Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

Клинавиче

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено стъбло и вертикален, дълбоко врязан в почвата корен. Листата са нечифтоперести с прилистници. Цветовете са жълтозелени, събрани в гроздовидни съцветия на върха на стъблото. Плод...

Калина

Сем. Бъзови – Caprifoliaceae Описание: Многогодишно дърво, високо до 4 м. Младите клонки са покрити с власинки. Листата са едри, назъбени, 3-5 делни, отдолу влакнести. Цветовете са бели или бледо розови в щитовидни съцветия, като крайните цветчета са безплодни, по-едр...

Резене

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae (Umbeliferae) Описание: Многогодишно тревисто растение с право разклонено на върха стъбло, високо до 2 м. Листата са силно разсечени, нишковидни, сложноперести, като долните са с дълги дръжки, а горните - седящи. Цветовете са жълти и дреб...

Здравец обикновен

Сем. Здравецови – Geraniaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право стъбло, покрито с жлезисти трихоми. Приосновните листа са с дълги дръжки, стеблените - с къси дръжки, а връхните - приседнали. Всички листа са с жлезисти власинки. Цветовете са събрани по н...

Ясен

Сем. Маслинови – Oleaceae Описание: Многогодишно дърво с тъмносива кора. Листата са седящи, продълговато ланцетни, заострени, голи или покрити с власинки ниско по жилките, нечифтоперести. Цветовете са двуполови - състоящи се от две тичинки и един плодник, и еднополови...

Лазаркиня

Сем. Брошови – Rubiaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с право, четириръбесто, прешленесто стъбло, високо до 60 см, и с трайно пълзящо коренище. Листата са ланцетни, разположени прешленовидно, наредени звездообразно, като от долната страна около прешлена са...

Начало