Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Ч

Индрише

Семейство Здравецови – Geraniaceae Описание: Вечно зелен полухраст, достигащ на височина до 2 м. Стъблото е разклонено, във основата вдървеняло, покрито, както и листата, с жлезисти трихоми. Листата са с дълги дръжки разделени на 5-7 части, които са пересто нарязани. ...

Боб бял

Phaseolus nanus Jusl. Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Едногодишно тревисто растение със силно разклонено стъбло, високо до 60 см. Листата са триделни със заострени целокрайни листчета. Цветовете са бели, розови, виолетови или синкави, събрани в гр...

Пача трева

Сем. Лападови – Polygonaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с приповдигащо или пълзящо стъбло. Листата са дребни, елиптични или линейно ланцетни, последователни, тъпи или заострени, с къса дръжка. В основата на листа - ципесто, двуделно, тръбесто влагалище. Ц...

Бял трън

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблото е право, набраздено, слабо разклонено. Листата са последователни и едри с бяло мрежовидно жилкуване, триъгълно изрязани, нагърчени и перести, завършващи с бодл...

Дилянка

Сем. Дилянкови – Valerianaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с късо коренище и множество корени. Стъблото е голо, кухо и набраздено, в долната част окосмено, високо до 2 м. Листата са нечифтоперести, с до 21 яйцевидно ланцетни и едро набраздени листчета. На...

Киселец

Сем. Лападови – Polygonaceae Описание: Многогодишно, тревисто растение с набраздено стъбло, високо до 1 м, със зелено- или виолетовочервеникава окраска. Листата при основата са стреловидни с дълги дръжки, а горните - с къси дръжки или приседнали, обхващащи стъблото. Ц...

Начало