Градина » Растенията имат нужда от собствена територия

 Растенията имат нужда от собствена територия

Хранителната площ на едно растение е онова пространство, от което то има нужда, за да се развива и да расте нормално. Определя се от произведението между вътрешноредовото и междуредовото разстояние. Например ранното главесто зеле се отглеждат обикновено при 60 см разстояние между редовете и 40 см вътре в тях. Следователно хранителната площ на всяко растение ще е равна на 60х40=2400 см2 или 0,24 кв. м. По този начин можем да определяме броя на стръковете върху единица площ - 1 декар. Броят на растенията ранно главесто зеле на един декар се намира, като се разделим площта на декара на големината на хранителната площ за едно растения или в случая 1000 /0,24/= 4166 броя. Най-точни ще са изчисленията като се приспаднат загубите, необходими за прокарване на поливни вади.
При гнездовото отглеждане на културите големината на хранителното пространство за едно растение е равна на частното между хранителната площ за гнездото и броя на стръковете в него.
Когато растенията ще се отглеждат в лента хранителната площ е произведението от средната стойност на междуредието и разстоянието вътре в реда. Например при 3-редов лентов посев по схема 50+20+20х10 големината на хранителната площ за едно растение ще бъде 50+20+20 / 3/ х10=30х10=300 см2 или 0,03 кв. м.
Колкото повече хранителната площ се доближава до оптимума за дадена култура, толкова повече нараства средното тегло на едно растение.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Шарката по сливите ще ви остави без реколта

Шарката по сливата е една от най-масово разпространяващите се вирусни заболявания, наред с лентовата и охрената мозайка, ръждивите петна, златистите мрежовидни петна, пръстеновидните петна, деформиращ...

Немезията цъфти цяло лято

Родът на немезиите начислява около 50 вида, разпространени в Южна Африка. Това са едногодишни и многогодишни тревисти растения или полухрасти. Стъблата им са изправени, разклонени, с около 30-60 см ви...

Как се размножава марантата?

Големият интерес към марантата дължи на впечатляващите декоративни качества на листата й - едри, елипсовидноовални, бледо- или тъмнозелени, покрити с кадифено меки различно оцветени ивици, те привлич...

Засадете френско грозде на мястото на фасула

Най-подходящи за отглеждането на френските грозда са някои планински и полупланински полета, където падат повече дъждове. При валежи под 700 мм растенията трябва да се засаждат, ако има възможност за ...

Начало