Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я

Трънка

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишен силно разклонен и бодлив храст, висок до 4 м. Листата са елептични, назъбени, отначало мъхнати, а впоследствие голи. Цветовете са бели или светложълти, единични или двойни, с къси дръжки, разположени нагъсто, с петлист...

Брош

Сем. Брошови – Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище, с червенокафяв цвят отвън и червен отвътре. Стъблото е четириръбесто, бодливо по ръбовете. Листата са разположени на прешлени като долните са четири, а горните -шест с главна жи...

Резене

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbeliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право разклонено на върха стъбло, високо до 2 м. Листата са силно разсечени, нишковидни, сложноперести, като долните са с дълги дръжки, а горните - седящи. Цветовете са жълти и дреб...

Богородиче

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с четириръбесто, високо до 40 см стъбло с пълзящи облистени издънки. Приосновните листа са с дълги дръжки - яйцевидни или про-дълговати. Стъблените са приседнали, срещуположни, вълно-видн...

Лавандула

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто разклонено храстче, достигащо на височина до 60 см. Стъблата са многобройни, четириръбести и коленчати. Листата са линейни, срещуположни и окосмени, надлъжно вгънати във форма на ладийка. Цветовете...

Дъб летен

Сем. Букови – Fagaceae Описание: Високо до 40 м. дърво с тъмно сива напукана кора и червеникави клонки. Листата са последователни, обратно яйцевидни, неправилно врязани, почти седящи, отдолу ресничестомъхнати. Растението е еднодомно, като мъжките реси са увиснали, а ж...

Начало