Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Я

Метличина

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с белезникаво разклонено стъбло, високо до 1 м. Листата са дребни, линейно ланцетни, окосмени. Цветовете са сини, събрани в цветна кошничка, като външните са езичести, а вътрешните тръ...

Хвойна

Сем. Кипарисови – Cupressaceae Описание: Многогодишно вечно зелено храстче или дърво, силно разклонено, високо до 1,5 м. Листата са шиловидно заострени, по три в снопче, разперени, отгоре с по една широка белезникава ивичка. Цветовете са двудомни. Женските се състоят о...

Сиротица

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с кухо, изправено или приповдигащо, разклонено в горната си част стъбло, високо до 80 см. Листата са срещуположни, приседнали, полуобхващащи стъблото, назъбени в горната си част. Цветовете са ...

Лайка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с голо и разклонено стъбло, високо до 50 см. Листата са последователни, двойно до тройно нишковидно нарязани. Цветните кошнички са разположени по върховете на стъблото, с дълги дръжки ...

Оман бял

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 2 м, с разклонено на върха стъбло, покрито с къси власинки. Коренището е месесто, силно разклонено, при разрез с радиално лъчист строеж. Долните листа са с дръжки, едри, на...

Слез

Сем. Слезови – Malvaceae Описание: Едногодишно, двугодишно или многогодишно тревисто растение. През първата година дава само листа в розетка, а през втората - силно разклонено стъбло, високо до 1 м, което в долната си част е вдървеняло и покрито с власинки. Листата са...

Начало