18.06.2018 година
П
редставяме ви
 30326 |  0 
Разрешени препарати 2012 - хербициди
АГРОКСОН –срещу широколистни плевели при пшеница и ечемик (200 мл/дка) – внася се във фаза братене на културите.
АЖИЛ 100 ЕК (ШОГУН 100 ЕК) – срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури при маслодайна рапица (50 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите и самосевките; - срещу едногодишни житни плевели при соя, памук, слънчоглед, захарно цвекло, домати, пипер, лук (80 мл/дка); срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, тикви, пъпеши (80 мл/дка); соя (100 мл/дка); памук, домати, пипер, лук (150 мл/дка); ягоди и малини (150-200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите и 10-20 см височина на балура.
АКОРД – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при слънчоглед (200-250 мл/дка) - внася се след сеитба преди поникване на културата.
АКСИАЛ 050 ЕК – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при пшеница и ечемик (60-90 мл/дка с 20-40 л/дка раб.р-р) – внася се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите.
АКСИАЛ 1 ПЛЮС 050 ЕК - срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик (100 мл/дка с 20-40 л/дка раб.р-р) – внася се във фаза 3 лист до 2 възел на културите, 3-5 лист на житните плевели, 3 лист до края на братене на див овес и 2-4 лист на широколистните плевели.
АКУРАТ 60 ВГ – срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели (1 г/дка) – внася се след 3 лист до края на братене на културата (в тази доза не контролира лепка и паламида).
АЛАЙ МАКС - срещу широколистни плевели при пшеница и ечемик (3,5 г/дка с 30-40 л/дка раб.р-р) – внася се във фаза 2-3 лист най-късно до началото на вретенене на културите.
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ - срещу широколистни плевели при царевица (120 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на културата; срещу широколистни плевели при пшеница и ечемик (150-200 мл/дка) – внася се във фаза братене на културите.
АМИНОПИЕЛИК Д - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница (300 мл) - внася се във фаза братене на културата.
АРАМО 50 - срещу едногодишни житни плевели при слънчоглед, соя, фасул, грах, люцерна (100 мл/дка); срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при слънчоглед (160 мл/дка с 15-20 л/дка раб.р-р) – внася се при височина 20-30 см – балур, 15-20 см – пирей, 10-15 см – троскот; срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при соя, фасул, грах, люцерна (200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
АРАТ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели: при пшеница и ечемик (10-20 г/дка) - внася се във фаза братене на културите; при пшеница и ечемик (10-20 г/дка + ДЕШ – 50 мл/дка) - внася се във фаза братене на културитеи 3-5 лист на плевелите; при царевица (20 г/дка + ДЕШ – 100 мл/дка) – внася се във фаза 2-6 лист на плевелите.

АРОУ 120 ЕК - срещу едногодишни житни плевели при слънчоглед, картофи (80 л/дка); срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при слънчоглед, картофи (160 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
АРОУ 240 ЕК - срещу едногодишни житни плевели при слънчоглед (40 мл/дка); срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при слънчоглед (80 мл/дка + прилепител (масло) – 0,05%)– внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
АУРА ПЛЮС - срещу едногодишни житни плевели при ориз (150-200 мл дка) – внася се във фаза 2-4 лист на културата при източена вода.
АФАЛОН 45 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: лук (100-150 мл/дка) – внася се 3 лист на културата и ранни фази на плевелите; слънчоглед (300 мл/дка); соя (300-400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване при слънчоглед и соя.
АЦЕНИТ 50 ЕК - срещу едногодишни житни плевели в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при слънчоглед (300-400 мл/дка) - внася се след сеитба преди поникване на културата.
АЦЕНИТ ГОЛД 84 ЕК (ХЕРБАЦИД 84 ЕК) - срещу едногодишни житни плевели в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: слънчоглед (200-250 мл/дка); царевица, памук (200-300 мл/дка) - внася се след сеитба преди поникване на културите.
АЦЕТАГАРД 880 ЕК - срещу едногодишни житни плевели в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при царевица (200-250 мл/дка) - внася се след сеитба преди поникване на културата.
БАЗАГРАН 480 СЛ - срещу едногодишни широколистни плевели при: градински грах за семепроизводство (100-150 мл/дка); копър, резене, хизоп (180 мл/дка); лук, чесън (200 мл/дка); фасул и грах полско производство (250 мл/дка); соя, лен (200-300 мл/дка); фъстъци (300-400 мл/дка); ориз (400 мл/дка) – внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена.
БАЗАГРАН 600 СЛ - срещу едногодишни широколистни плевели при: фасул, грах, лук (I год), чесън (150 мл/дка); лук (II и III год.) (150-200 мл/дка); царевица, лен, млада люцерна, соя (200 мл/дка); фъстъци (250 мл/дка); ориз (300 мл/дка) - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 2-4 лист (трилистник) на културите и 5-8 см височина на лена.
БАЗАМИД ГРАНУЛАТ - срещу едногодишни широколистни плевели при тютюн – разсад (10-20 г/кв.м) – внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен.
БАЗИС 75 ДФ – срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при царевица (2-2,5 г/дка + Тренд – 0,1%) – внася се при фаза 2-4 лист на плевелите, 25 см височина на балура и до 6 лист на културата;
БАСТА 15 СЛ – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя и овощни градини (500-600 мл/дка) – внася се в активна вегетация на плевелите.
БЕТОКСОН П 65 – срещу едногодишни широколистни плевели при захарно цвекло (400 г/дка) – внася се преди сеитба с инкорпориране. ЗАБЕЛЕЖКА: Да се използва през две години на една и съща площ.
