Още рецепти » Разрешени препарати 2012 г - инсектициди

 Разрешени препарати 2012 г - инсектициди

АВАНТ 15 СК – шарен гроздов молец (0,025% – приложен в началото на яйцеснасянето); ябълков плодов червей (0,035% - приложен в началото на яйцеснасянето); зелева нощенка по зеле (20 мл/дка)
АГРИЯ 1050 ПЛЮС (ТЕРАГАРД ПЛЮС) – колорадски бръмбар (50 мл/дка); обикновен житен бегач, тютюнев трипс по тютюна (70 мл/дка)
АДМИРАЛ 10 ЕК – оранжерийна белокрилка по домати и краставици (0,05%)
АЕРОЗОЛЕН ПРЕПАРАТ XXL – третиране на складове за тютюн срещу възрастни индивиди на тютюнев молец и тютюнев бръмбар (100 мл/ 100 куб.м) Третира се с електрически генератор за студен аерозол – М 1026 или с гръбномоторна пръскачка с приспособление за УЛВ третиране. Капки 30 µ.
АКТАРА 25 ВГ – памукова листна въшка по краставици, листни въшки по пипер (0,007%); оранжерийна белокрилка по домати и краставици (0,03%); колорадски бръмбар, листни въшки по картофи (зелено-ивичеста, картофена, зелена прасковена и черна бобова листни въшки) (6 г/дка); вредна житна дървеница, обикновен житен бегач (7 г/дка); листни въшки по житни култури (8 г/дка); житни мухи – хесенска и шведска (10 г/дка); сив царевичен хоботник по слънчоглед и царевица (13 г/дка); тютюнева листна въшка по тютюн (20 г/дка); зелена ябълкова листна въшка (20 г/дка, 100 л/дка раб. р-р); за приложение чрез система за капково напояване срещу комплекс от неприятели: оранжерийна белокрилка и листни въшки (памукова листна въшка, зелена прасковена листна въшка) по оранжерийни домати и краставици ( двукратно – при млади растения на възраст до 6 седмици: I внасяне – 10-14 дни след разсаждане (40 мл/дка) и II внасяне – 14 дни след първото (40 мл/дка); еднократно (80 г/дка) – при растения на възраст над 6 седмици.
АКТЕЛИК 50 ЕК – за влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу складови неприятели (0,2% с 0,5 л/кв.м при експозиция 48 часа) – третира се с тракторна пръскачка; складови неприятели в силозни клетки (1,5 куб.см с 12 мл вода за 10 куб.м празно пространство, експозиция 48 часа) – третира се с атомиращ електрически разпръсквач М 1026; складови неприятели в празни складове (1 куб.см на 1 кв.м и 0,5-1 л/кв.м раб. р-р, експозиция 48 часа) – третира се с тракторна пръскачка.
АЛВЕРДЕ – миниращ молец по домати (0,1% или 100 мл/дка) – за минимална употреба; колорадски бръмбар при картофи полско производство (20мл/дка) – до фаза образуване на клубени (клубените достигат 60-70% от крайното си тегло). Максимален брой приложения: 2. Интервал на третиране: 7-10 дни.
АЛИСТИН 25 ВП – ябълков плодов червей (0,04%); кръгломиниращ молец (0,05%); листоминиращи мухи по домати в оранжерии (0,1%)
АЛУФОС – за обеззаразяване на зърно срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, Palorus sp. (10 табл./тон зърно, експозиция 3 денонощия при температура на зърното 20°С, 5 денонощия при 15-20°С и 7 денонощия при 10-15°С) – третирането се извършва чрез сонда, автоматичен дозатор над лента или редлер или ръчно пускане. Купът със зърното да се покрие с полиетилен или гумиран брезент след третиране с продукта.
АПЛАУД 25 ВП – оранжерийна белокрилка по зеленчуци в оранжерии – 3 третирания по схема (при буен растеж на растенията и ниска плътност на неприятеля): I и II в концентрация 0,05% през 14 дни, III – 20 дни след второто в концентрация 0,1%; оранжерийна белокрилка по тютюн (100 г/дка)
АФЪРМ 095 СГ – памукова нощенка по домати (150 г/дка); ябълков плодов червей по ябълки (300 г/дка с прилепител Брейктру – 0,02%); Максимален брой приложения срещу памукова нощенка 3, а срещу плодов червей -2. Интервал на приложение: 7 дни. ВНИМАНИЕ! Силно токсичен за пчелите! Да не се прилага при култури в период на цъфтеж.
БИ-58 – зелена прасковена листна въшка, виолетова стридообразна щитоносна листна въшка по овошки (0,05-0,07%); хмелова листна въшка (0,08%); оранжерийна белокрилка, обикновена сливова щитоносна въшка (0,1%); кръгломиниращ молец (0,15%); калифорнийска щитоносна въшка (млади ларви), черничева щитоносна въшка (млади ларви), дървесница (0,2%); дървесинояд (0,2%) – напръскване на кората; малка сливова листна въшка (50 мл/дка); листни бълхи по захарно цвекло (150 мл/дка); голям люцернов хоботник по хмел, зелена прасковена листна въшка по тютюн, тютюнев трипс по тютюн (200 мл/дка).
БИСКАЯ 240 ОД – зелена прасковена листна въшка по зеленчуци, памукова листна въшка по зеленчуци (0,06% или 60 мл/дка); колорадски бръмбар, обикновен житен бегач (20 мл/дка); рапичен цветояд (25 мл/дка).
БОНУС СК – колорадски бръмбар по картофи, вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица (25 мл/дка).
ВАЗТАК НОВ 100 ЕК – ябълков плодов червей, източен плодов червей, сливов плодов червей, гроздови молци (0,0125%); кръгломиниращ молец, черешова муха, малка зимна педомерка, розена листозавивачка, глогова листозавивачка, кафявопетниста листозавивачка, пръстенотворка, анарзия по кайсия (0,015%); крушова листна бълха, обикновена сливова щитоносна въшка (0,02%); гамозначна нощенка по хризантема и гербер (0,025%); миниращи мухи по домати и фасул (срещу имагото), оранжерийна белокрилка по зеленчуци в оранжерии, листни въшки по хризантема (0,03%); колорадски бръмбар, рапичен цветояд (10 мл/дка); вредна житна дървеница (12 мл/дка) – самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на р-р 1,5 л/дка; цвеклови бълхи и щитовки, вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица, зелева нощенка по захарно цвекло (12,5 мл/дка); ливадна пеперуда – гъсеници II-III възраст (15 мл/дка); тютюнев трипс по тютюн (16 мл/дка) - самолетно пръскане с дюзи тип дъждовна капка с разход на р-р 1,5 л/дка; агрилус по маслодайна роза, вредна житна дървеница (възрастно), маков листояд, грахова листна въшка по грах, мъхнат бръмбар по рапица, ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст), италиански скакалец, марокански скакалец (20 мл/дка); листни въшки по пипер, житен бегач (ларви), трипс по тютюн, листни въшки по тютюн, оранжерийна белокрилка по тютюн (30 мл/дка).
