Още рецепти » РАЗРЕШЕНИ ХЕРБИЦИДИ – 2017 г., II част

 РАЗРЕШЕНИ ХЕРБИЦИДИ – 2017 г., II част

НАСА 360 СЛ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) - 400-1200 мл/дка, Внася сe във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели
НЕМАСОЛ 510 - галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена - за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии - 80-100 л/дка, като повисоката доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.
НИКОГАН 4 СК - срещу едногодишни и многогодишни житни, в т. ч. балур от семе и коренища и някои широколистни плевели (обикновен щир, бяла куча лобода, просфорник, татул и черно куче грозде): царевица - 125 мл/дка, прилага се по време на вегетацията във фенофаза от разтваряне на втори лист до фенофаза разтваряне на 8-ми лист на културата (ВВСН 12-18), до 15 см височина на балура и фенофаза първа двойка листа (ВВСН 12-15) на едногодишните житни плевели.
НИКОЗЕА ОД - Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели: Царевица (за зърно и силаж) - 100-150 мл/дка, еднокротно прилагане; Царевица (за зърно и силаж) - 100 мл/дка, еднократно прилагане; двукратно прилагане 1) + 2) 50 мл/дка през 7-10 дни.
- непрофе сионална
НИРВАНА - срещу едногодишни житни и широ-колистни плевели при: -слънчоглед (имитолерантен хибрид “Рими” на ф. “Лимагрейн”) - 300 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на плевелите; слънчоглед (имитолерантни хибриди) - 300-400 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, като високата доза се използва при прерастнали плевели и силно заплевеляване от паламида.
НОМИНЕ 400 СК - Срещу Кокошо просо (Echinochloa crus – galli), Кокошо просо оризово (Echinochloa phyllopogon) , Морски болбосхьонус (Bolboschoenus maritimus), Живовлековидна лаваница (Alisma plantago-aquatica), (Heterantheria reniformis), (Lindernia Diffusa) (Limnophila sessilifolia), (Murdannia keisak), (Schoenoplectus mucronatus): Ориз - 6-7,5 мл/дка, *Прилага се с 100 мл/дка адювант Биопауър
НУФЛОН СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: фасул и грах - 100-200 мл/дка; картофи - 100-160 мл/дка.
ОКСО 337 EК - Едногодишни житни и широколистни плевели: Царевица, сладка царевица - 100 мл/дка, еднократно приложение, *ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист; Фаза на плевелите – за житните плевели:2-3-ти лист; за широколистните: 2-4-ти лист + 100 мл/дка прилепите Меро; Царевица, сладка царевица - 2 х 75 мл/дка (общо 150 мл/дка), двукратно приложение (дозата не трябва да надвишава 150 мл/дка), * ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист; Фаза на плевелите – за житните плевели:2-3-ти лист; за широколистните: 2-4-ти лист.
ОПТИКА ТРИО - срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - 150-200 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
ПАЛАС 75 ВГ - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: пшеница - 20 г/дка, внася се във фаза братене на културата ( BBCH 23-29), 3-5 лист (начало на братене на житните плевели); - 25 г/дка, 2-4 до 6-8 лист на широколистните плевели.
ПАНТЕРА 40 ЕК /РАНГО 40 ЕК /ПАНАРЕКС 40 ЕК - срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури (пшеница и ечемик при: рапица - 80 мл/дка, внася се във фаза 1-3 лист на самосевките и 3-5 лист на плевелите; срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, соя, захарно цвекло, домати - 150 мл/дка; срещу многогодишни житни плевели в т.ч.балур от коренища при: слънчоглед, домати, тютюн (ориенталски и едролистен) - 175 мл/дка; соя, захарно цвекло - 250 мл/дка. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (1020 см височина на балура).
ПАСИФИКА ВГ+ БИОПАУЪР - срещу едногодишни житни и широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - 35 г/дка+ 70 мл/дка Биопауър, внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 23 до 6 лист на широколистните плевели.
ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ - Едногодишни житни и широколистни плевели: Зимна пшеница (твърда и мека), Ръж, Тритикале - 50 г/дка; Пролетна пшеница (твърда и мека) - 30 г/дка.
ПЕЛИКАН ДЕЛТА - Едногодишни и многогодишни широколистни плевели: Обикновена и твърда пшеница, Зимен ечемик, Пролетен ечемик, Ръж, Тритикале - 10 г/дка.
