Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
О

Репей

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с дълъг и месест вретоновиден корен, сивокафяв отвън и бял и сочен отвътре. През първата година израстват листата, а през втората - стъблото, което е силно разклонено и високо до 1,5 ...

Шипка

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишен храст с дълги и извити клони, покрит с твърди извити шипове. Листата са последователни, нечифтоперести, с 5-7 елиптични листчета, с къса дръжка, яйцевидно назъбени, със сраснали с дръжката прилистници. Листните дръжки ...

Леска

Сем. Брезови – Betulaceae Описание: Многогодишен храст или ниско дръвче с височина до 4 м. Кората е пепеляво сива, гладка, покрита с лещянки. Листата са с къса дръжка, сърцевидно закръглени, неравномерно назъбени, а младите листа са окосмени. Цветовете са еднополови и...

Бабини зъби

Сем. Трабузанови – Zygophylaceae Описание: Едногодишно тревисто растение. Стъблата са пълзящи, покрити с власинки и дълги до 60 см. Листата са чифтоперести, срещуположни, с малки ланцетни прилистници, отгоре голи, а отдолу с власинки. Цветовете са единични, в пазвите ...

Хвойна

Сем. Кипарисови – Cupressaceae Описание: Многогодишно вечно зелено храстче или дърво, силно разклонено, високо до 1,5 м. Листата са шиловидно заострени, по три в снопче, разперени, отгоре с по една широка белезникава ивичка. Цветовете са двудомни. Женските се състоят о...

Чубрица градинска

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, разклонено, покрито с власинки стъбло, високо до 45 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, ланцетни, целокрайни, заострени, с малки реснички по ръба, с жлезисти точки и от дв...

Начало