Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Я

Решетка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Двугодишно тревисто растение с късо дебело стъбло и дебел сочен жълтокафяв корен. Листата са големи, пересто нарязани, бодливи, разположени в розетка, която обгръща цветната главичка - кошничка. Цветовете са двупол...

Паричка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение без надземно стъбло. Листата са лопатовидни, събрани в основата като розетка, стеснени в крилата дръжка, окосмени, назъбени или целокрайни, с една жилка. От розетката излиза цветоносе...

Равнец бял

Сем. Сложноцветни – Asteraceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право окосмено стъбло, високо до 70 см. Листата са последователни, двойно и тройно перести, ланцетовидни. Цветовете са бели, събрани в кошнички, а кошничките - в щитовидни съцветия на върха на с...

Кантарион жълт

Сем. Звъникови – Hypericaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право и гладко стъбло, разклонено на върха, високо до 1 м. Листата са срещуположни, елиптични до целокрайни, с маслени вместилища. Цветовете са едри, жълти, събрани в метличовидни съцветия по разк...

Огнивче

Сем. Игликови – Primulaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с тънко, четириръбесто, разклонено стъбло, високо до 20 см. Листата са тъмнозелени, срещуположни, целокрайни и яйцевидни. Цветовете са тъмночервени, рядко бели или бледовиолетови, снабдени с дълги дръ...

Дива тиква

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с дебел месест корен. Стъблото е катерливо и е снабдено с мустачки, с които се прикрепва към другите растения, като достига на дължина до 4 м. Листатата са последователни, с дълги дръжки, петделни, ...

Начало