Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

Майорана

Семейство Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение със силно разклонено стъбло, високо до 40 см. Листата са обратно яйцевидни, целокрайни и окосмени. Цветовете са бели или розови, събрани в съцветие метлица. Плодът е сух, разпадащ се ...

Бучиниш

Сем. Сенникоцветни - Apiceae (Umbeliferae) Описание: Едногодишно или двегодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 2,5 м, кухо и голо, с червеникави петна. Листата са голи, триъгълни, тройно перести, с назъбени изрязани дялове и дълги до 60 см. Средните ...

Бъз черен

Сем. Бъзови – Caprifoliceae Описание: Храст или дърво, високо до 10 м, с разклонени клони, на които сърцевината е куха и шуплеста. Листата са нечифтоперести, продълговати, заострени и назъбени, със слабо окосмени листчета. Цветовете са дребни, събрани на върха на клон...

Божур

Сем. Божурови – Paeoniaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с късо коренище и вретеновиден дебел корен. Стъблото е надлъжно набраздено, право и високо до 90 см. Листата са последователни, тройно перести, врязани дълбоко или едро назъбени. Цветовете са едри, ч...

Кукуряк

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с разклонено на върха, кухо и зелено стъбло, с червенокафяво силно разклонено коренище. Листата са с дълги дръжки, длановидно насечени, с 5-7 дяла, жилави и излизащи направо от коренището. Цветовет...

Сминдух

Сем. Бобови - Fabaceae (Leguminosae) Описание: Едногодишно тревисто растение, с право, високо до 1 м стъбло. Листата са тройни, с прилистници, сраснали с листната дръжка. Цветовете са жълти или бледо жълти, приседнали в пазвите на листата. Чашката е петделна. Плодът е...

Начало