Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Т

Подъбиче червено

Сем. - Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено четириръбесто стъбло, слабо окосмено и високо до 30 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, като петурата в основата си е клиновидна, а в горната си част - едроназъбена...

Здравец кръвен

Сем. Здравецови – Geraniaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено коренище. Листата са срещуположни, длановидни, многократно разсечени, с дълги дръжки и приятна миризма. Цветовете са единични, червени, разположени върху дълга разчленена дръжка, с пет...

Софора

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Дърво с гъста корона и гладки зелени клони. Листата са нечифтоперести, с 11-15 листчета, заострени, яйцевидно овални, отгоре тъмнозелени, отдолу сивобели, покрити с трихоми. Дръжката на главния лист в основата си е удебел...

Невен

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно светло зелено тревисто растение с право или разклонено стъбло, високо до 50 см. Листата са мъхести, последователни. Долните са едри, лопатовидни, а горните - ланцетовидни, седящи. На върха на стъблото с...

Ранилист

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право четириръбесто стъбло, високо до 50 см. Листата са срещуположно назъбени, продълговато яйцевидни и мъхести. Приосновните листа образуват розетка, имат дълги дръжки и едри петури, с...

Дилянка

Сем. Дилянкови – Valerianaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с късо коренище и множество корени. Стъблото е голо, кухо и набраздено, в долната част окосмено, високо до 2 м. Листата са нечифтоперести, с до 21 яйцевидно ланцетни и едро набраздени листчета. На...

Начало