Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
С

Майорана

Семейство Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение със силно разклонено стъбло, високо до 40 см. Листата са обратно яйцевидни, целокрайни и окосмени. Цветовете са бели или розови, събрани в съцветие метлица. Плодът е сух, разпадащ се ...

Френско грозде черно

Сем. Каменоломкови - Saxifragaceae Описание: Многогодишен храст с множество издънки, достигащ на височина до 2 м. Листата са 3-5-делни, последователни, длановидни, остро назъбени, отгоре са тъмнозелени и голи, отдолу са светлозелени и окосмени по жилките. Цветовете са...

Гръмотрън

Fabaceae (Leguminosae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонени стъбла, високи до 80 см, с къси бодли. Долните листа са сложни, триделни с продълговати назъбени листчета, а горните - прости. Цветовете са в пазвите на горните листа и образуват гроздовидно с...

Сладък корен

Сем. Бобови – Fabaceae Описание: Многогодишно храстовидно растение, достигащо до 1 м височина. Коренището е късо и дебело, като от главния корен излизат многобройни хоризонтални разклонения, които също се разклоняват. Стъблата са няколко, слабо разклонени и покрити с ...

Къпина

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишно храстовидно растение със зелено-кафеникави пълзящи стъбла, снабдени с твърди бодли и дълбок корен, с дебелина до 2 см. Листата са яицевидни, заострени, назъбени, от 3 до 5 на дръжка, отгоре са зелени, а отдолу по главн...

Подбел

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, високо до 20 см стъбло, покрито с червеникави люспи. Стъблото се развива преди да покарат листата. Цветната кошничка е жълта на върха на стъблото. Периферните цветчета на кош...

Начало