Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
А

Пищялка

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м стъбло - голо и кухо, разклонено в горната си част. Листата са с къси дръжки, едри и с мехуресто подути влагалища. Най-горните общи дялове на листата са низбегващи надолу по о...

Папрат мъжка

Сем. Мъжкопапротови – Aspidiaceae Описание: Многогодишно спорово растение без надземни стъбла. Коренището е дебело, косо, като в задната си част постепенно умира, а в предната част излизат елипсовидни, двойноперести, дълбоко нарязани листа, дълги до 1 м. В основата на...

Зърнастец

Сем. Зърнастецови – Rhamnaceae Описание: Храст или ниско дръвче, високо до 7 м, с гладка сивокафява кора. Младите клонки са червенокафяви с хоризонтални белезникави лещанки. Листата са последователни, елиптични, целокрайни, с пересто жилкуване, отначало - влакнести, п...

Омайниче градско

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 60 см, слабо разклонено и окосмено стъбло. Коренът е многоглав, конусовиден и червено-кафяв. Листата са текоперести, назъбени, долните - във вид на розетка, а горните - 3-5-делни с прилистн...

Перуника

Сем. Перуникови – Iridaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с прави, голи стъбла, високи до 1 м. Коренището е дебело, разклонено, хоризонтално или косо. Листата са едри, мечовидни, като приоснов-ните са с влагалища, наредени в два реда и разположени в една пл...

Глог червен

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Бодливо малко дръвче или храст с тъмно сива и гладка кора. Листата са последователни, често с дълбоки изрези от триделни до седемделни, назъбени или заоблени, отгоре зелени, отдолу по-светло зелени. Цветовете са бели, събрани в щит...

Начало