Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
У

Минзухар есенен

Сем. Кремови – Liliaceae Описание: Многогодишно тревисто растение. Корените са грудки, наподобяващи луковици, с тъмнокафява лъскава обвивка, без надземно стъбло. Листата са ланцетни с дъговидно жилкуване, целокрайни, надиплени или плоски по дължината си. При основата ...

Повет

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Описание: Катерливо по дървета растение, с дървенисто стъбло, дълго до 30 м. Листата са срещуположни, простоперести, с дълги дръжки, с 3-9 листчета - овални, целокрайни, едроназъбени. Цветовете са бели, с дълги дръжки, събрани в сложни ме...

Градински чай

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно полухрастче, високо до 80 см. Стъблата в долната част са одървеняли, а в горната част са тревисти, четириръбести, с разклонения, окосмени в бялосиво. Листата са с дръжки, в основата стеснени, продълговати и...

Лопен

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Описание: Двегодишно тревисто растение. През първата година образува розетка, а през втората година - право окосмено и неразклонено стъбло, високо до 1,5 м, със заострени, яйцевидни, окосмени листа. Цветовете са на върха на стъблото,...

Каменоломка

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbelliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 60 см стъбло, в долната си част пухесто, а в горната - голо. Приосновните листа са във вид на розетка, с дълги дръжки, простоперести, с 3-7 двойки приседнали листчета. Ср...

Медуница

Сем. Грапаволистни – Boraginaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см ръбесто стъбло, покрито с власинки. Листата са окосмени, отгоре - зелени с характерни белезникави петна, а отдолу - бледозелени без петна. Приосновните листа са овални в основ...

Начало