БИТЪП КОМПАКТ - срещу едногодишни широколистни плевели при захарно цвекло (600 мл/дка) – внася се след 1-ви чифт същински листа по културата и котиледони до 2-4 лист на плевелите или (300+300 мл/дка) – 1-во третиране след 1-ви чифт същински листа на културата и котиледони до 2-4 лист на плевелите, 2-ро третиране 7-10 дни след първото.
БРОМОТРИЛ 24 ЕК - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик (200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културата.
БУТИЗАН 400 СК – срещу едногодишни широколистни и житни плевели при: зеле (250 мл/дка) – внася се след разсаждане на зелето до 2-ри лист на плевелите; зелев разсад (лехи) (250 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване; рапица (250 мл/дка) - внася се след сеитба преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите. ЗАБЕЛЕЖКА: Да се използва през две години на една и съща площ.
БУТИЗАН S - срещу едногодишни широколистни и житни плевели при: тютюн (150 мл/дка) – внася се след вкореняване на растенията; праз (200 мл/дка) – внася се във фаза 2-4 лист на плевелите; зеле (200 мл/дка) – внася се 8-10 дни след разсаждане; фуражна рапица (200 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата. ЗАБЕЛЕЖКА: Да се използва през две години на една и съща площ.
ВАЛСАГАРД - срещу едногодишни широколистни и житни плевели в т.ч. балур от семе при слънчоглед (200-250 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
ВАЛСАГЛИФ – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя (600 мл/дка с 10-20 л/дка раб.р-р) – внася се в активна вегетация на плевелите (височина 20-30 см).
ВАЛСАМИН - срещу широколистни плевели при пшеница (150 мл/дка) - - внася се във фаза братене на културата.
ВЕНЗАР 80 ВП - срещу едногодишни широколистни плевели при: захарно цвекло (80-100 г/дка) – внася се преди сеитба с инкорпориране или след сеитба преди поникване на културата; ягоди (150 г/дка) – внася се рано напролет преди поникване на плевелите.
ВЕНТУМ ВГ - срещу едногодишни широколистни и житни плевели в т.ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей) при царевица ( 10-15 г/дка + Меро (прилепител) – 200 мл/дка) – внася се от 2-6 лист на културата, котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 височина на балура.
ВИКТУС 4 СК (КЕЛВИН ТОП) – срещу едногодишни и многогодишни житни в т.ч. балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник) при царевица (125 мл/дка) – внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.
ГАЛИГАН 240 ЕК - срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при: слънчоглед (80-100 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; лук 2-ра година (150 мл/дка) – внася се трикратно (50+50+50 мл/дка) през 7 дни, като първото третиране е във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази на развитието на плевелите. ЗАБЕЛЕЖКА: възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява.
ГАРДИАН – срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: слънчоглед (200-250 мл/дка); соя, царевица, фъстъци (200-300 мл/дка); памук (300 мл/дка) - внася се след сеитба преди поникване на културите.
ГАРДИАН МАКС – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед (200-250 мл/дка); царевица (200-300 мл/дка); памук (300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: слънчоглед (350 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; царевица (400-450 мл/дка) - внася се след сеитба преди поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели.
ГЛИН 75 ДФ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик (1-1,5 г/дка) – внася се след фаза 3 лист на културите; лен (1-1,5 г/дка) – внася се след фаза елхичка на културата; пшеница (2-2,5 г/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; срещу орлова папрат при ливади и пшеницата (5 г/дка) – внася се във фаза активен растеж на папрата. ЗАБЕЛЕЖКА: да се използва на площи за монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик.
ГЛИФОГАН 480 СЛ (ГЛИФОГОЛД 480 СЛ) – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) (400-1200 мл/дка); ж.п. линии (1200 мл/дка) – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ГЛИФОЗАТ 360-И – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) (400-1200 мл/дка) – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ГЛИФОЗАТ-С – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) (400-1200 мл/дка) – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ГЛИФОС 36 СЛ – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) (400-1200 мл/дка); ж.п. линии (1200 мл/дка) – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: свободни площи (стърнища) (320-960 мл/дка); ж.п. линии (960 мл/дка) – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ГОАЛ 2 Е – срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при: слънчоглед (80 мл/дка) – внася се вегитационно за културата и фаза 2-4 лист за плевелите; слънчоглед (80-100 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване; соя, фъстъци, памук (100 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване; домати и пипер (разсадни), тютюн (100 мл/дка) – внася се преди разсаждане; - ориз (срещу кандри) (100 мл/дка) – внася се във фаза 2-4 лист на плевелите; лук I-ва год. (100-150 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; лук (едногодишен за глави) (100-150 мл) – внася се след фаза 3-4 лист на културата; бял и черен бор, смърч (семенилища I-ва год.) (100-200 мл/дка) – внася се 6 седмици след поникване; лук II-ра год. (150 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; зеле (150 мл/дка) – внася се преди разсаждане; овощни градини, лозя (150-200 мл/дка) – внася се вегетационно (април-май); розмарин (200 мл/дка) – внася се през невегетационния период на културата; овощни разсадници (200-300 мл/дка) – внася се рано напролет, преди поникване на плевелите; бял и черен бор, смърч (II и III годишни семенилища и школи) (200-400 мл/дка) – внася се преди и по време на вегетацията (юни-юли); малини (200-400 мл/дка) – внася се рано напролет, преди вегетация на културата и непоникнали плевели; градински чай (350 мл/дка) – внася се рано напролет, преди вегетация на културата. ЗАБЕЛЕЖКА: при слънчоглед и памук е възможна поява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява.
