Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Ц

Лепка

Сем. Брошови –Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с криво начленено на възли, ръбесто и високо до 1,5 м стъбло. По стъблото и средния ръб на листата са разположени бодливи шипчета. Листата са наредени прешленовидно по възлите на стъблото, заострени и ла...

Подъбиче бяло

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право четириръбесто стъбло, високо до до 30 см. Листата са линейни с кръгли зъбчета. Цветовете са бели или бледорозови, събрани в метловидни съцветия на върха на стъблото. Горната устна...

Хмел

Сем. Конопови – Cannabaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с грапаво и кухо стъбло, дълго до 8 м, снабдено с кукички, с които се захваща за околните обекти. Листата са срещуположни, длановидно назъбени, като долните са петделни цели, а горните - триделни зао...

Лопен

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Описание: Двегодишно тревисто растение. През първата година образува розетка, а през втората година - право окосмено и неразклонено стъбло, високо до 1,5 м, със заострени, яйцевидни, окосмени листа. Цветовете са на върха на стъблото,...

Чемерика

Сем. Кремови – Liliaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с цилиндрично стъбло, високо до 1,5 м, обвито в основата си във влагалища на стари листа, покрито с пухести власинки. Коренището е косо, конусовидно, с множество разклонения. Листата са големи, елипсови...

Ракита

Сем. Върбови – Salicaceae Описание: Многогодишен силно разклонен храст. Клоните са лъскави, жълточервеникави. Листата са приседнали в основата, закръглени, като в повечето случаи са разположени два по два срещуположно. Цветовете са червеникави, събрани в съцветие реса...

Начало