ВАЛСАФИД – за обеззаразяване на празни складове и производствени помещения срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждиво червен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, сив брашнен молец, тютюнев молец (2 табл./куб.м) – експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С и 5 денонощия под 20°С. ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът се разпределя равномерно и електрозахранването се изключва; при съхранение на зърно в силозни клетки срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар (8 табл./тон зърно) – прилага се автоматичен дозатор Дегеш, експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С и 5 денонощия под 20°С; в складови помещение със сахранение на зърно в насипно състояние срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар (10 табл./тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С и 5 денонощия под 20°С. Третирането се извършва със сонда с автоматичен брояч. Повърхността на зърнения слой се покрива с полиетилен.
ВЕНИШ - голи охлюви (300 г/дка) – за площно третиране при разсади и редово )от двете страни на растенията) при другите култури.
ВИДЕЙТ 10 Г – телени червеи по картофи (2 кг/дка) – браздово, едновременно със засаждане на картофите.
ВИДЕЙТ 10 Л – при оранжерийна белокрилка и галови нематоди по домати и краставици в оранжерии (1 л/дка) – чрез капково напояване в система 2-3 третирания през 15-20 дни като първото е 2 седмици след разсаждане.
ГАУЧО ФС 600 – цвеклови хоботници (обикновен цвеклов хоботник, сив царевичен хоботник, черен цвеклов хоботник), цвеклови бълхи, зелена прасковена листна въшка по захарно цвекло (100 мл/единица цвеклови семена); телени червеи по царевица (700 мл/100 кг семе); сив царевичен хоботник по царевица (800 мл/100 кг семе); телени червеи по слънчоглед и сив царевичен хоботник по слънчоглед (1 л/100 кг семе).
ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК – памукова листна въшка по краставици (0,05%); зелена прасковена листна въшка по пипер и краставици (0,075%); тютюнев трипс по тютюн – ларви и имаго (200 мл/дка).
ДАНТОП 50 ВГ – прасковена листна въшка по праскова и нектарина, памукова листна въшка по праскова и нектарина (0,008-0,012%); зелена ябълкова листна въшка по ябълка и круша, ябълко-живовлекова листна въшка по ябълка и круша (0,015%); колорадски бръмбар по картофи (4-6 г/дка).
ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН (таблетки) – за обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар (8 табл./тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С и 8 денонощия при 10-15°С; за обеззаразяване на зърно в складове в насипно състояние срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар (10 табл./тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С и 8 денонощия при 10-15°С; за обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, молец по сушените плодове, сив брашнен молец, тютюнев молец (2 табл./куб.м) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С и 8 денонощия при 10-15°С.
ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН (пелети) – за обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар (40 пелети/тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С и 7 денонощия при 10-15°С; за обеззаразяване на зърно в складове в насипно състояние срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар (50 пелети/тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С и 7 денонощия при 10-15°С; за обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар (10 пелети/куб.м) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С и 7 денонощия при 10-15°С.
ДЕЦИС 2,5 ЕК – листозавивачки, черешова муха, крушова листна бълха, ябълков плодов червей, ябълкова плодова оса, зелена ябълкова листна въшка (0,03%); лозова пъстрянка по лоза, обикновена сливова щитоносна въшка, гроздови молци, източен плодов червей, листоминиращи молци, бадемов семеяд (0,04%); черна сливова плодова оса, сливов плодов червей, оранжерийна белокрилка по зеленчукови култури в оранжерии, листни въшки по хризантема, миниращ молец по домати (за минимална употреба) (0,05%); цвеклови бълхи, грахова листна въшка по грах (20 мл/дка); колорадски бръмбар (20-30 мл/дка); ларви на вредна житна дървеница (30 мл/дка); фасулев зърнояд, обикновена житна пиявица, маков зърнояд (40 мл/дка); ларви на цвеклови щитовки, оранжерийна белокрилка по тютюн на полето, зелена прасковена листна въшка по пипер, агрилус по маслодайна роза, ясенов листов хоботник (50 мл/дка); зелева нощенка по зеле (50-70 мл/дка); тютюнев трипс по тютюн (50-80 мл/дка); неприятели по люцерната (60 мл/дка) – прилага се до началото на цъфтеж; сив царевичен хоботник, марокански скакалец, италиански скакалец (100 мл/дка); дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели (3 мл + 12 мл вода за 10 куб.м) – с атомиращ електрически разпръсквач М 1026, експозиция 48 часа; дезинсекция на празни складове срещу складови неприятели (1 мл/кв.м площ/ 0,5 до 1 л/кв.м раб. р-р) – третиране с тракторна пръскачка, експозиция 48 часа; оризова и житна гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд (1,4 мл + 12 мл вода, 140 мл/куб.м р-р/10 куб.м) - с атомиращ електрически разпръсквач М 1026, експозиция 48 часа.
ДЕЦИС 25 ВГ – ябълков плодов червей, черешова муха – приложен 8-10 дни след начало на летеж на мухите (0,003% или 3 г/дка); шарен гроздов молец (0,004% или 4 г/дка); зелена нощенка (7 г/дка).
ДЕЦИЯ -ГАЗ-ЕКС-Б (торбички) – за третиране на зърно в силозни клетки срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма (1 торбичка за 2-6 т зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 25°С , 4 денонощия при 15-25°С , 7 денонощия при 10-15°С и 14 денонощия при 5-10°С, под 5°С не се фумигира; за третиране на зърно в плоски складове, трюмове и вагони срещу срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма, молец по сушени плодове, зърнов молец, тютюнев молец (1 торбичка за 1-3 т зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 25°С , 4 денонощия при 15-25°С , 7 денонощия при 10-15°С и 14 денонощия при 5-10°С, под 5°С не се фумигира; за третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти и фуражи под полиетилен (1 торбичка за 2-6 т или 1 торбичка за 4-10 куб.м); без полиетилен (1 торбичка за 1-2 куб.м) – третира се целият обем на помещението; за третиране на празни складове и мелници срещу тютюнев бръмбар и тютюнев молец (1 торбичка на 5-10 куб.м) - експозиция: 4 денонощия при температура над 20°С , 6 денонощия при 15-20°С , 7 денонощия при 10-15°С; третиране на бали, каси и бъчви (2 торбички/28 куб.м).