ГОАЛ 4 Ф - срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при: слънчоглед (40 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; слънчоглед (40-50 мл/дка) – внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите. ЗАБЕЛЕЖКА: при вегетационното третиране се появява фитотоксичност, която впоследствие се преодолява; лук I и II год. (75 мл/дка) – внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културата.
ГРАНСТАР 75 ДФ (ТРИМЕР 75 ДФ) - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик (1-1,5 г/дка) – внася се във фаза 2-4 лист на плевелите. При необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол.
ГРАСП 25 СК – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при пшеница и ечемик (100-120 мл/дка + Атплюс 463 – 100-120 мл/дка) – внася се от 3 лист до края на братене на дивия овес, рано напролет в началото на трайна вегетация на културите.
ГРОДИЛ УЛТРА ВГ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик (20-30 г/дка) – внася се след 3 лист до края на братене на културите. Високата доза се прилага при прорастнали плевели и преобладаващо заплевяване от паламида.
ДЕВРИНОЛ 4 Ф – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: фуражна рапица (300-350 мл/дка) – внася се преди сеитба с плитко инкорпориране; тютюн (лехи) (300-400 мл/дка) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране; тютюн (400 мл/дка) – внася се преди разсаждане; сливи (400 мл/дка) – внася се преди вегетация с инкорпориране; шипки (разсад) (400 мл/дка) – внася се преди сеитба с плитко инкорпориране; лавандула – разсад (400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; зеле (400-500 мл/дка) – внася се преди разсаждане; домати и пипер (безразсадни) (400-500 мл/дка) – внася се преди сеитба с плитко инкорпориране. ЗАБЕЛЕЖКА: Третираните площи да не се засяват с житни култури.
ДЕЗОРМОН ЛИКИД - срещу широколистни плевели при: царевица (120 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист; пшеница и ечемик (150-200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
ДЕНКОР 70 ВДГ - срещу едногодишни широколистни плевели при картофи (70-80 г/дка) – внася се след засаждане преди поникване на културата.
ДЕРБИ СУПЕР - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница (2,5;3,3 г/дка) - внася се във фаза братене на културата, като високата доза се прилага при преобладаващо заплевяване с паламида.
ДИКОПУР Ф - срещу широколистни плевели при: царевица (120 мл/дка) – във фаза 3-5 лист на културата; пшеница и ечемик (150-200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
ДИОВИД 60 СЛ - срещу широколистни плевели при: царевица (120 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница (150-200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културата.
ДИФЕНДЪР СЛ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница (80-100 мл/дка) - внася се във фаза братене на културата; царевица (120 мл/дка) - внася се във фаза 3-5 лист на културата.
ДОМИНАТОР 360 СЛ – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: овощни градини, лозя (400-1200 мл/дка); ж.п. линии (1200 мл/дка) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ДОМИНАТОР УЛТРА - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при лозя (300 мл/дка с 20-30 л/дка раб.р-р).
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК – срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: домати и пипер(разсадни и безразсадни), моркови, лук I, II, III год. (120 мл/дка); царевица, слънчоглед, соя, захарно цвекло, тютюн, памук, картофи, фасул, люцерна (150 мл/дка) – внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите. ЗАБЕЛЕЖКА: При лук I-ва година да се прилага само на средно тежки и тежки почви.
ЕКИП ОД – срещу кокоше просо, разстлан щир, обикновен щир, овчарска торбичка, бяла куча лобода, татул, пача трева, обикновено пипериче, черно куче грозде при царевица (200-250 мл/дка) – внася се във фаза 3-6 лист на чувствителните плевели.
ЕКИП СК – срещу едногодишни житни и широколистни плевели в т.ч. балур от семе и коренища при царевица (200-250 мл/дка) – внася се във фаза 2-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура.
ЕКЛИПС 700 ВДГ - срещу едногодишни широколистни плевели при: домати (безразсадни) (50 г/дка) – внася се в 1-ва цветна китка на културата; картофи (60 г/дка) – внася се при височина 5-10 см на културата; домати (разсадни) (60 г/дка) – внася се в 1-ва цветна китка на културата; домати (разсадни) (70 г/дка)– внася се преди разсаждане на културата; картофи (70 мл/дка) – внася се след засаждане преди поникване на културата.
ЕКОПАРТ 2 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при пшеница (45-60 мл) – внася се след 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите.
ЕКСПРЕС 50 СГ - срещу широколистни плевели при слънчоглед – хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) (4 г/дка с 20-30 л/дка раб.р-р) – внася се във фаза 2-6 лист на плевелите.
ЕСКОРТ ЕК – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: фасул (300 мл/дка) – внася се във фаза 1 чифт същински листа (трилистници) на културата; царевица (IR – хибриди, устойчиви на имидазолинони) (400 мл/дка) – внася се във фаза 2-3 лист на културата.
ЕФАЗАТ 36 СЛ (ГЛИФЪП 36 СЛ) – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя (400-1200 мл/дка) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
ЗЕНКОР 70 ВГ - срещу едногодишни широколистни плевели при: домати (безразсадни) (50 г/дка) – внася се в 1-ва цветна китка на културата; домати (разсадни) (60-70 г/дка) – внася се в 1-ва цветна китка на културата; картофи (60-70 г/дка) – внася се при височина 5-10 см на културата; домати (разсадни) (70 г/дка) – внася се преди разсаждане; картофи (70-80 г/дка) – внася се след засаждане, преди поникване на културата; люцерна (стара) (100 г/дка) – внася се преди вегетация на културата.
