Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Л

Дебрянка

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbeliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 40 см, единично, слабо разклонено. Приосновните листа са с дълги дръжки, 3-5 делни, назъбени и клиновидни. Цветовете са розово бели, събрани в неправилен сенник ...

Пипериче

Сем. Лападови - Polygonaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с разклонено стъбло, което през есента от зелено става червеникаво. То е цилиндрично, набраздено, високо до 60 см. Листата са последователни, ланцетни, често с петна, а понякога с черни точки. Отгоре...

Здравец обикновен

Сем. Здравецови – Geraniaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право стъбло, покрито с жлезисти трихоми. Приосновните листа са с дълги дръжки, стеблените - с къси дръжки, а връхните - приседнали. Всички листа са с жлезисти власинки. Цветовете са събрани по н...

Аир блатен

Сем. Змиярникови – Araceae Описание: Многогодишно тревисто растение със слабо разклонено, триръбесто стъбло, високо до 1,5 м. Коренището е хоризонтално, с приятна миризма. Листата са линейно мечовидни, с ципесто влагалище, червеновиолетово в краищата си. Съцветието е ц...

Сиротица

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с кухо, изправено или приповдигащо, разклонено в горната си част стъбло, високо до 80 см. Листата са срещуположни, приседнали, полуобхващащи стъблото, назъбени в горната си част. Цветовете са ...

Резене

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbeliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право разклонено на върха стъбло, високо до 2 м. Листата са силно разсечени, нишковидни, сложноперести, като долните са с дълги дръжки, а горните - седящи. Цветовете са жълти и дреб...

Начало