ДЕЦИЯ-ГАЗ-ЕКС-Б-ФОРТЕ (торбички) – за обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар, ръждиво червен брашнен бръмбар (9 г (1торбичка)/тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 15°С , 4 денонощия при 5-12°С , до 15 денонощия под 5°С; за обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар, ръждиво червен брашнен бръмбар (9 г (1торбичка)/2 куб.м) - експозиция: 3 денонощия при температура над 15°С , 4 денонощия при 5-12°С , до 15 денонощия под 5°С; за обеззаразяване на складирани тютюни срещу тутюнев бръмбар и тютюнев молец (9 г (1торбичка)/5 куб.м) - експозиция: 3 денонощия при температура над 15°С , 4 денонощия при 5-12°С , до 15 денонощия под 5°С; за обеззаразяване на стифирани продукти под полиетилен срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар, ръждиво червен брашнен бръмбар, сив брашнен молец, молец по сушените плодове, зърнов молец (9 г (1торбичка)/тон) - експозиция: 3 денонощия при температура над 15°С , 4 денонощия при 5-12°С , до 15 денонощия под 5°С
ДИМИЛИН 25 ВП – ябълков плодов червей, подвижни форми и яйца на крушова плодна бълха, източен плодов червей (0,04%); кръгломиниращ молец, сливов плодов червей (0,05%); малка тополова стъкленка в тополови разсадници (0,05% или 30 г/дка); черноглава борова листна оса (10 г/дка), борова процесионка и гъботворка по дъб (20 г/дка или 10 г/дка + Ело – 100 г/дка); обикновена житна пиявица и синя житна пиявица (50 г/дка); агрилус по маслодайна роза (третира се 3-4 дни преди беритба)(100 г/дка).
ДИМИЛИН 480 СК – кестенов листоминиращ молец (0,04%+ Акарзин - 0,02%) – третира се в началото на летежа на пеперудите; гъботворка по дъб, борова процесионка, ръждива борова листна оса (10 мл + Паволин – 25 мл + 265 мл вода = 300 мл раб.р-р/дка); марокански скакалец, италиански скакалец (5 мл + Акарзин – 50 мл); гъботворка, листозавивачки, педомерки и златозлатка по дъб и габър, борова процесионка (10 мл + Акарзин – 50 мл + 240 мл вода = 300 мл раб.р-р/дка).
ДУРСБАН 4 ЕК – обикновена сливова щитоносна въшка, бяла американска пеперуда (гъсеници I до III възраст), листозавивачки по овошки (0,1%); сиви червеи (0,1% или 60-70 л/дка р-р); източен плодов червей (0,12%); калифорнийска щитоносна въшка, анарзия и гъботворка по кайсия, сливов плодов червей, кръгломиниращ молец (0,15%); ябълков плодов червей (0,2%); обикновена житна пиявица (60 мл/дка с 1,5 л/дка р-р) – самолетно третиране с дюзи тип дъждовна капка; зелева нощенка по зеле и захарно цвекло, памукова листна въшка по памук, вредна житна дървеница (ларви)ипсилонова нощенка (100 мл/дка); цвеклови щитовки ( 120 мл/дка с 1,5 л/дка р-р) – самолетно третиране с дюзи тип дъждовна капка; рапичен цветояд, италиански скакалец, марокански скакалец (120 мл/дка); царевичен стъблен пробивач I поколение, обикновен житен бегач (ларви), зелева нощенка по грах (150 мл/дка); мъхнат бръмбар (180 мл/дка); цвеклови щитовки (ларви), цвеклови бълхи (200 мл/дка); сиви червеи в лозови вкоренилища (240 мл/дка); цвеклов молец (250 мл/дка).
ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК (ЦАЙПЕР 10 ЕК) – ябълков плодов червей (0,04%); вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, синя житна пиявица (30 мл/дка); италиански скакалец (40 мл/дка).
КАЛИПСО 480 СК – зелена ябълкова листна въшка (0,02% или 20 мл/дка); колорадски бръмбар, рапичен цветояд – третира се 1 седмица след началото на бутонизацията (10 мл/дка с 20-40 л/дка раб. р-р); зелена прасковена листна въшка по пипер, ябълков плодов червей – 2 третирания през 10-12 дни, черешова муха по череша (20 мл/дка с 20-40 л/дка раб.р-р); тютюнева листна въшка по тютюн (30 мл/дка).
КАРАТЕ ЗЕОН – шарен гроздов молец, ябълков плодов червей (0,02%); цвеклови бълхи (12,5 мл/дка); черешова муха по черешите във фенофаза ВВСН 79-85 на черешите, люцернов листояд, колорадски бръмбар, зелева нощенка по зеле, ларви на вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, рапичен цветояд, рапична листна оса във фенофаза ВВСН 10-18 на рапицата (15 мл/дка); тютюнев трипс и зелена прасковена листна въшка по тютюн (30 мл/дка); марокански и италиански скакалец (50 мл/дка)
КАСКЕЙД 5 ЕК – шарен гроздов молец (0,1%); ябълков и сливов плодов червей, източен плодов червей, кръгломиниращ молец (0,15%); ларви на оранжерийна белокрилка (0,2%).
КОМАНДО 20 СЛ - тютюнев трипс по тютюн (60 мл/дка).
КОНФИДОР 200 СЛ – зелена прасковена листна въшка по пипер, памукова листна въшка по краставици (0,05%); листни въшки по захарно цвекло (50 мл/дка); тютюнев трипс по тютюн (60 мл/дка).
КОНФИДОР 70 ВГ – ябълков кръгломиниращ молец (0,01% или 10 г/дка); тютюнев трипс по тютюн (15 г/дка).
КОНФИДОР ЕНЕРЖИ ОД –зелена прасковена въшка по зеленчуци, памукова листна въшка по зеленчуци, оранжерийна белокрилка по домати и краставици (0,06% или 60 мл/дка); миниращ молец по домати (0,08% или 80 мл/дка) – за минимална употреба; зелева нощенка, тютюнев трипс по тютюн (80 мл/дка).
КОРАГЕН 20 СК - колорадски бръмбар по картофи (6 мл/дка); ябълков плодов червей по ябълки (0, 016% или 16 мл/дка) – Максимален брой приложения: 2. Интервал на приложение: 14 дни.
КОСМОС 500 ФС – сив царевичен хоботник и телени червеи по царевица, сив царевичен хоботник и телени червеи по слънчоглед (750 мл + 600 мл вода за 100 кг семена).
КОХИНОР 200 СЛ – зелена прасковена листна въшка по пипер, памукова листна въшка по краставици (0,05%); листни въшки по захарно цвекло (50 мл/дка); тютюнев трипс по тютюн (60 мл/дка).
КРАЙЦЕР 350 ФС – обикновен и голям житен бегач (100 мл + 200 мл вода/ 100 кг семе); сив царевичен хоботник и телени червеи по царевица (800 мл/100 кг семе); сив царевичен хоботник и телени червеи по слънчоглед (900 мл/100 кг семе); обикновен и сив цвеклов хоботник, сив царевичен хоботник по цвекло (2 л/100 кг семена или 24 мл/единица недражирани семена)