ЗИНО 70 ВП - срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. пълзящ щир при: царевица (50 г/дка) – внася се чрез насочено пръскане и ниско налягане; картофи (60-80 г/дка) - внася се след засаждане, преди поникване на културата; люцерна (стара) (100 г/дка) – внася се преди вегетация на културата (10 март – 20 април). ЗАБЕЛЕЖКА: При по-късно внасяне се наблюдава фитотоксичност, която се преодолява.
ИГЪЛ 75 ДФ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик (1-1,5 г/дка) – внася се след фаза 3 лист на културите; пшеница (2-2,5 г/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата. ЗАБЕЛЕЖКА: Да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на пшеница и ечемик.
ИЗОР 500 СК – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при пшеница и ечемик: (350 мл/дка) – внася се след 3 лист на културите; (400-500 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ИМПЕРИЯ 4 СК (КРЮ 4 СК) - срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при царевица (125 мл/дка) – внася се след фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.
КАЛАМ+ДЕШ - срещу широколистни плевели при царевица (20,30 или 40 г + ДЕШ (аджувант) – 100 мл/дка) – внася се във фаза 2-6 лист на плевелите. Дозата се избира според фазата на развитие на плевелите, като най-високата се препоръчва в по-напреднали фази и преобладаващо заплевяване с разстлан щир и куче грозде.
КАЛИН ФЛО - срещу едногодишни широколистни плевели при: моркови и кориандър (150-200 мл/дка); картофи (200-250 мл/дка); слънчоглед (250-300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
КАЛИСТО 480 СК – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при царевица: (20 мл/дка + Атплюс – 0,5%) – внася се вегетационно за културата в ранни фази на плевелите; (30-40 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
КАМБИО СЛ - срещу широколистни плевели при: пшеница и ечемик (125 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите; царевица (200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите.
КАСОРОН Г – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лавандула (над 3 години) (3 кг/дка); малини и рози (6-8 кг/дка); касис, овощни градини, лозя (8-10 кг/дка) – внася се рано напролет, извън вегетационния период на културите.
КАСПЪР 55 ВГ - срещу едногодишни и многогодишни плевели при царевица за зърно и силаж (30 г/дка) – внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка) при многогодишните и 15 см на поветицата (до цъфтеж).
КЛИК 50 СК – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при царевица (200-250 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
КОРДУС 75 ВГ – срещу едногодишни и многогодишни житни в т.ч. балур от коренища и някои широколистни плевели (абутилон, синап, и обикновен щир) при царевица (4 г/дка + Тренд – 0,1% с 20-30 л/дка раб.р-р) – внася се във фаза 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.
КОРИДА 75 ВДГ (ПИТОН 75 ВДГ) - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели пшеница (1,5 г/дка) – внася се след фаза 3 лист на културата и 2-4 лист на плевелите.
КОСМИК – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: лозя, овощни градини (400-1200 мл/дка); ж.п.линии (1200 мл/дка) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
КОТОЛИНТ 500 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при памук (400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
КОТОНЕКС 50 ВП - срещу едногодишни широколистни плевели при памук (400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
КОТОНЕКС 50 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при памук (400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
ЛАРЕН 20 СГ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при пшеница и ечемик (3 г/дка) – внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите.
ЛАРЕН 60 ВГ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при пшеница и ечемик (1 г/дка) – внася се след 3 лист на културата до 2 стъблен възел.
ЛАУДИС ОД – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели включително балур от семе и коренища при царевица (200 мл/дка) – внася се във фаза 2-8 лист на културата, до 6 лист на плевелите и 15-25 см височина на балура.
ЛЕОПАРД 5 ЕК (НАВИГАТОР 5 ЕК) – срещу едногодишни житни плевели при слънчоглед, картофи, захарно цвекло, тютюн, соя, домати (150 мл/дка); срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при слънчоглед, картофи, захарно цвекло, тютюн, соя, домати (200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите и 10-20 см височина на балура.
ЛИНТУР 70 ВГ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик (15 г/дка) – вася се от трети лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите.
ЛИНУРЕКС 45 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: кориандър (200 мл/дка); слънчоглед (300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ЛИНУРЕКС 50 ВП - срещу едногодишни широколистни плевели при: лук (150 г/дка) – внася се във фаза 2-3 лист на културата; моркови (150-200 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване или вегетационно от 1 същински лист до 2 месеца преди прибиране на културата; картофи (200 г/дка) – внася се след засаждане преди поникване на културата; слънчоглед, фасул, соя (300 г/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ЛИНУРЕКС 50 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: кориандър (150-200 мл/дка); картофи (200-250 мл/дка); слънчоглед и соя (250-300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ЛИНУРОН 45 СК ] - срещу едногодишни широколистни плевели при: кориандър (200 мл/дка); слънчоглед (250-300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ЛОГОС 4 СК – срещу едногодишни житни, някои широколистни плевели и балур от коренища при царевица (125 мл/дка) – внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.
ЛОНТРЕАЛ 300 ЕК - срещу широколистни плевели (лайка, паламида, лепка, млечок, подрумче и др.) при: ягоди (30-40 мл/дка) – внася се след беритба на плодовете; цвекло и лен (30-50 мл/дка) внася се през вегитацията на културите (фаза елхичка на лена) и ранни форми на плевелите; пшеница (40-50 мл/дка) - внася се във фаза братене на културата; лук за глави (40-50 мл/дка) – внася се във фаза камшиче на културата.
