Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Й

Птиче просо

Сем. Грапаволистни – Boraginaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с изправено разклонено на върха стъбло, високо до 40 см, влакнесто. Листата са четинести, последователни, като долните са продълговато яйцевидни, с дръжка, а горните - приседнали, ланцетни, целок...

Кориандър

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbelliferae) Описание: Едногодишно тревисто растение с кухо цилиндрично и разклонено стъбло, високо до 1,30 м. Коренът е вретеновиден с множество разклонения. Долните листа са с дълги дръжки, текоперести, дълбоко нарязани, а средните и ...

Луличка

Сем. Живеничеви – Scrophulаriaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право голо стъбло, високо до 1 м. Листата са последователни, без дръжки, линейно ланцетни, с малки прилистници. Цветовете са бледожълти или сини, събрани в гроздовидни съцветия. Чашката е пе...

Боянка

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Двегодишно тревисто растение, при което първата година се развиват листата във вид на розетка, а през втората година - няколко стъбла, силно разклонени, високи до 80 см, като цялото растение е покрито с власинки....

Коприва

Сем. Копривови – Urticaceae Описание: Многогодишно двудомно тревисто растение с четириръбесто право стъбло, високо до 2 м, с пълзящо и разклонено коренище. Листата са срещуположни, назъбени, яйцевидни, тъмнозелени, с малки заострени прилистници. Цветовете са дребни, з...

Пищялка

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м стъбло - голо и кухо, разклонено в горната си част. Листата са с къси дръжки, едри и с мехуресто подути влагалища. Най-горните общи дялове на листата са низбегващи надолу по о...

Начало