Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
З

Блатен тъжник

Сем. Розоцветни - Rosaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 2 м разклонено стъбло. Долните листа са нечифтоперести, заострени и яйцевидни, отдолу често окосмени, с разположени между тях дребни листчета. Цветовете са бели или жълтеникави, дребни, съб...

Медуница

Сем. Грапаволистни – Boraginaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 30 см ръбесто стъбло, покрито с власинки. Листата са окосмени, отгоре - зелени с характерни белезникави петна, а отдолу - бледозелени без петна. Приосновните листа са овални в основ...

Ралица

Сем. Лютикови – Ranunculceae Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 1 м разклонено стъбло. Листата са дребни, длановидни, линейно нарязани. Цветовете са синьовиолетови, понякога розови или бели, събрани в метловидни съцветия. Чашката е петлистна с петлист...

Момина сълза

Сем. Кремови – Liliaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с тънко, закръглено, почти триръбесто, безлистно, цветоносно стъбло. В основата на стъблото се развиват две, рядко три листа с ципесто влагалище. Те са целокрайни, продълговати, елиптични и заострени, с...

Сминдух

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Едногодишно тревисто растение, с право, високо до 1 м стъбло. Листата са тройни, с прилистници, сраснали с листната дръжка. Цветовете са жълти или бледо жълти, приседнали в пазвите на листата. Чашката е петделна. Плодът е...

Птиче просо

Сем. Грапаволистни – Boraginaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с изправено разклонено на върха стъбло, високо до 40 см, влакнесто. Листата са четинести, последователни, като долните са продълговато яйцевидни, с дръжка, а горните - приседнали, ланцетни, целок...

Начало