ЛОТУС Д - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик (75-100 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
ЛУМАКС 538 СК - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при царевица: (300 мл/дка) – внася се вегитационно за културата и ранни фази на плевелите (2-3 лист) или (300-400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
МАЙСТЕР ОД - срещу едногодишни житни и широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища при царевица (120; 150мл/дка) - внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните превели и 15-25 см височина на балура. ЗАБЕЛЕЖКА: По-високата доза се използва при преобладаващо заплевяване с балур.
МАТОН 600 ЕК - срещу широколистни плевели при: царевица (110 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница и ечемик (120-150 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
МЕРЛИН 750 ВГ – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: картофи (3,5 г/дка); лавандула, рози, салвия, резене, лен, нахут (5-6 г/дка); памук (6 г/дка); царевица (12,5 г/дка) – внася се след сеитба (засаждане) преди поникване на културите или рано напролет преди вегетацията на лавандула, рози и салвия.
МЕРЛИН ДУО - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при царевица: (170 мл/дка) – внася се след поникване до 3 лист култура; (200 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
МЕТСУРАМ 200 ВГ (РИКОРСО) - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница, ечемик и тритикале (3 г/дка с 20-40 л/дка раб.р-р) - внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) преди поява на врагов лист.
МИСТРАЛ 4 СК – срещу едногодишни житни, балур от коренища и широколистни плевели при царевица (120-130 мл/дка) - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.
МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД – срещу едногодишни и многогодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при царевица (65-75 мл/дка с 20-40 л/дка раб.р-р) - внася се във фаза 1-8 лист на културата, 2-4 лист на плевелите или 15-25 см височина на балула. Максимален брой приложения:1.
МОДАОН 4 Ф - срещу едногодишни широколистни плевели при слънчоглед (150 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата.
МУСТАНГ 306,25 СК - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: царевица (40 мл/дка или 60 мл/дка) - внася се във фаза 3-5 лист на културата, като високата доза се прилага при наличие на паламида; пшеница (60-80 мл/дка) - внася се във фаза братене на културата.
НАПРОГАРД 45 Ф – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при ориенталски и едролистен тютюн (400 мл/дка) - внася се преди разсаждането.
НАСА 360 СЛ – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища) (400-1200 мл/дка) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.
НЕМАСОЛ 510 – за обеззаразяване на почва (в отсъствие на разстения) в стоманено-стъклени оранжерии срещу галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония, Склеротиния) и плевелни семена (80-100 л/дка) – като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение на почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване с последващо валиране и покриване с полиетилен.
НИРВАНА – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: слънчоглед (имитолерантен хибрид Рими на ф.Лимагрейн) (300 мл/дка) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите; слънчоглед (имитолерантни хибриди) (300-400 мл/дка) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, като високата доза се използва при прерастнали плевели и високи заплевявания с паламида.
НИТРОГАРД 840 ЕК – срещу едногодишни житни, балур от семе и някои широколистни плевели при царевица (200-300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
НИТРОГАРД 880 ЕК – срещу едногодишни житни, балур от семе и някои широколистни плевели при царевица (200-300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
НОМИНЕ 400 СК+БИОПАУЪР – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при ориз (5 мл/дка + Биопауър (аджувант) – 100 мл/дка) - внася се във фаза 4-6 лист на културата и 4-5 лист на житните плевели при източена вода.
ОПТИКА - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница (200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културата.
ОПТИКА КОМБИ ] - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеницаи ечемик (150-200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
ОПТИКА ТРИО - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеницаи ечемик (150-200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
ПАЛАС 75 ВГ - срещу едногодишни житни и широколистни плевели при пшеница (20; 25 г/дка) - внася се във фаза братене на културата, 3-5 лист (начало на братене) на житните плевели и 2-4 до 4-8 листа на широколистните плевели.
ПАНТЕРА 40 ЕК (РАНГО 40 ЕК) – срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури при рапица (80 мл/дка) - внася се във фаза 1-3 лист на културата и 3-5 лист на плевелите и самосевките; – срещу едногодишни житни плевели при слънчоглед, соя, захарно цвекло, домати (150 мл/дка); срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, домати, ориенталски и широколистен тютюн (175 мл/дка); соя, захарно цвекло (250 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите и 10-20 см височина на балура.
ПАСИФИК СЛ - срещу широколистни плевели при царевица (120 мл/дка) - внася се във фаза 3-5 лист на културата.
ПАСИФИКА ВГ+ БИОПАУЪР - срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница (35 г/дка + Биопауър – 70 мл/дка) - внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 2-3 до 6 листа на широколистните плевели.
ПЕЛИКАН 50 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при: слънчоглед, фасул (25 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
ПЕНДИГАН 33 ЕК – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: царевица и слънчоглед (400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите; тютюн (400 мл/дка) – внася се преди разсаждане на културата.
ПИК 75 ВГ - срещу едногодишни широколистни плевели при царевица (1,5 г + Атплюс – 2% с 20 л/дка раб.р-р) - внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите.
ПИРАМИН ДФ - срещу едногодишни широколистни плевели при цвекло (400 г/дка) – внася се преди сеитба с инкорпориране. ЗАБЕЛЕЖКА: Да се използва през две години на една и съща площ.
ПЛЕДЖ 50 ВП - срещу широколистни и някои житни плевели при слънчоглед и царевица (8 г/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 листа на културата.