ПЕНДИГАН 330 ЕК - срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при: царевица - 400 мл/дка, след сеитба преди поникване; царевица - 400-600 мл/дка, след поникване във фаза BBCH 10-14, приложен с 20-40 л/вода/дка; слънчоглед - 400-600 мл/дка, след сеитба преди поникване, приложен с 20-40 л/вода/дка; тютюн - 400 мл/дка, след сеитба преди поникване; тютюн - 400-600 мл/дка, преди разсаждане или след разсаждане, междуредово във фаза BBCH 17, приложен с 20-40 л/вода/дка;
ориз (суха почва) - 450 мл/дка - преди разсаждане, приложен с 20-50 л/вода/дка; овощни градини – 400-600 мл/дка, след поникване (Преди цъфтеж), приложен с 20-40 л/вода/дка; домати - 300-500 мл/дка, преди разсаждане или след разсаждане, междуредово, до фаза BBCH 20, приложен с 20-40 л/вода/дка; картофи - 400-600 мл/дка, преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка; лук I, II година - 300-500 мл/дка, внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка; чесън – 400-600 мл/дка внася се след сеитба, преди поникване или във фенофаза BBCH 11-13, приложен с 20-40 л/вода/дка.
ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ /АКТИВУС - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: Пшеница - 0,4 л/дка, Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата; Ечемик - 0,4 л/дка, Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата; Ръж - 0,4 л/дка, Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-13 на културата; Царевица - 0,53 л/дка, Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата; Слънчоглед - 0,53 л/дка, Преди поникване на културата; Чесън - 0,4 л/дка, Преди поникване или след поникване във фаза BBCH 10-12 на културата; Грах - 0,53 л/дка. Преди поникване на културата; Картофи - 0,53 л/дка, Преди поникване на културата; Соя - 0,3 л/дка, Преди сеитба или преди поникване на културата; Лук - 0,4 л/дка, Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза BBCH 10-13 на културата; Тютюн - 0,530 л/дка, Преди разсаждане на културата; Тревни площи - 0,400 л/дка, След поникване на културата. Може да се прилага както през пролетта, така и през есента, срещу плевели, характерни за сезона; Объл артишок - 0,450 л/дка, Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието; Карфиол - 0,275 л/дка. Преди разсаждане на културата; Броколи - 0,275 л/дка. Преди разсаждане на културата; Главесто зеле - 0,275 л/дка, Преди разсаждане на културата; Брюкселско зеле - 0,275 л/дка, Преди разсаждане на културата; Нахут -0,360 л/дка, Преди поникване на културата; Фасул - 0,360 л/дка, Преди поникване на културата; Копър - 0,360 л/дка, Преди или след поникване на културата; Патладжан - 0,275 л/дка, Преди разсаждане на културата; Пипер (зеленчукова култура) - 0,275 л/дка, Преди разсаждане на културата; Домати - 0,275 л/дка, Преди разсаждане на културата; Ориз (засят в суха почва) - 0,450 л/дка, Преди засяване на културата; Топола - 0,450 л/дка, След засаждане; Украсни (декоративни ) култури (включително разсадници) - 0,275 л/дка.
ПИК 75 ВГ - срещу едногодишни широколистни плевели при: царевица - 1,5 г/дка+ 0,2% Атплюс с 20 л/дка работен разтвор, внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите.
ПЛЕДЖ 50 ВП - срещу широколистни и някои житни плевели при: слънчоглед, царевица - 8 г/дка, Внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата.
ПРИНЦИПАЛ - срещу едногодишни житни и многогодишни житни (в т.ч. балур от коренища) и някои широколистни плевели при:
-царевица за зърно и силаж (фураж) - 9 г/дка+ Тренд - 0,1%, внася се във фаза 2-8 лист на културата, 1-3 лист на едногодишните житни плевели, 15-25 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.
ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ - срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур от коренища) и широколистни плевели, при: царевица за зърно и силаж (не –при захарна царевица и за пуканки и за семепроизводство - 440 г/ха (44 г/дка).+ 0,1% Тренд 90.
ПРОМАН / СОЛЕТО - Срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели: Картофи - 400 мл/дка.
ПРОТУГАН 50 СК - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: пшеница и ечемик - 350 мл/дка, внася се след 3 лист на културите, или 400-500 мл/дка, внесен след сеитба, преди поникване на културите.
ПУЛСАР 40 /ЛИСТЕГО 40 / ПАСАТ 40 - срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при: слънчоглед ( CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди) - 120 мл/дка, внася се във фаза 2-6 лист на културата; люцерна млада - 120 мл/дка, внася се един месец след засяване; слънчоглед (CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди) - 120 мл/дка + 230 мл/дка Стомп нов 330 ЕК, внесени едновременно във фаза 2-6 лист на културата; Ориз - (Clearfield/Клиърфийлд толерантни хибриди) - 125 мл/дка, BBCH 12-22 (2 листа разтворени до забележими 2 братя); Ориз (Clearfield/ Клиърфийлд толерантни хибриди) - 87,5 мл/ дка, BBCH 13-14 (3-4 разтворени листа).
ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ - Срещу Лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Див овес (Avena fatua), Тръстичина/двуцветно сорго (Phalaris spp.), Обикновена метлица (Poa trivialis), Ветрушка (Apera spica venti): Пшеница - 100 мл/дка, * прилага се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – Край на братенето. Видими са максимален брой братя (есен), * Прилага се във фенофаза втори листбратене на плевелите; Ечемик - 120 мл/дка, * ВВСН 13-31 3 листа разтворени –първият възел е поне на 1 см над възела на братене(пролет) * Прилага се във фенофаза втори лист братене на плевелите.
РАУНДЪП - памук, тютюн - 200 мл/дка, внесен преди сеитба (разсаждане) на културите; пшеница, ечемик 400 мл/дка, внася се преди жътва като десикант; топола, орех (над 3 години), смърч (над 2 години) - 500 мл/дка; овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали - 400-1000 мл/дка; ж.п.линии, пасища (срещу орлова папрат) - 1000 мл/дка.
РАУНДЪП ЕКСТРА - люцерна (срещу кускута) - 50 мл/дка; домати (безразсадни) -100-130 мл/дка; памук, тютюн, фъстъци - 130 мл/дка; соя, цвекло и други окопни култури - 130-200 мл/дка; ориз, срещу оризовия тросък - 130-200 мл/дка; слънчоглед, соя, пшеница, ечемик - 270 мл/дка; овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали - 270-700 мл/дка; топола, орех (над 3 години), смърч (над 2 години) - 330 мл/дка; ЖП линии, пасища (срещу орлова папрат) - 650-700 мл/дка.
РАУНДЪП ЕНЕРДЖИ - корено/клубеноплодни (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица, царевица: Едногодишни плевели (под 20 см) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка, * Третиране преди сеитба/разсаждане. Третиране – минимум 6 часа преди разсаждане. При зеленчукови култури и доза над 320 мл продукт/дка третиране минимум 7 дни преди сеитба; аспержи, зърнени култури, царевица, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя - Едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели - 80-470 мл/дка,*Третиране след засаждане преди поникване. При зърнени култури, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култри, луковици за цветя да се при-лага до 3 дни след засяване/ засаждане.При аспержи да се прилага преди поникване на пъпките; кореноплодни/ грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови култури (грах, боб, бакла зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; * Третиране след засаждане (в културите), Междуредово приложение, Само селективно оборудване с ограничители. Да се избягва контакт с културата; кореноплодни и грудкови зеленчуци (моркови, картофи захарно цвекло), зеленчуци домати, патладжан, зърнени култури, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица, стърнища: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; *Третиране след прибиране на реколтата. При стърнища да се използва веднъж на сезон; Лозя (по-стари от 4 години): Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; Орехоплодни култури над 4 годишна възраст, Орехи, Лешници, Бадеми: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; * Насочено пръскане. При бадеми риск от чувствителност дори и при добре развит ствол; Цитрусови култури, Маслини, Киви: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; * Маслини за зехтин: макс. 480 мл /дка. *При киви риск от чувствителност дори при добре развит ствол; Семкови и костилкови овощни видове: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; * При костилкови овощни риск от чувствителност дори и при добре развит ствол; Разсадници (цветя, храсти, декоративни растения, топола):
Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; *Риск от чувствителност дори при добре развит ствол; Ориз: Червен ориз (плевел) (Oryza punctata), Оризов тросък (Leesia oryzoides) - 80 мл/дка; *Само със селективно оборудване. Да се избягва контакт с културата. Третиране с неразреден продукт; Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; Фуражни култури - люцерна; ливади: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; *Плевели, по-високи от културата. Да се избягва контакт с културата. Пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели): Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; * Преди засяване или след прибиране, съобразно стадия на развитие на плевелите; Незасети земи, угари: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; Промишлени и градски площи, автомагистрали и пътища, ж.п. линни, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; Оточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка; Употреба в дома и градината: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 80-300 мл/дка; Двугодишни плевели - 300-500 мл/дка; Многогодишни плевели - 500-800 мл/дка.
