Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

Акация бяла

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Високо до 20 м дърво с разклонена корона и сиво-кафява кора. Листата са нечифтоперести с яйцевидни листчета, като от двете страни на листната дръжка те са видоизменени в бодли. Цветовете са бели, събрани в редки гроздовидн...

Бял трън

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблото е право, набраздено, слабо разклонено. Листата са последователни и едри с бяло мрежовидно жилкуване, триъгълно изрязани, нагърчени и перести, завършващи с бодл...

Дяволска уста

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото - високо до 1 м., четириръбесто, надлъжно набраздено, кухо, покрито с власинки, червеновиолетово. Листата са с дълги дръжки, с трихоми или голи, като долните са петделни, дланови...

Спореж

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно или двугодишно (рядко многогодишно) растение с голо и влакнесто стъбло, високо до 60 см. Листата са голи или слабо влакнести, лопатовидни, с назъбени дялове. Долните листа са стеснени, с дръжка, а горни...

Турта

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 50 см. Листата са срещуположни, елиптични, назъбени. Цветовете са кошнички, с дълги дръжки, с жълт или оранжев цвят, с характерна миризма. Плодът е хвърч...

Иглика

Сем. Игликови – Primulaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с безлистно окосмено стъбло, високо до 30 см. Коренището е късо, с многобройни тънки коренчета. Листата са събрани в розетка, яйцевидни, едро назъбени, стеснени в широки дръжки. От средата на розетка...

Начало