Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Р

Огниче

Сем. Лободови – Chenopodiaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 70 см стъбло, с жлезисти власинки. Листата са последователни, яйцевидно продълговати, неправилно пересто нарязани, с дръжка. Цветовете са двуполови, събрани в пирамидални метличести съц...

Дяволска уста

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото - високо до 1 м., четириръбесто, надлъжно набраздено, кухо, покрито с власинки, червеновиолетово. Листата са с дълги дръжки, с трихоми или голи, като долните са петделни, дланови...

Росопас

Сем. Макови – Papaveraceae Описание: Едногодишно тревисто растение с ръбесто, кухо, голо, синкавозелено, разклонено стъбло. Листата са двойно перести, нарязани, синкавозелени, долните - с дръжка, горните - приседнали. Цветовете са дребни, розововиолетови, тръбести, съ...

Водна детелина

Сем. Горчивчеви – Menyanthaceae Описание: Многогодишно тревисто блатно растение с пълзящо коренище. От коренището се развива високо до 30 см безлистно стъбло, на което са разположени цветовете в класовидно съцветие. Листата излизат направо от коренището с дълги дръжки...

Синап черен

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Едногодишно тревисто растение с право, разклонено на върха стъбло, високо до 1,5 м. Долните листа са с дълги дръжки, нечифтоперести, едро нарязани, неравномерно назъбени. Цветовете са жълти, събрани на върха на с...

Божур

Сем. Божурови – Paeoniaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с късо коренище и вретеновиден дебел корен. Стъблото е надлъжно набраздено, право и високо до 90 см. Листата са последователни, тройно перести, врязани дълбоко или едро назъбени. Цветовете са едри, ч...

Начало