РАУНДЪП КЛАСИК ПРО - кореноплодни/грудкови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, царевица, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка; * Третиране преди сеитба/разсаждане; аспержи, зърнени култури, царевица, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя: -Едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели - 0,1-1,0 л/дка, * Третиране след засяване/засаждане, преди поникване на културата; кореноплодни/грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови зеленчуци (грах, боб, бакла зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка;* Третиране след поникване/разсаждане на културата *Техника за намазване, навлажняване, пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата; кореноплодни и грудкови зеленчукови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), зеленчукови култури, ягоди, зърнени култури, слънчоглед, соя, лен, памук, синап, разсадници, синап, маслодайна рапица, стърнища: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка; Лозя (по-стари от 4 години): Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка;* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. Орех, лешник, бадем: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка;* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване при бадем има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол. Цитрусуви култури: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка;* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. Семкови и костилкови овощни култури: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка;* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. Маслини: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка;* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. Киви: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка; * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол
Разсаждащи се култури (цветя, храсти, декоративни растения, горска топола): Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка; * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол. Люцерна; ливади: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка; * Техника за намазване и навлажняване/ пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата. Пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели): Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка;* Преди засяване или след прибиране, съобразно стадия на развитие на плевелите. Незасети земи, Угари: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка; Помишлени и градски площи, автомагистрали и пътища, ж.п. линни, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см ) - 0,1-0,4 л/дка; Двугодишни плевели - 0,4-0,6 л/дка; Многогодишни плевели 0,6-1 л/дка; *Третираната растителност да не се използва за храна на животни.
РАУНДЪП МАКС СЛ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини (над 3 годишни дървета), лозя (над 2 години) - 300-450 мл/дка; пшеница и ечемик - 300 мл/дка, *като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восъчна зрялост на пшеницата; Ж.П. линии - 450 мл/дка; напоителни, дренажни канали и стърнища - 300-450 мл/дка.
РЕГЛОН ФОРТЕ - срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя, овощни градини - 300 мл/дка; Дефолиант/десикант при: памук - 100 мл/дка; кориандър - 150-200 мл/дка; слънчоглед - 250 мл/дка; люцерна за семепроизводство - 250-300 мл/дка; соя - 300 мл/дка; ориз - 300 мл/дка; маслодайна рапица - 250 мл/дка; картофи - 250 мл/дка.
РИКОРСО /МЕТСУРАМ 200 ВГ - срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница, ечемик и тритикале - 3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка, внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист.
РОТЕР ВГ - Срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница - 10 г/ха (1г/дка).
САМСОН 4 ОД /ФОРНЕТ 4 ОД /НИШИН 4 ОД - срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели при: Царевица - 100-150 мл/дка,във фаза разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист (BBCH 12-18); двукратно прилагане срещу балур: - 100 мл/дка (първо третиране); - 50 мл/дка (второ третиране 7-10 дни по-късно).
САНАФЕН - срещу широколистни плевели при: царевица - 120 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница и ечемик - 150-200 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
САТЕЛИТ 360 СЛ -едногодишни житни и широколистни плевели при овощни видове на повече от 3-4 години –семкови (ябълка и круша) и костилкови (кайсии, праскови, нектарини, череши и сливи) -изчистване на свободни площи (преди засяване) - 0.600-1.000 л/дка; срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели, за пътища, ливади, напоителни канали и противопожарни защитни пояси - 0.150-0.600 л/дка.
СИРИО 4 СК /КРЮ 4 СК/ АСТРАЛ 4 СК - срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при: царевица - 125 мл/дка, внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.
СИРТАКИ - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели: Картофи - 25-30 мл/дка; Ориз (засят на сухо) - 30-50 мл/дка; Ориз (засят във вода) - 30-50 мл/дка; Тютюн - 40-50 мл/дка, * Третирането да се локализира в редовете на културата; Соя: - 30-40 мл/дка, След сеитба преди поникване - до BBCH 01-08 Начало на набъбване на семето до хипокотила достига повърхността на почвата: вижда се извивката на хипокотила; -30 мл/дка,Рано след поникване – до BBCH 10-14 Котиледоните са напълно разтворени до разтваряне на трилистник на 4-ти възел.
СУОРД 240 ЕК - При пшеница (във фенофаза BBCH 13 – 29 (от трети лист до край на братенето на културата)): срещу полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides) и див овес (Avena spp.) - 17мл/дка; срещу тръстичина (Phalaris spp.), пролетно просо (Milium vernale) - 20мл/дка; срещу райграс и житна пиявица (Lolium spp.) - 25мл/дка.