ПРИНЦИПАЛ – срещу едногодишни и многогодишни житни в т.ч. балур от коренища и някои широколистни плевели при царевица за зърно и фураж (силаж) (9 г/дка + Тренд – 0,1%) - внася се във фаза 2-8 лист на културата, 1-3 лист на едногодишните житни плевели, 15-25 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.
ПРОНИТ 720 ЕК – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: захарно цвекло (180-220 мл/дка); тикви (200 мл/дка); лук (II и IIIгод.) грах, фасул (200-250 мл/дка); слънчоглед, соя, картофи, фъстъци, памук (200-300 мл/дка); тютюн, домати (250 мл/дка); царевица (250-350 мл/дка) – внася се след сеитба (засаждане), преди поникване (разсаждане) на културите.
ПРОПАНИЛ 360 ЕК – срещу едногодишни житни плевели при ориз (1500-1800 мл/дка) - внася се във фаза 1-3 лист на културата при източена вода.
ПРОПОНИТ 720 ЕК – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при слънчоглед (200-300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
ПРОТУГАН 50 СК – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при пшеница и ечемик: (350 мл/дка) – внася се след фаза 3 лист на културите или (400-500 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ПУЛСАР 40 – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: стара люцерна (50 мл/дка + ДЕШ 100 мл/дка) – внесен рано напролет в начало на вегетация на културата; слънчоглед (имитолерантен хибрид) (120 мл/дка) - внася се във фаза 2-4 лист на културата; млада люцерна (120 мл/дка) – внася се 1 месец след засяване; слънчоглед (имитолерантен хибрид)(вкл. срещу балур от коренища и паламида) (120 мл/дка + ДЕШ 50 мл/дка) - внася се във фаза 2-4 лист на културата; слънчоглед (имитолерантен хибрид Рими) (вкл. срещу синя китка) (120 мл/дка + Стомп нов 330 ЕК – 230 мл/дка) – внася се при формиране на 2-3 двойка листа на културата.
ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при пшеница и ечемик (100 мл/дка) – внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите.
РАУНДЪП – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: люцерна (срещу кускута) (75 мл/дка) – 1-3 дни след прибиране на заразения откос; безразсадни домати (150-200 мл/дка) – преди поникване на културата, при поникнали плевели; памук, тютюн, фъстъци (200 мл/дка с 15-20 л/дка раб.р-р) – внася се преди сеитба (разсаждане) на културите при поникнали плевели; соя (200-300 мл/дка); цвекло и други окопни култури (200-300 мл/дка по метода намазване с 50% р-р); ориз (срещу оризовия тросък) (200-300 мл/дка) – внася се след жътвата; срещу плевели и като десикант при слънчоглед, соя, пшеница, ечемик (400 мл/дка с 15-20 л/дка раб.р-р) – внася се преджътвено при влажност на зърното под 30%; овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали (400-1200 мл/дка); топола, орех (над 3 години), смърч (над 2 години) (500 мл/дка); ж.п.линии, пасища (срещу орлова папрат) (1200 мл/дка) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели, когато няма указан друг момент на приложение.
РАФТ 400 СК – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при слънчоглед и картофи (80-100 мл/дка) – внася се след сеитба (засаждане) преди поникване на културите.
РЕГЛОН ФОРТЕ – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя и овощни градини (300 мл/дка) – внася се в активна вегетация на плевелите.
РЕЙСЪР 25 ЕК – срещу едногодишни широколистни плевели при: гладиоли (150 мл/дка) – внася се след засаждане на луковиците; ечемик, копър, резене, царевица (200 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите; картофи (200-300 мл/дка) – внася се след засаждане преди поникване на културата. ЗАБЕЛЕЖКА: Възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява; слънчоглед (200-300 мл/дка + Трофи – 150 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; пшеница (250 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; слънчоглед и моркови (300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите; лозя, сливи, плододаващи малини (400 мл/дка) – внася се рано напролет преди вегетацията; ябълки (500-600 мл/дка) – внася се рано напролет преди вегетацията.
РИЛЕЙ 90 ЕК – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед (100 мл/дка + РЕЙСЪР 25 ЕК – 150 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; захарно цвекло (150-180 мл/дка); леща и памук (150-200 мл/дка); царевица (150-250 мл/дка); слънчоглед, картофи, фасул, нахут (180-220 мл/дка); фъстъци (180-250 мл/дка); соя (180-280 мл/дка) – внася се след сеитба (засаждане) преди поникване на културите.
РОТЕР - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница (1 г/дка) – внася се след 3 лист до края на братене на културата. ЗАБЕЛЕЖКА: В тази доза продуктът не контролира лепка.
САНАФЕН - срещу широколистни плевели при: царевица (120 мл/дка) - внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница и ечемик (150-200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
САТУРН 500 ЕК – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при ориз и памук (1000 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
САФАРИ 50 ДФ – срещу едногодишни широколистни плевели при захарно цвекло (3 г/дка + Бетанекс – 200 мл/дка + Тренд (прилепител) – 0,1%) – внася се двукратно: първо третиране – след първи лист същински листа на културата и от котиледони до 2-ри лист на плевелите и второ третиране след 7-10 дни.
СЕКАТОР ОД - срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели и паламида при пшеница и ечемик (10 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
СЕЛЕКТ 240 ЕК – срещу едногодишни житни плевели при: домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул (40 мл/дка); – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи, фасул (80 мл/дка) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите и 10-20 см височина на балура. Прилага се с прилепител (Амиго, Акарзин, Масло Р3).
СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК – срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, захарно цвекло, фасул, картофи (80 мл/дка); – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при слънчоглед, захарно цвекло, фасул, картофи (160 мл/дка) - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите и 10-20 см височина на балура.
СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ (ИМПАСПРО 7,5 ЕВ) – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при пшеница и ечемик (100 мл/дка) – внася се във фаза 3 лист до края на братене на дивия овес.
СКОРПИО СУПЕР 100 ЕК (ИМПАСПРО 100 ЕК) – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при пшеница и ечемик (70 мл/дка) – внася се във фаза 3 лист до края на братене на дивия овес.
СПРИНТ 20 ВП - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик (4-4,5 г/дка) – след фаза 3 лист на културите и ранни фази на плевелите.
СПРИНТ 75 ВП - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик (1-1,5 г/дка) – след фаза 3 лист на културите и ранни фази на плевелите; пшеница (2-2,5 г/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
СТЕЛАР 210 СЛ – срещу едногодишни житни и широколистни плевели в т.ч. паламида при царевица (100 мл/дка с 20-40 л/дка раб.р-р) – внася се във фаза 2-5 лист на културата и 2-5 лист на плевелите.
СТОМП АКВА – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: царевица, слънчоглед, памук, лук от арпаджик, нахут, тютюн, кориандър, картофи (350-400 мл/дка) – внася се след сеитба ( засаждане) преди поникване на културите (разсаждане на тютюна; царевица, слънчоглед, лук от арпаджик (350 мл/дка) – внася се в началото на вегетация на културите, до 2-ри лист на плевелите.
СТОМП НОВ 330 ЕК – срещу едногодишни житни и широколистни плевели в т.ч. синя китка при слънчоглед (клиърдфилд толерантни хибриди) (230 мл/дка + Пулсар 40 – 40-120 мл/дка) – внася се при формиране на 2-3 двойка листа на културата; – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: гладиоли (луковици) (300-400 мл/дка) – внася се след засаждане преди поникване на културата; царевица, слънчоглед, памук, фасул, соя, фъстъци, кориандър (400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите; тютюн (400 мл/дка) – внася се преди разсаждане; мента (400 мл/дка) – внася се преди или след разсаждане; ягоди (400 мл/дка) внася се рано напролет след първата обработка на почвата; картофи и лук 1-ва и 2-ра година (400-500 мл/дка) – внася се след сеитба (засаждане) преди поникване на културите; разсадни пипер и домати (400-500 мл/дка) – внася се преди разсаждане на културите; ечемик и нахут (450 мл/дка) - – внася се след сеитба преди поникване на културите; слънчоглед и царевица (450 мл/дка) – внася се в началото на вегетация на културата до 2 лист на плевелите; пшеница (500 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата; малини и овощни градини (600 мл/дка) – рано напролет след първата обработка на почвата; ориз (600 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата и след поникване на културата във фаза 2-3 лист.
СТРЕЧ 60 ВП - срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик: (1-1,5 г/дка) – внася се от 3 лист до края на братене на културите; (1,5-2 г/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
СУЛТАН 500 СК - срещу едногодишни широколистни плевели при маслодайна рапица (200 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата. ЗАБЕЛЕЖКА: Да се използва през две години на една и съща площ.
ТАЙГЪР ПЛАТИНУМ 5 ЕК – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при слънчоглед (200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
ТАРГА СУПЕР 5 ЕК – срещу кокоше и кръвно просо, кощрява, ветрушка, лисича опашка, див овес и самосевки от житни култури при маслодайна рапица (120 мл/дка) – внася се във фаза 2-3 лист на самосевките и плевелите; – срещу едногодишни житни плевели при слънчоглед, соя, захарно цвекло, памук, лук, тютюн, фасул, картофи, домати, ягоди, малини (150 мл/дка); – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: домати (175 мл/дка); слънчоглед (200 мл/дка); соя, захарно цвекло, памук, фасул, тютюн (200-250 мл/дка); картофи, домати, лук, ягоди (250-300 мл/дка); малини (300 мл/дка); лозя (300-600 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
ТАУРУС – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при слънчоглед (200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
ТЕРИДОКС 500 ЕК – срещу кокоше и кръвно просо, сива, зелена и прешленеста кощрява, балур от семе, щир, татул, лайка, врабчови чревца, брашлянолистно великденче, бяла куча лобода, дребноцветна галингоза, овчарска торбичка, тученица, черно куче грозде, едногодишна метлица, полско подрумче, полски синап, войничица, лечебен росопас и самосевки от пшеница при маслодайна рапица (200 мл/дка с 40 л/дка раб.р-р) – внася се след сеитба преди поникване на културата и ранни фази на плевелите.
ТЕРМИДОР 4 СК – срещу балур от семе и коренища, зелена и сива кощрява, кокоше и кръвно просо, пирей, райграс, лисича опашка, див овес и кисели треви при царевица (125 мл/дка) – внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.
ТИТУС 25 ДФ – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: царевица (4-6 г/дка + 2,4 Д ам.сол + прилепител Елект 90 ЕК – 0,15%) – внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до 8 лист на царевицата; картофи (4-6 г/дка + прилепител Тренд – 0,1%) – внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура. ЗАБЕЛЕЖКА: Да не се използва при картофи сорт Бинте; домати (5 г/дка + прилепител Тренд – 0,1%) – внася се във фаза 2-4 лист на плевелите.
ТИТУС ПЛЮС ВГ – срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при царевица (30,7 г/дка + прилепител Тренд – 0,1%) – внася се във фаза 2-6 лист на културата.
ТОЛУРЕКС 500 СК – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при пшеница и ечемик (350-400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване или след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите.
