Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я

Татул

Сем. Картофови – Solanaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с голо, кухо, сочно, разклонено на върха стъбло, високо до 1 м. Листата са с дълги дръжки, дълбоко врязани, заострени на върха, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени, с ясно очертани главна и страни...

Риган

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право, четириръбесто, рядко окосмено, разклонено в горната си част стъбло, високо до 60 см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, яйцевидни, като долните са слабо окосмени и по-едри. Ц...

Великденче

Сем. Живеничеви – Scrophulariaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и пълзящо стъбло, високо до 30 см. Цялото растение е покрито с трихоми. Листата са с къси дръжки, продълговато, яйцевидни или елиптични, назъбени. Цветовете са хермафродитни...

Майорана

Семейство Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение със силно разклонено стъбло, високо до 40 см. Листата са обратно яйцевидни, целокрайни и окосмени. Цветовете са бели или розови, събрани в съцветие метлица. Плодът е сух, разпадащ се ...

Маточина

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с четириръбесто разклонено стъбло, покрито с редки власинки и високо до 1 м. Листата в долната част на стъблото са с дълга дръжка, срещуположни, тъмнозелени и голи отгоре, светлозелени и ...

Смил жълт

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение с прави, високи до 50 см стъбла. Долните листа са линейно ланцетни, с дръжка, а горните - седящи, продълговати, обратно яйцевидни. Цветовете са лимонено жълти, събрани в топчести щито...

Начало