КУИКФОС (дражета, пелети) - за обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, Palorus spp. (30 дражета (пелети)/тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С , 7 денонощия при 10-15°С. Третирането да се извърши с автоматичен дозатор на редлера на силозната клетка. За празното пространство над зърното да се дозира на повърхността по 1 табл./квм.
КУИКФОС (овални таблетки) - за обеззаразяване на зърно в насипно състояние срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, Palorus spp. (10 табл./тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С , 7 денонощия при 10-15°С. Третирането да се извърши чрез пригодени сонди за дозиране в купа, автоматичен дозатор над лентата или ръчно дозиране. След третиране купът да се покрие с полиетилен или гумиран брезент.
ЛАМБАДА 5 ЕК – ябълков плодов червей (0,015%); ларви на вредна житна дървеница (12,5 мл/дка); имаго на вредна житна дървеница (20 мл/дка).
МАВРИК 2 Ф – памукова листна въшка по краставици в оранжерии, зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии (0,02%); неприятели по люцерна за семе: ларви на педомерки, имаго на люцернов листояд, ларви на люцернов листов хоботник, ларви на пъпкова и цветова галица (20 мл/дка); памукова листна въшка по краставица на открито, доматена листна въшка по домати, листни въшки по захарно цвекло, вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица (25 мл/дка); грахова листна въшка, петниста листна въшка (30 мл/дка).
МАГТОКСИН (пелети, дражета) – складови неприятели: житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмар, суринамски брашнояд (30 пелети/тон зърно).
МАГТОКСИН (плочки, ленти) – за фумигация на складирани стоки, брашно в чували (фъстъци, билки, тютюн) срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмар, суринамски брашнояд (1 плоча на 25 куб.м) - експозиция: 3 денонощия при температура над 25°С , 12 денонощия под 25°С.
МАЧО 600 ВС (ЧИТА) – третиране на семена от смърч срещу майски бръмбар (70 г + 100 мл вода/10 кг семе); телени червеи по царевица (700 г/100 кг семе); сив царевичен хоботник по царевица (800 г/100 кг семе).
МЕЗУРОЛ ШНЕКЕНКОРН 4 Г – попово прасе (250 г/дка) – приложен площно при разсади и редово от двете страни на растенията при останалите култури.
МИМИК 240 ЛВ - бяла американска пеперуда (0,04%); дъбова и борова процесионка, гъботворка, листозавивачки, педомерки и златозлатка по горски видове (дъб), ръждива борова листна оса (40 мл + 160 мл вода, 200 мл/дка раб.р-р).
МОКАП 10 Г – телени червеи (4 кг/дка).
МОСПИЛАН 20 СП – памукова листна въшка по краставици, зелена прасковена листна въшка по пипер (0,0125%); миниращ молец по домати (за минимална употреба), оранжерийна белокрилка по домати (0,02%); колорадски бръмбар (6 г/дка); сив царевичен хоботник по царевица и слънчоглед (10 г/дка); вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, обикновен житен бегач (12,5 г/дка); зелена прасковена листна въшка по тютюн, листни въшки по житни култури, хесенска и шведска житни мухи (15 г/дка); тополов листояд, ръждива борова листна оса (15 г/дка с 3 л/дка раб.р-р); цикада (Hialestis obsoletus) по пипер (25 г/дка); тютюнева листна въшка по тютюн (30 г/дка).
МОСПИЛАН 20 СГ – въшки по люцерна (7,5-10 г/дка); колорадски бръмбар по картофи (12,5 г/дка); прасковена листна въшка, памукова листна въшка по пъпеши (12,5-15 г/дка); прасковена листна въшка по картофи (20 г/дка); памукова листна въшка по памук, тютюнева белокрилка и оранжерийна белокрилка по пъпеши (20-25 г/дка); по ябълки и круши: зелена ябълкова листна въшка, ябълкова живовлекова листна въшка, памукова листна въшка, кръгломиниращ молец и пъстър миниращ молец прасковена листна въшка; по праскови, нектарини, кайсии и череши: прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, зелена цитрусова листна въшка, черна черешова листна въшка, кръломиниращ молец и пъстър миниращ молец; по краставици в оранжерии: прасковена листна въшка и памукова листна въшка; листни въшки по салата – на открито и в оранжерии, прасковена листна въшка и зелена розена листна въшка по декоративни култури – роза, гербер, хризантема, бровалия, коледна звезда (25 г/дка); тютюнева белокрилка по памук, тютюнева листна въшка, прасковена листна въшка и тютюнева белокрилка по тютюн (25-30 г/дка); по сливи: прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, кръгломиниращ молец и пъстър миниращ молец; по домати, краставици, пипер и патладжан – на открито и в оранжерии: тютюнева белокрилка и оранжерийна белокрилка; по декоративни култури – гербер, хризантема, бровалия, коледна звезда: калифорнийски трипс, тютюнева белокрилка и оранжерийна белокрилка (35-40 г/дка).
НЕКСИД 015 КС – памукова листна въшка и зелена прасковена листна въшка по зеленчуци, тютюнева листна въшка по пипер (0,02% или 20 мл/дка); ябълков плодов червей, източен плодов червей, черешова муха, шарен гроздов молец, неприятели по люцерна, люцернов листояд и малък люцернов хоботник (0,03% или 30 мл/дка); ябълков кръгломиниращ молец, оранжерийна белокрилка (0,04% или 40 мл/дка); обикновена житна пиявица, колорадски бръмбар (30 мл/дка); зелева нощенка по зеле (40 мл/дка); марокански и италиански скакалец (60-100 мл/дка) – високата доза се използва при каламитет и смесени популации.
НОМОЛТ 15 ЕК – ябълков плодов червей, гроздови молци, кръгломиниращ молец (0,05%); източен плодов червей (0,075%); крушова листна бълха (0,1%); колорадски бръмбар (15 мл/дка); червеноглава борова листна оса (25 мл/дка); лъжегъсеници на ръждива борова листна оса, зелев молец, зелева нощенка по карфиол и зеле (30 мл/дка).
НУРЕЛЕ Д (ХЛОРСИРИН 550 ЕК) – лъжегъсеница на ябълкова плодова оса (0,04%); ябълков плодов червей, гъботворка по кайсия, малка и голяма зимна педомерка, розена листозавивачка, глогова листозавивачка, кафявопетниста листозавивачка, пръстенотворка, анарзия по кайсия, калифорнийска щитоносна въшка, гроздови молци, обикновена сливова щитоносна въшка, хмелова листна въшка по хмел (0,05%); кръгломиниращ молец по овошки, филоксера по лоза, мъхнат бръмбар (0,06%); бадемов семеяд (0,07%); млади ларви на лозова щитовка (0,075%); вишнев хоботник (0,08%); оранжерийна белокрилка (0,1%); цвеклови бълхи, листни въшки и тютюнев трипс по памук, ларви на колорадски бръмбар и вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица (50 мг/дка); рапичен цветояд по рапица (60 мл/дка); царевичен пробивач, зелева нощенка по захарно цвекло и тютюн, тютюнев трипс по тютюн, обикновен житен бегач (70 мл/дка); италиански и марокански скакалец, хесенска и шведска житни мухи (75 мл/дка); мъхнат бръмбар по рапица (80 мл/дка); обикновен цвеклов хоботник (250 мл/дка).
