Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Л

Бучиниш

Сем. Сенникоцветни - Apiceae (Umbeliferae) Описание: Едногодишно или двегодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 2,5 м, кухо и голо, с червеникави петна. Листата са голи, триъгълни, тройно перести, с назъбени изрязани дялове и дълги до 60 см. Средните ...

Гороцвет

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високи до 40 см цветоносни стъбла, слабо разклонени, в основата са покрити с кафяви люсповидни листа. Листата са пересто нарязани със заострени листчета. Средните листа са с влагалища, които полу...

Теменуга трицветна

Сем. Теменугови – Violaceae Описание: Трицветната теменуга представлява сборен вид от няколко форми. Те са едногодишни или многогодишни тревисти растения с право, ръбесто, слабо разклонено стъбло, високо до 30 см. Листата са продълговато ланцетни, последователни, с дъ...

Оман черен

Сем. Грапаволистни - Borraginaceae Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 1 м. Стъблото е разклонено, грапаво и кухо, покрито с косми. Коренището е късо, с дебели и разклонени корени. Долните листа са елипсовидни, едри, стеснени към основата, с дръжки. Го...

Копър

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbelliferae) Описание: Едногодишно тревисто растение с гладко, кухо и високо до 1,2 м стъбло, с вретеновиден корен. Листата са линейни, няколкократно пересто нарязани, като в основата листните влагалища са с ципест връх. Цветовете са др...

Хрян

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 1 м. Листата са големи, лъскави, тъмнозелени, ланцетни, горните са по-малки и заострени, с ясно видима нерватура. Цветовете са дребни, бели или жълти,...

Начало