Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Г

Зокум

Сем. Тойнови – Apocynaceae Описание: Многогодишно вечно зелено храстче или дърво, достигащо на височина до 4 м. Листата са сивозелени, продълговато ланцетни, кожести, разположени срещуположно. Цветовете са розови, по-рядко бели или червени, събрани в полусенници на въ...

Латинка

Сем. Латинкови – Tropaeolaceae Описание: Едногодишно или многогодишно тревисто растение със сочно стъбло, високо до 1 м, понякога увивно. Листата са щитовидни, последователни, светло зелени, с дълги дръжки и лъчисто жилкуване. Цветовете са единични, с дълги дръжки, ед...

Лудо биле

Сем. Картофови – Solanaceae Описание: Многогодишно тревисто растение със зелено кафяво стъбло, сочно и разклонено в горната си част, високо до 2 м. Коренът е месест, разклонен, отвън е сивожълт, а отвътре - бял, достигащ до 1 м дължина. Листата са тъмнозелени, с къса ...

Тинтява жълта

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право цилиндрично стъбло, високо до 1 м и с месест корен, дълъг до 1 м, отвън кафяв, а отвътре жълтеникав. Листата са срещуположни, едри, яйцевидни, обхващащи с долната си част стъблото, с дъгови...

Кисел трън

Сем. Киселтрънови – Berberidaceae Описание: Многогодишен бодлив храст, разклонен и висок до 3 м. Коренът е добре развит, тъмножълт, с тъмножълта кора. Листата са с къси дръжки, яйцевидно продълговати, назъбени, с мрежесто жилкуване, събрани в кичури. През есента листа...

Равнец бял

Сем. Сложноцветни – Asteraceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право окосмено стъбло, високо до 70 см. Листата са последователни, двойно и тройно перести, ланцетовидни. Цветовете са бели, събрани в кошнички, а кошничките - в щитовидни съцветия на върха на с...

Начало