Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Р

Миши уши

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 15 см, с безлистно стъбло, по което има тънки и дълги пълзящи издънки. Приосновните листа са продълговати или обратно яйцевидни до ланцетни, с четинести влакна в основата, ...

Кървавиче

Сем. Лападови – Polygonaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с дебело змиевидно извито коренище, като отвън е черно, а при разрязване - розово червено. Стъблото е високо до 1 м, неразклонено, долните листа са яйцевидни, продълговати до продълговато ланцетни, ...

Леска

Сем. Брезови – Betulaceae Описание: Многогодишен храст или ниско дръвче с височина до 4 м. Кората е пепеляво сива, гладка, покрита с лещянки. Листата са с къса дръжка, сърцевидно закръглени, неравномерно назъбени, а младите листа са окосмени. Цветовете са еднополови и...

Очиболец

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с окосмено, криво и разклонено стъбло, високо до 50 см. Коренището е грудковидно и дебело, тъмнокафяво отвън и червено отвътре, като при разрез се вижда характерно тъмно лъчисто образувание. Листата с...

Коприва

Сем. Копривови – Urticaceae Описание: Многогодишно двудомно тревисто растение с четириръбесто право стъбло, високо до 2 м, с пълзящо и разклонено коренище. Листата са срещуположни, назъбени, яйцевидни, тъмнозелени, с малки заострени прилистници. Цветовете са дребни, з...

Росен

Сем. Седефчеви – Rutaceae Описание: Многогодишно тревисто растение със сочни корени, дълги до 50 см. Листата са нечифтоперести, яйцевидни, ланцетни и назъбени. Цветовете са розови, рядко бели, едри, събрани в гроздовидни съцветия на върха на стъблото. Чашката е петлис...

Начало