ПАРА ЗОМЕР – калифорнийска щитоносна въшка (2%) – зимно пръскане; червен овощен акар (3%).
ПИКАДОР 20 СЛ – зелена прасковена листна въшка по пипер, миниращи мухи по домати и краставици (в начало на летеж на мухите), миниращ молец по домати - за минимална употреба (0,05%); тютюнева листна въшка по тютюн (50 мл/дка); тютюнев трипс по тютюн (60 мл/дка).
ПИКАДОР 20 СЛ (НУПРИД 200 СЛ) – памукова листна въшка по краставици (0,05%).
ПИКАДОР 35 СТ – третиране на семена на смърч срещу майски бръмбар (120 мл/10 кг семе); телени червеи по царевица (1,2 л/100 кг семе).
ПИКУС 60 ФС – сив царевичен хоботник и телени червеи по царевица (800 мл/100 кг семена); сив царевичен хоботник и телени червеи по слънчоглед (1 л/100 кг семена).
ПИЛОТ 480 ЕК – зелева нощенка по зеле (100 мл/дка);
ПИРАНИКА 20 ВП – памукова листна въшка по краставици (0,015%); крушова листна бълха, зелена прасковена листна въшка по пипер, листни въшки по овошни култури, черна черешова листна въшка, зелена прасковена листна въшка, малка и голяма сливови листни въшки (0,025%).
ПИРИНЕКС 48 ЕК – ябълков плодов червей (0,12%); обикновена и калифорнийска сливови щитоносни въшки, сливов плодов червей (0,15%); ларви на обикновена житна пиявица (80 мл/дка); вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица (възрастно), памукова листна въшка и тютюнев трипс по памук, зелева нощенка по захарно цвекло (100 мл/дка); царевичен стъблен пробивач, обикновен житен бегач (150 мл/дка); цвеклови бълхи, ларви на цвеклови щитовки по захарно цвекло, колорадски бръмбар (200 мл/дка); цвеклов молец (250 мл/дка).
ПОНЧО 600 ФС – за третиране на семена от царевица срещу телени червеи (0,83 мл/1000 семена).
ПРОТЕУС 110 ОД – колорадски бръмбар (40 мл/дка); рапичен цветояд (45 мл/дка); сив царевичен хоботник по царевица (70 мл/дка).
РАНЕР 240 СК – източен плодов червей, сливов плодов червей (0,03%); листозавивачки и педомерки по овошки, червена и сива пъпкозавивачка, ябълков плодов червей – третиране през 14 дни, шарен гроздов молец – двукратно третиране през 14 дни (0,04%); зелев молец, зелева нощенка по зеле (40 мл/дка).
РЕЛДАН 40 ЕК – ябълков плодов червей, шарен гроздов молец (0,12%); вредна житна дървеница, марокански скакалец, тютюнев трипс по тютюн, зелена прасковена въшка по тютюн (120 мл/дка); за обеззаразяване на празни складове срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, суринамски брашнояд, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар (4 куб.см + 12 куб.см вода за 10 куб.м празно пространство) – третиране с ел. аерозолен разпръсквач М 1026; за обеззаразяване на празни складове срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, суринамски брашнояд, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар (0,25% при разход на раб.р-р 0,5 л/куб.м).
САНМАЙТ 20 ВП – памукова листна въшка по краставици, оранжерийна белокрилка по домати (0,075%).
СЕМАФОР 20 СТ – телени червеи по червено цвекло 300 мл/100 кг семе); сив царевичен хоботник по слънчоглед и царевица, телени червеи по слънчоглед 350 мл + 750 мл вода/100 кг семе); тютюнев трипс по памук (500 мл + 1 л вода/100 кг семе).
СИЙДОПРИД 600 ФС (СОМБРЕРО ФС) – телени червеи по царевица (700 мл/100 кг семена); сив царевичен хоботник по царевица (800 мл/100 кг семена); телени червеи и сив царевичен хоботник по слънчоглед (1000 мл/100 кг семе).
СИПЕРВЕТ 25 ЕК – ябълков плодов червей (0,02%); колорадски бръмбар (10 мл/дка).
СНЕЙК 20 СП – листни въшки по пипер (зелена прасковена, Aphis nasturtii), памукова листна въшка по краставици (0,0125%).
СУМИ АЛФА 5 ЕК – ябълков плодов червей, източен плодов червей, кръгломиниращ молец, листни въшки по хризантема, зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии, памукова листна въшка по краставици в оранжерии, листозавивачки и педомерки по овошки, анарзия по кайсия, черна сливова плодова оса, сливов плодов червей (0,02%); шарен гроздов молец (0,025%); крушова листна бълха (0,03%); колорадски бръмбар по картофи (15 мл/дка); маков листояд, зелена прасковена въшка по пипер на открито, неприятели по люцерна за семе: цветова галица (възрастно), пъпкова галица (възрастно), люцернов листояд (възрастно), ларви на люцернов листов хоботник и педомерки, грахова листна въшка, петниста листна въшка (20 мл/дка); ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст), вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, цвеклови бълхи, зелев молец и зелева нощенка по зеле, грахов зърнояд по грах (25 мл/дка); ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст) (30 мл/дка); зелева нощенка по захарно цвекло, италиански и марокански скакалец (40 мл/дка); тютюнев трипс по тютюн (50 мл/дка); зелена прасковена листна въшка по тютюн (80 мл/дка).
СУПЕРСЕКТ 10 ЕК – ябълков и източен плодов червей, анарзия по кайсия, черешова муха, бяла американска пеперуда (0,125%); кръгломиниращ молец, крушова листна бълха (0,015%); гроздови молци (0,02%); зелена прасковена листна въшка по пипер и краставици в оранжерии, памукова листна въшка по краставици в оранжерии (0,03%); житна пиявица, цвеклови бълхи и щитовки, зелева нощенка по захарно цвекло, колорадски бръмбар (12,5 мл/дка); ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст), вредна житна дървеница (15 мл/дка); ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст) (20 мл/дка); зелена прасковена листна въшка по пипер на открито (30 мл/дка); тютюнев трипс, зелена прасковена листна въшка по тютюн (40 мл/дка).
СУПЕРСЕКТ МЕГА (СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА) – ябълков плодов червей (0,015%); кръгломиниращ молец (0,03%); вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица (12 мл/дка); зелева нощенка по зеле (25 мл/дка).
