Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
З

Росянка

Сем. Росянкови - Droseraceae Описание: Многогодишно тревисто насекомоядно растение с безлистно стъбло, високо до 20 см. Листата са обли, кафяфозелени, с дълги дръжки, разположени в основата на стъблото във вид на розетка. Покрити са с червеникави пипалца, отделящи леп...

Богородиче

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с четириръбесто, високо до 40 см стъбло с пълзящи облистени издънки. Приосновните листа са с дълги дръжки - яйцевидни или про-дълговати. Стъблените са приседнали, срещуположни, вълно-видн...

Глог червен

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Бодливо малко дръвче или храст с тъмно сива и гладка кора. Листата са последователни, често с дълбоки изрези от триделни до седемделни, назъбени или заоблени, отгоре зелени, отдолу по-светло зелени. Цветовете са бели, събрани в щит...

Тинтява жълта

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право цилиндрично стъбло, високо до 1 м и с месест корен, дълъг до 1 м, отвън кафяв, а отвътре жълтеникав. Листата са срещуположни, едри, яйцевидни, обхващащи с долната си част стъблото, с дъгови...

Пелин

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено, вдървеняло в долната си част стъбло, високо до 1,5 м. Долните листа са тройно перести и дълбоко нарязани, с дълги дръжки, а горните са двойно перести или единични, ланце...

Огниче

Сем. Лободови – Chenopodiaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 70 см стъбло, с жлезисти власинки. Листата са последователни, яйцевидно продълговати, неправилно пересто нарязани, с дръжка. Цветовете са двуполови, събрани в пирамидални метличести съц...

Начало