Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
М

Лазаркиня

Сем. Брошови – Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право, четириръбесто, прешленесто стъбло, високо до 60 см, и с трайно пълзящо коренище. Листата са ланцетни, разположени прешленовидно, наредени звездообразно, като от долната страна около прешлена са...

Турта

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 50 см. Листата са срещуположни, елиптични, назъбени. Цветовете са кошнички, с дълги дръжки, с жълт или оранжев цвят, с характерна миризма. Плодът е хвърч...

Пищялка

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м стъбло - голо и кухо, разклонено в горната си част. Листата са с къси дръжки, едри и с мехуресто подути влагалища. Най-горните общи дялове на листата са низбегващи надолу по о...

Жълтуга

Сем. Бобови - Fabaceae (Papilionaceae) Описание: Разклонен малък храст, достигащ на височина до 1 м, с приповдигащи или изправени стъбла, влакнести в горната си част. Листата са последователни, елиптични до елиптично-яйцевидни, отдолу - влакнести, с малки прилистници....

Мокреш

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с голо, кухо, пълзящо, разклонено и ръбесто стъбло, високо до 1 м. Листата са текоперести, яйцевидни, тъмнозелени. Цветовете са бели, разположени на върха на стъблото в гроздовидни ...

Бабини зъби

Сем. Трабузанови – Zygophylaceae Описание: Едногодишно тревисто растение. Стъблата са пълзящи, покрити с власинки и дълги до 60 см. Листата са чифтоперести, срещуположни, с малки ланцетни прилистници, отгоре голи, а отдолу с власинки. Цветовете са единични, в пазвите ...

Начало