ТАЛСТАР 10 ЕК – черешова муха (0,0125); шарен гроздов молец, анарзия по кайсия (0,02%); гамозначна нощенка по хризантема и гербер (0,025%); ябълков и сливов плодов червей, кръгломиниращ молец, тютюнев трипс по краставици, хризантема и гербер, хмелова листна въшка по хмел, за лятна борба срещу имаго на листоминиращи мухи по домати и фасул, за лятна борба срещу ларви на щитоносна въшка (0,03%); обикновена житна пиявица (10 мл/дка); цвеклови щитовки, ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст), вредна житна дървеница (15 мл/дка); неприятели по люцерна за семе: цветова галица (възрастно), пъпкова галица (възрастно), люцернов листояд (възрастно), ларви на люцернов листов хоботник и педомерки, грахова листна въшка, петниста листна въшка (15-20 мл/дка); ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст), зелева нощенка по захарно цвекло, листни въшки по пипер, оранжерийна белокрилка и зелена прасковена листна въшка по тютюн (20 мл/дка); царевичен стъблен пробивач, тютюнев трипс по тютюн (30 мл/дка).
ТЕКФОС (ТАБЛЕТКИ) – тютюнев бръмбар и тютюнев молец (1,5 табл./кв.м) – третиране на тютюн под полиетилен; за обеззаразяване на зърно в насипно състояние срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар, ръждиво червен брашнен бръмбар (10 табл./тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С , 7 денонощия при 10-15°С. Третирането се извършва с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,5-3 м. След зареждане купът зърно се покрива с полиетилен.
ТЕКФОС (ПЕЛЕТИ) - тютюнев бръмбар и тютюнев молец (7,5 бр./1 куб.м) – третиране на тютюн под полиетилен; за обеззаразяване на зърно в насипно състояние срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар, ръждиво червен брашнен бръмбар (50 бр. пелети/тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С , 5 денонощия при 15-20°С , 7 денонощия при 10-15°С. Третирането се извършва с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,5-3 м. След зареждане купът зърно се покрива с полиетилен.
ТЕРАГАРД 48 ЕК – листозавивачки и педомерки (червена и сива пъпкозавивачки, малка зимна педомерка) по овошки (0,1%); източен плодов червей (0,12%); памукова листна въшка и тютюнев трипс по памук (100 мл/дка).
ТРЕБОН – зелена прасковена листна въшка по пипер, памукова листна въшка по краставици (0,065%).
ТРИГАРД 75 ВП – гъбна муха (0,6 г/кв.м) – внася се с поставянето на торовата покривка (при предварителното й навлажняване) или при първата поливка (прибавя се към поливната вода); миниращи мухи по домати и фасул (0,02%).
УОРАНТ 20 СЛ - зелена прасковена листна въшка и памукова листна въшка по зеленчуци, миниращ молец по домати – за минимална употреба (0,05% или 50 мл/дка); тютюнев трипс по тютюн (50 мл/дка).
УОРАНТ 70 ВГ - тютюнев трипс по тютюн (15 г/дка).
ФЕНДОНА 60 СК - за обеззаразяване на празни складове срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждиво червен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд (2 куб.см + 12 л вода за 10 куб.м. празно пространство) – третира се с електрически аерозолен генератор за студен аерозол М 1026; за обеззаразяване на празни складове срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, ръждиво червен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд (45 мг/кв.м а.в (0,15%) при разход 0,5 л/кв.м раб. р-р) – третира се с тракторна пръскачка.
ФОРЕСТЪР 48 СК - златозлатка и гъботворка по горски видове, лиистозавивачки и педомерки по горски видове, ръждива борова листна оса, борова процесионка (10 мл + Акарзин - 50 мл + вода - 240 мл/дка, 300 мл работен разтвор/дка; борова процесионка (10 мл + Масло РЗ - 50 мл + вода - 240 мл/дка, 300 мл работен разтвор/дка; италиански и марокански скакалец (5 мл + Акарзин – 50 мл/дка).
ФОСТОКСИН (таблетки) – за третиране на зърно в насипно състояние срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар (10 табл./тон зърно) - експозиция: 3 денонощия при температура над 20°С, 5 денонощия 15- 20°С и 7 денонощия 10- 15°С. Третирането се извършва с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,5-3 м. След внасяне на продукта повърхността на зърнения слой се покрива с полиетилен; третиране на складирано брашно в чували (2 табл./куб.м).
ФОСТОКСИН (пелети) – за третиране на зърно в силозни клетки срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, мавритански и суринамски брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма (4-12 пелети/тон зърно при внасяне с автоматичен дозатор в момента на насипване на зърното или 10-20 пелети/тон при ръчно залагане) - експозиция: 2 денонощия при температура над 20°С, 3 денонощия 16- 20°С, 4 денонощия при 12- 15°С, 8 денонощия при 5-11°С, под 5°С не се фумигира; за третиране на зърно, стифирано в чували срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, мавритански и суринамски брашнояд, сив брашнен молец, ръждивочервен зърнов бръмбар, трогодерма, молец по сушените плодове, тютюнев молец (5-10 пелети/куб.м) - експозиция: 2 денонощия при температура над 20°С, 3 денонощия 16- 20°С, 4 денонощия при 12- 15°С, 8 денонощия при 5-11°С, под 5°С не се фумигира; за третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти и фуражи (5-15 пелети/куб.м); за третиране на празни складове и мелници (10-15 пелети/куб.м) – обемна фумигация; за третиране на тютюн в бали, каси или бъчви срещу тютюнев бръмбар и тютюнев молец (2,5-5 пелети/кум.м.) - експозиция: 2 денонощия при температура над 20°С, 3 денонощия 16- 20°С, 4 денонощия при 12- 15°С, 8 денонощия при 5-11°С, под 5°С не се фумигира.
ФЮРИ 10 ЕК – ябълков плодов червей, шарен гроздов молец, черешова муха (0,0125%); памукова листна въшка по краставици, калифорнийски трипс по зеленчуци (0,015%); оранжерийна белокрилка (0,02%); ларви на вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица (7,5 мл/дка); вредна житна дървеница (възрастно), колорадски бръмбар, зелева нощенка по зеле (10 мл/дка); тютюнев трипс по тютюн (15 мл/дка).
ЦИКЛОН 10 ЕК – шарен гроздов молец, черешова муха (0,015%); ябълков плодов червей, източен плодов червей (0,02%); вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица (15 мл/дка).
ЦИПЕРКАЛ 100 ЕК – шарен гроздов молец (0,015%); вредна житна дървеница (15 мл/дка); колорадски бръмбар (25 мл/дка).
ЦИПЕРФОС 530 ЕК – шарен гроздов молец, калифорнийска щитоносна въшка (0,05%); вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, колорадски бръмбар (50 мл/дка); обикновен житен бегач (70 мл/дка).

