Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Щ

Равнец бял

Сем. Сложноцветни – Asteraceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право окосмено стъбло, високо до 70 см. Листата са последователни, двойно и тройно перести, ланцетовидни. Цветовете са бели, събрани в кошнички, а кошничките - в щитовидни съцветия на върха на с...

Девисил култивиран

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbeliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, многоглав и месест. Стъблото е високо, кухо, надлъжно набраздено, високо до 2 м. Листата са тъмнозелени, едри и лъскави, като долните са двойно перести, а гор...

Чубрица градинска

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, разклонено, покрито с власинки стъбло, високо до 45 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, ланцетни, целокрайни, заострени, с малки реснички по ръба, с жлезисти точки и от дв...

Аир блатен

Сем. Змиярникови – Araceae Описание: Многогодишно тревисто растение със слабо разклонено, триръбесто стъбло, високо до 1,5 м. Коренището е хоризонтално, с приятна миризма. Листата са линейно мечовидни, с ципесто влагалище, червеновиолетово в краищата си. Съцветието е ц...

Лепка

Сем. Брошови –Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с криво начленено на възли, ръбесто и високо до 1,5 м стъбло. По стъблото и средния ръб на листата са разположени бодливи шипчета. Листата са наредени прешленовидно по възлите на стъблото, заострени и ла...

Кокиче блатно

Сем. Кокичеви – Amaryllidaceae Описание: Многогодишно луковично растение. Луковицата е яйцевидна със сивкава обвивка от стари листа. Стъблото е високо до 60 см. Листата са линейни, тъпи и дълги колкото стъблото. Цветовете са едри, бели, разположени на дълги дръжки на ...

Начало