Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Е

Магарешки трън

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Двугодишно тревисто растение с право, сиво, окосмено, разклонено на върха стъбло, високо до 2 м. Листата са едри, назъбени, бодливи, с къси дръжки, а горните - приседнали. Цветът е едра, двуполова, червеновиолетова...

Кантарион червен

Сем. Тинтявови – Gentianaceae Описание: Едногодишно или двегодишно тревисто растение с голо четириръбесто стъбло, разклонено на върха и високо до 50 см. Коренът е тънък, двегодишен. Приосновните листа образуват розетка и са обратно яйцевидни, стеснени към основата си,...

Вратига

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с високи до 1,60 м стъбла. Листата са последователни, като долните са с дълги дръжки, а горните са приседнали, пересто насечени, голи или влакнести. Цветните кошнички са събрани в гъс...

Гърбач

Сем. Устрелови – Asclepiadaceae Описание: Гърбачът е увивен храст с дълги до 15 м сивокафяви или червеникавокафяви брадавичести клонки, като кората на младите клонки е зелена. Листата са срещуположни, елипсовидни или продълговати, тъмнозелени и лъскави, а отдолу сивоз...

Имел бял

Сем. Имелови – Loranthaceae Описание: Малко полупаразитно храстче с почти сферична коронка, което се прикрепва посредством кореноподобни образувания към клоните на иглолистните и широколистните дървета. Стъблото е голо и силно разклонено, високо до 50 см. Във възлите ...

Лазаркиня

Сем. Брошови – Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право, четириръбесто, прешленесто стъбло, високо до 60 см, и с трайно пълзящо коренище. Листата са ланцетни, разположени прешленовидно, наредени звездообразно, като от долната страна около прешлена са...

Начало