АКАРИЦИДИ

АПОЛО 50 СК – обикновен паяжинообразуващ акар по пипер, домати и хризантема, зимни яйца на червен овощен акар (в началото на излюпване – 1,2,3% излюпени яйца), жълт лозов акар, оранжериен червенокафяв акар по роза (0,04%).
АПОЛО ПЛЮС 60 ЕК – червен овощен акар по ябълка и слива, обикновен паяжинообразуващ акар по пипер, краставици и домати (0,3%).
БИ-58 - обикновен паяжинообразуващ акар по зеленчуци, атлантически акар (0,1%).
БИОНИМ ПЛЮС 1,5 ЕК - обикновен паяжинообразуващ акар по краставици (0,25%).
ЕНВИДОР 240 СК – червен овощен акар по овошки, жълт лозов акар по лозя (40 мл/дка).
КАСКЕЙД 5 ЕК - обикновен паяжинообразуващ акар по краставици, жълт лозов акар (0,1%); червен овощен акар (рано пролетта), обикновен паяжинообразуващ акар по маслодайна роза (0,15%).
НИМ АЗАЛ Т/С - обикновен паяжинообразуващ акар по зеленчуци (0,3%).
НИСОРАН 5 ЕК – чернен овощен акар (в началото на излюпване на зимните яйца), жълт лозов акар (0,05%); обикновен паяжинообразуващ акар по краставици (0,06%).
ОМИТ 57 Е – червен овощен акар, жълт лозов акар, обикновен паяжинообразуващ акар по домати в оранжерии и карамфил в оранжерии (0,1%); обикновен паяжинообразуващ акар по патладжан, соя, фъстъци, пипер (100 мл/дка).
ОРТУС 5 СК (ДАНИТРОН 5 СК) – червен овощен акар (за лятно пръскане), жълт лозов акар, оранжериен червенокафяв акар по роза, обикновен паяжинообразуващ акар по хризантема (0,05%), обикновен паяжинообразуващ акар по краставици (0,1%).
ПАРАЗОМЕР – червен овощен акар (за зимно пръскане) (3%).
ПИРАНИКА 20 ВП - обикновен паяжинообразуващ акар по краставици (0,015%), червен овощен акар, жълт лозов акар (0,025%).
САНМАЙТ 20 ВП – червен овощен акар, жълт лозов акар (0,05%); обикновен паяжинообразуващ акар по патладжан в оранжерии (0,075%).
ТАЛСТАР 10 ЕК - червенокафяв паяжинообразуващ акар по роза (0,02%); обикновен паяжинообразуващ акар по краставици и хризантема, червен овощен акар, жълт лозов акар (0,03%).
ХЕЛОМИТ 57 ЕК – жълт лозов акар (0,1%).

