Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я

Калина

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae Описание: Многогодишно дърво, високо до 4 м. Младите клонки са покрити с власинки. Листата са едри, назъбени, 3-5 делни, отдолу влакнести. Цветовете са бели или бледо розови в щитовидни съцветия, като крайните цветчета са безплодни, по-едр...

Боровинка черна

Сем. Пиренови – Ericaceae Описание: Малко храстче, високо до 60 см, със силно разклонени ръбести стъбла. Листата са последователни, продълговато яйцевидни или яйцевидни, ситно назъбени. Цветовете са единични в пазвите на листата, с розово-зелено звънчевидно 4-5 делно ...

Блатен тъжник

Сем. Розоцветни - Rosaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 2 м разклонено стъбло. Долните листа са нечифтоперести, заострени и яйцевидни, отдолу често окосмени, с разположени между тях дребни листчета. Цветовете са бели или жълтеникави, дребни, съб...

Папрат сладка

Сем. Многоножкови папрати – Polypodiaceae Описание: Многогодишна, дребна, висока до 40 см папрат, с кафяво коренище, обрасло с нишковидни коренчета. Листата излизат направо от коренището, като в основата листната дръжка е с членче, което след изсъхване се отчупва. Тя ...

Огнивче

Сем. Игликови – Primulaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с тънко, четириръбесто, разклонено стъбло, високо до 20 см. Листата са тъмнозелени, срещуположни, целокрайни и яйцевидни. Цветовете са тъмночервени, рядко бели или бледовиолетови, снабдени с дълги дръ...

Дива тиква

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с дебел месест корен. Стъблото е катерливо и е снабдено с мустачки, с които се прикрепва към другите растения, като достига на дължина до 4 м. Листатата са последователни, с дълги дръжки, петделни, ...

Начало