Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я
Н

Глухарче

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Листата са събрани във вид на розетка, линейно или продълговато ланцетни, назъбени, пересто разсечени, дялово заострени надолу към дръжката. Цветовете са събрани в съцветие кошничка ...

Невен

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно светло зелено тревисто растение с право или разклонено стъбло, високо до 50 см. Листата са мъхести, последователни. Долните са едри, лопатовидни, а горните - ланцетовидни, седящи. На върха на стъблото с...

Гръмотрън

Fabaceae (Leguminosae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонени стъбла, високи до 80 см, с къси бодли. Долните листа са сложни, триделни с продълговати назъбени листчета, а горните - прости. Цветовете са в пазвите на горните листа и образуват гроздовидно с...

Дъб летен

Сем. Букови – Fagaceae Описание: Високо до 40 м. дърво с тъмно сива напукана кора и червеникави клонки. Листата са последователни, обратно яйцевидни, неправилно врязани, почти седящи, отдолу ресничестомъхнати. Растението е еднодомно, като мъжките реси са увиснали, а ж...

Кориандър

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbelliferae) Описание: Едногодишно тревисто растение с кухо цилиндрично и разклонено стъбло, високо до 1,30 м. Коренът е вретеновиден с множество разклонения. Долните листа са с дълги дръжки, текоперести, дълбоко нарязани, а средните и ...

Хвощ

Сем. Хвощови – Equisetaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с два вида стъбла - пролетно и лятно. Пролетното стъбло е кафяво, членесто и спороносно - с щитовидни спороносни листчета (спорофили), събрани в клас. Спорангиите са разположени по ръба на спорофилит...

Начало