НЕМАТОЦИДИ

БАЗАМИД ГРАНУЛАТ – галови нематоди по оранжерийни домати (50-70 кг/дка) – 45-50 дни преди засаждане.
БИО АКТ ВГ – галови нематоди по оранжерийни зеленчуци, приложен по схема: 1. (0,4 кг дка или 0,2 г/растение, но не повече от 0,4 кг/дка) – третиране на почвата 14 дни преди засаждане – напръсква се с 10-50 л раб.р-р и се инкорпорира на 10-15 см; 2. (5-10 г/100 растения) – третиране на разсадите непосредствено преди разсаждане; 3. (0,2 г/растение с 200-250 мл вода) – третиране 6 седмици след разсаждането и последващи третирания през 6-8 седмици.
ВИДЕЙТ 10 Г – картофена цистообразуваща нематода по картофи за семе производство (7 г/дка); ягодова раса на хризантемената нематода (само при ягади за посадъчен м-л), екто- и ендопаразитни нематоди по млади вкоренени лози, ектопаразитни нематоди по актинидия (преди засаждане на полето (2 г/растение); галови нематоди по оранжерийни домати (10 г/кв.м); галови нематоди по бадемови семеначета (6-10 кг/дка) – в зависимост от заразата преди засяване; галови нематоди по ориенталски тютюн (10 кг/дка).
ВИДЕЙТ 10 Л – оранжерийна белокрилка и галови нематоди по домати и краставици (1 л/дка) – приложен със система за капково напояване – 2-3 третирания през 10-15 дни, като първото е 2 седмици след разсаждане.
МОКАП 10 Г – галови нематоди по оранжерийни домати (5-8 кг/дка) – в зависимост от заразеността на почвата – внесен една седмица преди разсаждането; галови нематоди по тютюна (15-20 кг/дка) – в зависимост от заразеността на почвата – внесен една седмица преди разсаждането.
НЕМАСОЛ 510 – за обеззаразяване на почва в стоманено-стъклени оранжерии в отсъствие на растения срещу галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония, Склеротиния) и плевелни семена (80-100 л/дка) – по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение на почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване с последващо валиране или покриване с полиетилен.
НЕМАТОРИН 10 Г – картофена цистообразуваща нематода по картофи (1,5 кг/дка); галообразуващи нематоди по домати (3 кг/дка).
РЕЙСАН 51 – галови нематоди по оранжерийни култури (100 л/дка).

БИОИНСЕКТИЦИДИ

ДИПЕЛ ВП – гъсеници на бяла американска пеперуда (0,1%); шарен гроздов молец (0,15%); борова процесионка (150 г/дка); гъботворка (200 г/дка).
ДИПЕЛ 2 Х – шарен гроздов молец, гъсеници от бяла американска пеперуда по овошки и горски култури, гъсеници на златозлатка (0,1%); зелева нощенка и бяла зелева пеперуда по зеле, гъботворка, борова процесионка (100 г/дка).
ДИПЕЛ 8 Л – гъботворка по горските видове (150 мл/дка) – за УЛВ пръскане без разреждане с вода; борова процесионка (120 мл/дка) - за УЛВ пръскане без разреждане с вода.
МАДЕКС 3 СК – ябълков плодов червей (10 мл/дка + 0,5% захарен сироп за 100 л/дка вода) – само за биологична и интегрирана защита.
НИМ АЗАЛ Т/С – миниращ молец по домати (0,3%) – за минимална употреба, максимален брой приложения – 3-4; борова процесионка (300 мл/дка без разреждане).
ПИРЕТРУМ ФС ЕК – памукова листна въшка по краставици (0,05%) – приложен двукратно през 5-7 дни; миниращ молец по домати (0,05%) – за минимална употреба.
ПИРОС – оранжерийна белокрилка по зеленчуци (0,08%); миниращ молец по домати (0,08%) – за минимална употреба.
СИЛИКО СЕК – третиране на зърно в складове срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд (2 кг/тон зърно) – подходящ за използване в личните стопанства, внася се чрез лопатиране на зърното.
ТРЕЙСЪР 480 СК – ръждива борова листна оса (3 мл + 50 мл Акарзин + 247 мл вода, 300 мл/дка раб.р-р) ; листозавивачки и педомерки по дъб, гъботворка по горски видове, борова процесионка (5 мл + 50 мл Акарзин + 245 мл вода, 300 мл/дка раб.р-р).
ФОРЕЙТ 48 Б – шарен гроздов молец (0,15%); зелена дъбова листозавивачка, малка зимна педомерка, борова процесионка (100 мл/дка за УЛВ); златозлатка по горските видове (150 мл/дка за УЛВ); ларви I и II възраст на гъботворка по горски видове (300 мл/дка за УЛВ); ларви над II възраст на гъботворка по горски видове (400 мл/дка за УЛВ).
ФОРЕЙ 96 Б – борова процесионка: при височина на дървостоя до 5 м (100 мл/дка за УЛВ); при височина на дървостоя до 15 м (150 мл/дка за УЛВ); при височина на дървостоя над 15 м (200 мл/дка за УЛВ).

Виж още:
----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ ПРЕПАРАТИ - ХЕРБИЦИДИ
----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ ПРЕПАРАТИ - ФУНГИЦИДИ
----------------------------------------------------------------------------------------------

Автор: recepty.bg

Представяме Ви:

Фантазии с прясна паста

Вегетариански равиоли Продукти за тестото: 3 ч.ч. брашно, 3 яйца, 1 к.ч. вода, 1 щипка червен пипер, 1 щипка сол; зa плънката: 100 г натрошено сирене, 1 яйце, 1 скилидка чесън, 1 с.л. магданоз, 1...

Витамини ще ви избавят от стреса

По принцип стресът може да се представи като процес на адаптация на организма към някои екстремални условия на живот (нервно напрежение, студ, горещина и т. н.). Във всеки случай възникват определени ...

Зелеви сарми

Зелеви сарми със зрял фасул Прoдукти: 1 средно голяма кисела зелка, 2-3 глави лук, 1 к.ч. ориз, 1 ч.ч. сварен зрял фасул, 2-3 с.л. олио, 1 ч.ч. зелев сок, черен и червен пипер. Нaчин на приготв...

НИШ – близък и непознат

Ниш е чист и подреден съвременен град, кацнал върху двата бряга на р. Нишава. Въпреки че е само на 150 км от София, градът рядко влиза в маршрутите на българските туристи. Ако все пак решите да посети...

Начало