Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
О

Еньовче

Сем. Брошови – Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 1 м. В долната част стъблото е приповдигащо се, четириръбесто, четинесто. Листата са разположени прешленовидно, теснолинейни, с осилче на върха, отгоре са тъмно зелени, отдолу - четинести. Цв...

Калина

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae Описание: Многогодишно дърво, високо до 4 м. Младите клонки са покрити с власинки. Листата са едри, назъбени, 3-5 делни, отдолу влакнести. Цветовете са бели или бледо розови в щитовидни съцветия, като крайните цветчета са безплодни, по-едр...

Лудо биле

Сем. Картофови – Solanaceae Описание: Многогодишно тревисто растение със зелено кафяво стъбло, сочно и разклонено в горната си част, високо до 2 м. Коренът е месест, разклонен, отвън е сивожълт, а отвътре - бял, достигащ до 1 м дължина. Листата са тъмнозелени, с къса ...

Теменуга трицветна

Сем. Теменугови – Violaceae Описание: Трицветната теменуга представлява сборен вид от няколко форми. Те са едногодишни или многогодишни тревисти растения с право, ръбесто, слабо разклонено стъбло, високо до 30 см. Листата са продълговато ланцетни, последователни, с дъ...

Перуника

Сем. Перуникови – Iridaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с прави, голи стъбла, високи до 1 м. Коренището е дебело, разклонено, хоризонтално или косо. Листата са едри, мечовидни, като приоснов-ните са с влагалища, наредени в два реда и разположени в една пл...

Гърбач

Сем. Устрелови – Asclepiadaceae Описание: Гърбачът е увивен храст с дълги до 15 м сивокафяви или червеникавокафяви брадавичести клонки, като кората на младите клонки е зелена. Листата са срещуположни, елипсовидни или продълговати, тъмнозелени и лъскави, а отдолу сивоз...

Начало