ТОМИГАН 250 ЕК – срещу лепка, звездица, фасулче, глушина, незабравка, попова лъжичка и повитица при пшеница и ечемик (80 мл/дка) – внася се след 3 лист до братене на културите. ЗАЛЕЛЕЖКА: Повитицата е чувствителна само в начало на цъфтеж.
ТОПИК 080 ЕК – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при пшеница (30-50 мл/дка) – внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес.
ТОРНАДО 5 ЕК – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при домати и слънчоглед (200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
ТРЕВИСИМО СК – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя (500+500 мл/дка с 30 л/дка раб.р-р) – внася се двукратно, като 1-во третиране преди отваряне на пъпките на лозата, а на площи заплевени с балур при 20-25 см височина на балура; 2-ро 60 дни след първото с насочено пръскане.
ТРОФИ – срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при: слънчоглед (220-260 мл/дка); царевица и соя (220-320 мл/дка); фъстъци (250-300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ТРОФИ 40 КС – срещу едногодишни житни в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели (щир, лобода) при царевица (400-500 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата.
ТРОФИ СУПЕР 840 ЕК – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: слънчоглед (200-250 мл/дка); царевица (200-300 мл/дка); памук (300 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ – срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: стърнища (150 мл/дка); лозя и овощни градини (200 мл/дка) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване (изметляване) на житните плевели; – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при пшеница и ечемик (300 мл/дка) – внася се преджътвено при влажност на зърното под 30%; – срещу многогодишни житни и широколистни плевели при: стърнища (400 мл/дка); лозя и овощни градини (600 мл/дка) - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване (изметляване) на житните плевели.
У 46 М ФЛУИД - срещу широколистни плевели при пшеница и ечемик (200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
УИДМАСТЕР 464 СЛ - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик (80-100 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите; царевица (120 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на културата.
УИНГ-П – срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при слънчоглед и царевица (300-400 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ФЕН 24 ЕК (СМЕРЧ 24 ЕК) - срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при: слънчоглед (80 мл/дка) – внася се вегитационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите; слънчоглед (80-100 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културата. ЗАБЕЛЕЖКА: Възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява; лозя (150 мл/дка) – внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане.
ФОКСТРОТ 69 ЕВ – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при пшеница и ечемик (100 мл/дка) – внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите.
ФОКУС УЛТРА (СТРАТОС УЛТРА) – срещу едногодишни житни плевели вкл. балур от семе при: слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна (100 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура; – срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури при маслодайна рапица (100 мл/дка) – внася се във фаза 2-5 лист на плевелите и самосевките; – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, соя, фасул, грах, люцерна (200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура; – срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при царевица – циклоксидим толерантна (СТМ) (200 мл/дка с 30-40 л/дка раб.р-р) – внася се вегитационно за културата и 3-5 лист на плевелите. ЗАБЕЛЕЖКА: Троскот – умерено чувствителен.
ФРОНТИЕР СУПЕР (СПЕКТРУМ) – срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: царевица, слънчоглед, захарно цвекло, соя, картофи (80-140 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ФУЗИЛАД ФОРТЕ – срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури при маслодайна рапица (50 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на самосевките; – срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед (80 мл/дка); памук, тютюн, соя, фасул, фъстъци, домати, пипер, картофи (90 мл/дка); – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, памук, тютюн, домати, фасул (100-130 мл/дка); соя, фъстъци, пипер, картофи (130 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
ФУРОРЕ СУПЕР 7,5 ЕВ – срещу едногодишни житни плевели при: слънчоглед, захарно цвекло, фасул, лук, картофи, грах, соя, домати, пипер, чесън (120 мл/дка); – срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: слънчоглед, захарно цвекло, фасул, лук, картофи, грах, соя, домати, пипер, чесън (200 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 10-20 см височина на балура.
ХАРМОНИ ЕКСТРА - срещу широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница и ечемик (1,5 г/дка + прилепител Тренд – 0,15%) – внася се след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите.
ХАРНЕС – срещу едногодишни житни плевели в т.ч. балур от семе при: слънчоглед (150-200 мл/дка); царевица, соя, памук, тютюн (150-250 мл/дка) – внася се след сеитба преди поникване на културите.
ХЕРБАФЛЕКС - срещу едногодишни житни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница (200 мл/дка) – внася се от 3 лист до края на братене на културата.
ХЕРБОКСОН 600 - срещу широколистни плевели при царевица (120 мл/дка) – внася се във фаза 3-5 лист на културата; пшеница и ечемик (150-200 мл/дка) - внася се във фаза братене на културите.
ХЛОРТОСИНТ 700 СК – срещу едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик (230-350 мл/дка) – внася се след сеитба, преди поникване, или след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите.
ХУСАР МАКС ВГ+БИОПАУЪР - срещу едногодишни житни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при пшеница (20 г/дка + прилепител Биопауър – 40 мл/дка или 25 г/дка + прилепител Биопауър – 50 мл/дка) – внася се от 3 лист до края на братене на културата. ЗАБЕЛЕЖКА: Ниската доза се препоръчва срещу широколистни, а високата – срещу житни плевели (див овес, лисича опашка).
ХУСАР МАКС ОД - срещу едногодишни житни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели и див овес при пшеница (100 мл/дка) – внася се от 3 лист до братене на културата.

Виж още:
----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ ПРЕПАРАТИ - ИНСЕКТИЦИДИ
----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ ПРЕПАРАТИ - ФУНГИЦИДИ
----------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012 г. / recepty.bg

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2018