СЕКАТОР ОД - срещу едногодишни широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и паламида при: пшеница и ечемик - 10 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
СЕЛЕКТ 240 ЕК - срещу едногодишни житни плевели при: домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул - 40 мл/дка; срещу многогодишни житни плевели в т.ч.балур от коренища при: домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул - 80 мл/дка. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (1020 см височина на балура). Прилага се с прилепител (Амиго, Акарзин, Масло РЗ)
СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК / ЦЕНТУРИОН СУПЕР - срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, захарно цвекло, фасул, картофи - 80 мл/дка; срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, фасул, картофи - 160 мл/дка. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).
СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ /ИМАСПРО 7,5 ЕВ - срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: пшеница и ечемик - 100 мл/дка, внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес.
СМЕРЧ 24 ЕК - срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при: слънчоглед - 80 мл/дка, внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите; слънчоглед - 80-100 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата, Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява впоследствие; лозя - 150 мл/дка, внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане.
СПЕКТРУМ - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: царевица, слънчоглед, захарно цвекло, соя, картофи - 80-140 мл/дка. Внася се след сеитба, преди поникване на културите.
СПРИНГБОК - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, самосевки от житни култури: Зимна маслодайна рапица - 250 мл/дка, * На една и съща площ еднократно третиране на 2 години.
СТАРАНЕ ГОЛД - Срещу широколистни плевели: овес (зимен и пролетен),зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна и пролетна), тритикале -180 мл/дка; Царевица за зърно и силаж - 120 мл/дка, *Да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство.
СТЕЛАР 210 СЛ - срещу едногодишни житни и широко-листни плевели и паламида при: царевица - 100 мл/дка, раб.р-р 20-40 л/дка, внася се във фаза 2-5 лист на културата и фаза 2-5 лист на плевелите.
СТОМП® АКВА - Едногодишни житни и широколистни плевели: Царевица, Слънчоглед, Памук, Лук (от арпаджик), Нахут, Тютюн - преди разсаждане на разсада на полето, Кориандър, Картофи - 350 мл/дка; Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж - 250-300 мл/дка, *ССПП; Слънчоглед, Царевица - 300-350 мл/дка, *В зависимост от съдържанието на органично вещество в почвата; Фасул, Грах (полски и градински), Соя, Ябълки, Круши, Праскови, Нектарини, Кайсии, Портокали, Лимони, Мандарини, Помело, Грейпфрут - 250-300 мл/дка; Разсадници за дървесни видове, Площи с декоративни дървета - 200-300 мл/дка; Лозя, Ягоди - 250-300 мл/дка, *Преди разсаждане на открито или преди началото на вегетацията през пролетта; Домати - 250-300 мл/дка,*Преди разсаждане на културата; Чесън, Маруля, Салати, Зеле, Броколи, Карфиол - 250-300 мл/дка; Моркови, Артишок - 200-250 мл/дка; *Сорго - 260 мл/дка. *Минимална употреба.
СТОМП НОВ 330 ЕК - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед (клиърфилд хибриди) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка -230 мл/дка+ 40-120 мл/дка Пулсар 40, внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата; гладиоли (луковици) - 300-400 мл/дка, внася се след засаждане, преди поникване на културата; царевица, слънчоглед, памук, фасул, соя, фъстъци, кориандър - 400 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културите; тютюн - 400 мл/дка, внася се преди разсаждане; мента - 400 мл/дка, внася се преди или след разсаждане; ягоди - 400 мл/дка, внася се рано напролет, след първата обработка на почвата; картофи, лук I, II год - 400-500 мл/дка,внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите; домати (разсадни), пипер (разсаден) - 400-500 мл/дка, внася се преди разсаждане на културите; ечемик - 450 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата; нахут - 450 мл/дка - внася се след сеитба, преди поникване на културата; царевица, слънчоглед - 450 мл/дка, внася се в начало на вегетация на културата и до 2 лист плевелите; пшеница - 500 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата; малини, овощни градини - 600 мл/дка, рано напролет, след първата обработка на почвата; ориз - 600 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата или след поникване на културата във фаза 2-3 лист.
СУЛКОГАН 300 СК - срещу едногодишни житни и широколистни плевели: царевица - 100-150 мл/дка.
СУЛТАН 500 СК /БРАДЪР 500 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: маслодайна рапица - 200 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.
ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК /ТОРНАДО 5 ЕК - срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед - 200 мл/дка, внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).
ТАЙФУН СЛ - срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели при: Слънчоглед, царевица - 300 мл./дка, внесен преди сеитба на културите; слънчоглед, (като десикант) - 400 мл/дка, внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30%; Овощни градини, стърнища, свободни площи - 400-1200 мл/дка , внася се при бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж); Лозя - 400-1200 мл/дка , внася се при бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж); ЖП линии - 1200 мл/дка, внася се при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж); Пшеница зимна - 440 мл/дка, внася се в ранна восъчна, при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж).
