Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Ю

Копър

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbelliferae) Описание: Едногодишно тревисто растение с гладко, кухо и високо до 1,2 м стъбло, с вретеновиден корен. Листата са линейни, няколкократно пересто нарязани, като в основата листните влагалища са с ципест връх. Цветовете са др...

Репей

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с дълъг и месест вретоновиден корен, сивокафяв отвън и бял и сочен отвътре. През първата година израстват листата, а през втората - стъблото, което е силно разклонено и високо до 1,5 ...

Момина сълза

Сем. Кремови – Liliaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с тънко, закръглено, почти триръбесто, безлистно, цветоносно стъбло. В основата на стъблото се развиват две, рядко три листа с ципесто влагалище. Те са целокрайни, продълговати, елиптични и заострени, с...

Живовлек теснолист

Сем. Живовлекови – Plantaginaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с късо вертикално коренище. Стъблото е високо до 30 см, безлистно, с 5 надлъжни бразди, голо или с власинки. Листата са приосновни, с къси дръжки, ланцетни или линейно ланцетни, с 3 до 7 успоре...

Пресечка

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно тревисто растение с ръбесто, право или разклонено стъбло, високо до 1 м. Приземните листа са ланцетни, заострени, назъбени, снабдени с тънки четинки, разположени във вид на розетка. Листата на стъблото с...

Дъб летен

Сем. Букови – Fagaceae Описание: Високо до 40 м. дърво с тъмно сива напукана кора и червеникави клонки. Листата са последователни, обратно яйцевидни, неправилно врязани, почти седящи, отдолу ресничестомъхнати. Растението е еднодомно, като мъжките реси са увиснали, а ж...

Начало