяла, обратно конична. Венчето е тръбесто, бя...

Царевица

Сем. Житни - Poaceae (Gramineae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, членесто стъбло, с гъбеста вътрешност, високо до 3 м. Листата са линейно ланцетни или ланцетни, с успоредна нерватура, заловени за стъблото посредством влагалище. Мъжките цветове са съб...

Начало