Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я

Ягода горска

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с дълго до 20 см стъбло. Листата се състоят от три назъбени листчета с дълги дръжки. Както стъблото така и листната дръжка са рядко окосмени. Цветовете са бели, с петлистна чашка, петлистно венче, мно...

Магарешки трън

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Двугодишно тревисто растение с право, сиво, окосмено, разклонено на върха стъбло, високо до 2 м. Листата са едри, назъбени, бодливи, с къси дръжки, а горните - приседнали. Цветът е едра, двуполова, червеновиолетова...

Прозориче жълто

Сем. Дебелецови – Crassulaceae Описание: Многогодишно растение с пълзящи издънки и високо до 12 см стъбло. Листата са последователни, продълговато яйцевидни и месести, в основата си разширени и приседнали, с лютив вкус. Цветовете са в пазвите на по-горните листа, прис...

Луда краставица

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Описание: Едногодишно тревисто растение, с месести, влачещи, разклонени стъбла. Листата са яйцевидно сърцевидни, назъбени и покрити с грапави четинки. Цветовете са бледожълти, събрани в гроздовидни съцветия, с петлистна чашка, петлистно ве...

Подъбиче бяло

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право четириръбесто стъбло, високо до до 30 см. Листата са линейни с кръгли зъбчета. Цветовете са бели или бледорозови, събрани в метловидни съцветия на върха на стъблото. Горната устна...

Розмарин

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Вечно зелено храстче с четириръбесто силно разклонено стъбло, достигащо на височина до 1,5 м. Листата са срещуположни, линейно ланцетни, целокрайни, кожести, с подвид надолу ръб, стеснени в основата си, без дръжки, отго...

Начало