Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
А

Зърнастец

Сем. Зърнастецови – Rhamnaceae Описание: Храст или ниско дръвче, високо до 7 м, с гладка сивокафява кора. Младите клонки са червенокафяви с хоризонтални белезникави лещанки. Листата са последователни, елиптични, целокрайни, с пересто жилкуване, отначало - влакнести, п...

Луда краставица

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Описание: Едногодишно тревисто растение, с месести, влачещи, разклонени стъбла. Листата са яйцевидно сърцевидни, назъбени и покрити с грапави четинки. Цветовете са бледожълти, събрани в гроздовидни съцветия, с петлистна чашка, петлистно ве...

Хрян

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 1 м. Листата са големи, лъскави, тъмнозелени, ланцетни, горните са по-малки и заострени, с ясно видима нерватура. Цветовете са дребни, бели или жълти,...

Бъзак

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 2 м. Стъблото е голо, набраздено, с бяла сърцевина. Листата са нечифтоперести, срещуположни, заострени и назъбени. Цветовете са събрани на върха на стъблото в съцветие метлица. Венчето е ...

Пресечка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с ръбесто, право или разклонено стъбло, високо до 1 м. Приземните листа са ланцетни, заострени, назъбени, снабдени с тънки четинки, разположени във вид на розетка. Листата на стъблото с...

Дива тиква

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с дебел месест корен. Стъблото е катерливо и е снабдено с мустачки, с които се прикрепва към другите растения, като достига на дължина до 4 м. Листатата са последователни, с дълги дръжки, петделни, ...

Начало