ТАРГА СУПЕР 5 ЕК /АЧИБА 5 ЕК - маслодайна рапица - срещу кокоше просо, видове кощрява, кръвно просо, ветрушка, лисича опашка, див овес и самосевки от житни култури - 120 мл/дка, внася се във фаза 2-3 лист на самосевките и плевелите; срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, соя, захарно цвекло, памук, лук, тютюн, фасул, картофи, домати, ягоди, малини - 150 мл/дка; срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: домати - 175 мл/дка; слънчоглед - 200 мл/дка; соя, захарно цвекло, памук, тютюн, фасул - 200-250 мл/дка; картофи, домати, лук, ягоди - 250-300 мл/дка; малини - 300 мл/дка лозя - 300-600 мл/дка. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура).
ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД - срещу широколистни и житни плевели (вкл. срещу балур от семе) при: царевица (зърно и силаж) - 30,7 г/дка+ 1 % Тренд 90, във фаза 2-6 лист (ВВСН 12-16); царевица (зърно и силаж) - 38,4 г/дка+ 1 % Тренд 90, във фаза 2-6 лист (ВВСН 12-16). *По-високата разрешена доза се използва при по-силно заплевеляване и при прераснали плевели
ТАРИКА - Едногодишни широколистни плевели: Пщеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж - 2 г/дка.
ТЕРИДОКС 500 ЕК - срещу кокоше просо, кръвно просо, сива кощрява, зелена кощрява, прешленеста кощрява, балур от семе, видове щир, татул, видове лайка, врабчови чревца, бръшлянолистно великденче, бяла куча лобода, дребноцветна галингоза, овчарска торбичка, тученица, черно куче грозде, едногодишна метлица, самосевки от пшеница, полско подрумче, полски синап, войничица, лечебен росопас при: зимна маслодайна рапица - 200 мл/дка с 40 л/дка работен разтвор, внася се след сеитба, преди поникване и ранни фази на плевелите.
ТЕРМИНАТОР 4 СК - срещу балур от семе и коренища, зелена и сива кощрява, кокошо просо, кръвно просо, пирей, райграс, лисича опашка, див овес, кисели треви при: царевица - 125 мл/дка, внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.
ТИТУС 25 ДФ - срещу едногодишни житни плевели и балур от коренища при: царевица, картофи - 4-6 г/дка; домати - 5 г/дка. Внася се във фаза 2-4 лист на плевелите (20-25 см височина на балура) и до 8 лист на царевицата. *При царевица може да се комбинира с 2,4 Д ам.сол. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %, а при царевица и с прилепител Елект 90 ЕК - 0,15%. *Да не се използва при картофи сорт Бинте
ТОЛУРЕКС 500 СК - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: пшеница и ечемик - 350-400 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване, или след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите.
ТОПИК 080 ЕК - срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: пшеница - 30-40 мл/дка, внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес.
ТОРИНКА /ФР – 888 - прилага се при: памук, тютюн - 200 мл/дка, внесен преди сеитба (разсаждане) на културите, при 5-10 см височина на плевелите; пшеница, ечемик - 400 мл/дка (преди жътва, и като десикант); овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали - 400-1000 мл/дка (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели); топола, орех (над 3 г.), смърч (над 2 г.) - 500 мл/дка, при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели; ЖП линии - 1000 мл/дка (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели); пасища - 1000 мл/дка (срещу орлова папрат Pteridium aquilinum – при пълно развитие на плевела, локално третиране).
ТОСКАНА - Срещу едногодишни широколистни плевели: Пщеница, Ечемик - 1-2 г/дка, *ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до край на братенето) *Да не се прилага след ВВСН 29.
ТРАКСОС 50 ЕК - срещу едногодишни житни плевели ( в т.ч. и див овес): Пшеница - 120 мл/дка. Момент на приложение (фаза на приложение): от 3-ти лист до втори възел на културата (ВВСН 32), от фаза 3-ти лист до края на братене на дивия овес; фаза 3-5-ти лист на останалите житни плевели.
ТРЕЙЛЪР - Срещу едногодишни широколистни плевели: Пщеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж - 2 г/дка.
ТРИБЕ 75 ВГ - Срещу едногодишни широколистни певели: Пшеница, Ечемик (пролетен и зимен), Овес (пролетен и зимен), Ръж, Тритикале - 2 г/дка,* BBCH 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима.
ТРИМУР - Срещу едногодишни широколистни плевели: Пшеница, Eчемик - 1-2 г/дка. *ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до край на братенето) *Да не се прилага след ВВСН 29.
ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: стърнища -150 мл/дка; лозя, овощни градини - 200 мл/дка, Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели; срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: пшеница и ечемик - 300 мл/дка, внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 % срещу многогодишни житни и широколистни плевели при: стърнища - 400 мл/дка; лозя, овощни градини - 600 мл/дка. Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели.
У 46 М ФЛУИД - срещу широколистни плевели при: пшеница и ечемик - 200 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
УИДМАСТЕР 464 СЛ - срещу широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - 80-100 мл/дка, внася се във фаза братене на културите.
УИНГ-П - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: царевица, слънчоглед - 300-400 мл/дка. Внася се след сеитба, преди поникване на културите.
ФЕН 24 ЕК - срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при: слънчоглед - 80 мл/дка, внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите; слънчоглед - 80-100 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата, Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява впоследствие; лозя - 150 мл/дка, внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане; слънчоглед - 80-100 мл/дка, внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява.
ФИНИ ВГ - срещу едногодишни широколистни - пшеница, ечемик, oвес, тритикале - 3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка, внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до край на братене) на културата. Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 1214 (2-4 лист); свободни площи 3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка, внася се в ранни фази на развитие на плевелите (ВВСН 12-14).
ФЛУРОСТАР 200 - Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели: Пшеница (мека и твърда), Ечемик, Ръж, Овес - 90 мл/дка, * Когато се смесва с други вегетационни хербициди (за контрол на широколистни плевели) дозата трябва да бъде намалена на 70 мл/дка; Царевица - 50-70 мл/дка, *Да не се прилага след 6-ти лист при царевица. *За контрол на многогодишни плевели дозата може да бъде завишена до 100 мл/дка, като се раздели на две третирания.
ФОКСТРОТ 69 ЕВ - срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при: пшеница и ечемик - 100 мл/дка, внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес).
ФОКУС УЛТРА /СТРАТОС УЛТРА - срещу едногодишни житни плевели при: захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна - 100 мл/дка, Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура); маслодайна рапица - 100 мл/дка, срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури, внася се във фаза 2-5 лист на плевелите и самосевките; срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна - 200 мл/дка, Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура); срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при: царевица - циклоксидим толерантна (СТМ) - 200 мл/дка с 30-40 л/дка работен, внася се вегетационно за културата и 3-5 лист на плевелите. Забележка: троскот - умерено чувствителен.
ФРОНТИЕР СУПЕР - срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: царевица, слънчоглед, захарно цвекло, соя, картофи - 80-140 мл/дка. Внася се след сеитба, преди поникване на културите.
ФУЗИЛАД ФОРТЕ - срещу едногодишни житни плевели при: маслодайна рапица - срещу самосевки от житни култури - 50 мл/дка, внесен във фаза 3-5 лист на самосевките; слънчоглед - 80 мл/дка; памук, тютюн, соя, фасул, фъстъци, домати, пипер, картофи - 90 мл/дка; срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, памук, тютюн, домати, фасул - 100-130 мл/дка; соя, фъстъци, пипер, картофи - 130 мл/дка. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (1020 см височина на балура)
ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ/ РЕФАЙН ЕКСТРА - Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при: Мека и твърда зимна и пролетна пшеница, Зимен и пролетен ечемик, Зимен и пролетен овес, Зимна ръж, Тритикале - 6,0 г/дка.
ХЕМНИКО 24 СК / МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК - срещу многогодишни житни плевели (обикновен пирей и балур), едногодишни житни плевели (лисича опашка, еднгодишна метлица, райграс и кощрява), едногодишни широколистни плевели (обикн. звездица, абутилон, щир, лепка, пача трева, и див синап): царевица - 21 мл/дка.
ХЕМТРИБЕ 75 ВГ - срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди при: пшеница, ечемик - 1,5 г/дка.
ХЕРБАФЛЕКС - срещу едногодишни житни и широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при: пшеница - 200 мл/дка, внася се от 3 лист до края на братене на културата.
ХУСАР МАКС ОД - срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и див овес при: пшеница - 100 мл/дка, внася се от 3 лист до братене на културата.
ЦЕЛИО ВГ - Едногодишни житни и широколистни плевели: пшеница (твърда и мека); ръж; тритикале.
ЦИКЛОП - Срещу едногодишни житни плевели: Пшеница (мека; твърда) - 63 мл/дка.
ЧИКАРА ДУО - Срещу едногодишни житни и едногодишни / двугодишни широколистни плевели: Лозя - винени и десертни сортове - 300 г/дка, *Пролет или есен - след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см); Маслини - 300 г/дка, *Пролет или есен - след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см); Цитрусови култури - 300 г/дка, *Пролет или есен - след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см).
