Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Ж

Змийско мляко

Сем. Макови – Papaveraceae Описание: Многогодишно тревисто растение със сиво окосмено стъбло, разклонено в горната си част, високо до 1 м. Лис-тата са мъхести, отдолу - сивозелени, отгоре - тъмнозелени, с 3-5 лопатовидни дяла, пересто нарязани, с мрежеста нерватура. Д...

Подъбиче бяло

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право четириръбесто стъбло, високо до до 30 см. Листата са линейни с кръгли зъбчета. Цветовете са бели или бледорозови, събрани в метловидни съцветия на върха на стъблото. Горната устна...

Росянка

Сем. Росянкови - Droseraceae Описание: Многогодишно тревисто насекомоядно растение с безлистно стъбло, високо до 20 см. Листата са обли, кафяфозелени, с дълги дръжки, разположени в основата на стъблото във вид на розетка. Покрити са с червеникави пипалца, отделящи леп...

Смрадлика

Сем. Смрадликови – Anacardiaceae Описание: Многогодишен храст, висок до 5 м. Клоните са с червеникава гладка кора и жълта дървесина. Листата са елиптични или яйцевидни, с ясно видима нерватура, отдолу сивозелени, отгоре тъмнозелени, с характерна миризма. През есента л...

Исоп

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото в основата е вдървеняло, високо до 60 см, разклонено и окосмено. Листата са срещуположни с къси дръжки, линейно ланцетни, покрити с трихоми. Цветовете са на горната част на стъбл...

Камшик

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с окосмено стъбло, достигащо на височина до 1 м. Листата са последователни, перести, назъбени, отдолу сиви и влакнести, отгоре тъмнозелени. Цветовете са жълти, двуполови, дребни, събрани в класовидни ...

Начало