Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Г

Медуница

Сем. Грапаволистни – Boraginaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см ръбесто стъбло, покрито с власинки. Листата са окосмени, отгоре - зелени с характерни белезникави петна, а отдолу - бледозелени без петна. Приосновните листа са овални в основ...

Бреза

Сем. Брезови – Betulaceae Описание: Високо до 30 м дърво с бяла лющеща се хоризонтално кора, като долната част на по-стари дървета е сивочерна. Листата са ромбични, на върха заострени, назъбени, с дълги дръжки. Мъжките съцветия са висящи реси с четирилистен околоцветн...

Кукуряк

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено на върха, кухо и зелено стъбло, с червенокафяво силно разклонено коренище. Листата са с дълги дръжки, длановидно насечени, с 5-7 дяла, жилави и излизащи направо от коренището. Цветовет...

Бръшлян

Сем. Бръшлянови – Araliaceae Описание: Увивен храст с дълго около 30 м стъбло и множество въздушни корени. Листата са вечно зелени, последователни, кожести и лъскави, с елиптична или яйцевидна форма при млади растения, петделни, когато цъфтят листата са тясно яйцевидн...

Волски език

Сем. Орловопапратови – Hypolepidiaceae Описание: Многогодишна папрат с късо коренище, от което излизат едри кожести листа с линейно ланцетна петура, с къси дръжки. Сорите са линейни, наредени успоредно от двете страни на средната жилка и косо спрямо нея. Спороноси м. ...

Подбел

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, високо до 20 см стъбло, покрито с червеникави люспи. Стъблото се развива преди да покарат листата. Цветната кошничка е жълта на върха на стъблото. Периферните цветчета на кош...

Начало