ШАРПЕН 33 ЕК/ ПЕНДИ 33 ЕК/ ПЕНКОТ 33 ЕК - Едногодишни житни и широколистни плевели: Слънчоглед - 360-600 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Царевица - 360-600 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Фасул - 360-600 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Соя - 360-600 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Грах (за консервиране), нахут - 360-600 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Моркови, ряпа - 300-600 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Аспержи - 400-600 мл/дка, Период на покой; Картофи - 360-600 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Тютюн - 360-600 мл/дка, Преди разсаждане; Пипер - 400-600 мл/дка, ССПП или преди разсаждане; Марули - 300-600 мл/дка, ССПП или преди разсаждане; Ендивия - 300-600 мл/дка, ССПП или преди разсаждане; Карфиол - 300-600 мл/дка, Преди разсаждане; Цикория - 300-500 мл/дка, Преди разсаждане; Козя брада - 240 мл/дка, ССПП; Лупина - 360 мл/дка, ССПП; Памук - 400-600 мл/дка, ССПП или преди разсаждане; Топола - 280-360 мл/дка, След разсаждане; Лозя (винени и десертни сортове) - 400-600 мл/дка, В периода на зимен покой; Ябълки, круши, дюли - 400-600 мл/дка, В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза; Кайсии, праскови, нектарини - 400-600 мл/дка, В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза; Овощни разсадници - 400-600 мл/дка, Преди или след разсаждане; Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) - 400-600 мл/дка, В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза; Фъстъци - 400-600 мл/дка, ССПП; Декоративни растения и разсадници - 300-730 мл/дка, Преди или след разсаждане; Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) - 400 мл/дка, След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).
ШАРПЕН 40 СК / ПЕНКОТ 40 СК/ ПЕНДИ 40 СК - Едногодишни житни и широколистни плевели: Слънчоглед - 300-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Царевица - 300-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Фасул - 300-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Соя - 250-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Грах (за консервиране) - 300-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Нахут - 300-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Моркови - 250-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Ряпа - 250-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Аспержи - 330-500 мл/дка, Период на покой; Картофи - 300-500 мл/дка, След сеитба, преди поникване (ССПП); Тютюн - 300-500 мл/дка, Преди разсаждане; Пипер - 330-500 мл/дка, ССПП или преди разсаждане; Марули - 250-500 мл/дка, ССПП или преди разсаждане; Ендивия - 250-500 мл/дка, ССПП или преди разсаждане; Карфиол - 250-500 мл/дка, Преди разсаждане; Цикория - 250-410 мл/дка, Преди разсаждане; Козя брада - 200 мл/дка, ССПП; Лупина - 300 мл/дка, ССПП; Памук - 330-500 мл/дка, ССПП или преди разсаждане; Топола - 230-300 мл/дка, След разсаждане; Лозя (винени и десертни сортове) - 330-500 мл/дка, В периода на зимен покой; Ябълки, круши - 300-500 мл/дка, В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза; Кайсии, праскови,нектарини - 300-500 мл/дка, В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза; Овощни разсадници - 330-500 мл/дка, Преди или след разсаждане; Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) - 300-500 мл/дка, В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза; Фъстъци - 330-500 мл/дка, ССПП; Декоративни растения и разсадници - 250-600 мл/дка, Преди или след разсаждане; Треви за семена – (AGSTE, ALOPR , ARRAL , CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST) - 170-330 мл/дка, След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение).

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Вашите рецепти за ястия с гъби

АНТОНИЯ КОЕВА, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО Гъби със сметана Прoдукти: 500 г гъби, 1 глава лук, 3-4 с.л. олио, 3-4 скилидки чесън, 1 ч.ч. бяло вино, 2 ч.ч пилешки бульон, 1 ч.ч. сметана, 200 г кашкав...

Удивителни кактуси растат в Монако

Приказната екзотична градина на Монако, една от туристическите атракции на града, е разположена на отвесните скали над самия град с изглед към прекрасния средиземноморски залив. Посетителят не само се...

Ваната – как се подържа

Въпреки настъплението на душкабините ваната все още присъства в много домове. Но наред с употребата им, трябва да знаем как да я поддържаме и почистваме, за да я предпазим от повреди и замърсявания. ...

Прекрасната огърлица на двореца Мирабел

Градините на двореца Мирабел в Австрия са едно изящно бароково творение на градинарското изкуство. Историята им се помни вече четири века. Но днес звучи като приказка за любовта, разказвана вече четир...

Начало