Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Й

Зокум

Сем. Тойнови – Apocynaceae Описание: Многогодишно вечно зелено храстче или дърво, достигащо на височина до 4 м. Листата са сивозелени, продълговато ланцетни, кожести, разположени срещуположно. Цветовете са розови, по-рядко бели или червени, събрани в полусенници на въ...

Лен

Сем. Ленови – Linaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с голо цилиндрично стъбло, на върха разклонено, високо до 1,5 м. Листата са седящи, линейно ланцетни, последователни, с 3 надлъжни жилки. Цветовете са небесно сини или виолетови, събрани на върха на стъбло...

Чувен

Сем. Лободови - Chenopodiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 1 м стъбло и месест и сочен корен. Листата са копиевидни, целокрайни, покрити с белезникав налеп. Цветовете са зелени и дребни, събрани на върха на стъблото в съцветие метлица. Венчето...

Прозориче жълто

Сем. Дебелецови – Crassulaceae Описание: Многогодишно растение с пълзящи издънки и високо до 12 см стъбло. Листата са последователни, продълговато яйцевидни и месести, в основата си разширени и приседнали, с лютив вкус. Цветовете са в пазвите на по-горните листа, прис...

Дебрянка

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbeliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 40 см, единично, слабо разклонено. Приосновните листа са с дълги дръжки, 3-5 делни, назъбени и клиновидни. Цветовете са розово бели, събрани в неправилен сенник ...

Теменуга трицветна

Сем. Теменугови – Violaceae Описание: Трицветната теменуга представлява сборен вид от няколко форми. Те са едногодишни или многогодишни тревисти растения с право, ръбесто, слабо разклонено стъбло, високо до 30 см. Листата са продълговато ланцетни, последователни, с дъ...

Начало