Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Ж

Кукувича прежда

Сем. Кукувичопреждови – Cuscutaceae Описание: Едногодишно паразитно безлистно растение с увивно, червеникаво, голо стъбло. Цветовете са събрани в рехави кълбести съцветия. Чашката е жълтеникава или кафява, разсечена на 4-5 дяла, обратно конична. Венчето е тръбесто, бя...

Комунига

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Двугодишно тревисто растение, високо до 1 м, с изправено или приповдигащо стъбло. Листата са триделни, последователни, с дълги дръжки, с обратно яйцевидни листчета, назъбени и с целокрайни прилистници. Цветовете са дребни...

Боб бял

Phaseolus nanus Jusl. Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Едногодишно тревисто растение със силно разклонено стъбло, високо до 60 см. Листата са триделни със заострени целокрайни листчета. Цветовете са бели, розови, виолетови или синкави, събрани в гр...

Бъзак

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 2 м. Стъблото е голо, набраздено, с бяла сърцевина. Листата са нечифтоперести, срещуположни, заострени и назъбени. Цветовете са събрани на върха на стъблото в съцветие метлица. Венчето е ...

Врабчови чревца

Сем. Карамфилови – Caryophilaceae Описание: Едно- или двугодишно тревисто растение. Стъблото е полегнало или приповдигащо се, дълго 40 см, с една космата ивица. Листата са срещуположни, голи, долните с дръжки, горните приседнали. Цветовете са събрани в топчести съцвет...

Мечо грозде

Сем. Пиренови – Ericaceae Описание: Многогодишно вечнозелено пълзящо храстче, достигащо до 30 см височина. Листата са последователни, кожести, на върха закръглени, а в основата - клиновидни, преминаващи в къса дръжка. Отгоре са тъмнозелени с вдлъбната мрежеста нервату...

Начало