Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

Дива тиква

Сем. Тиквови – Cucurbitaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с дебел месест корен. Стъблото е катерливо и е снабдено с мустачки, с които се прикрепва към другите растения, като достига на дължина до 4 м. Листатата са последователни, с дълги дръжки, петделни, ...

Мак див

Сем. Макови – Papaveraceae Описание: Едногодишно или двугодишно тревисто растение с бял млечен сок. Стъблото е с власинки. Приосновните листа са с дръжка, пересто разсечени, с ланцетни назъбени листчета. Стъблените листа са влакнести, насечени и назъбени. Цветовете са...

Поветица

Сем. Поветицови – Convolvulaceae Описание: Многогодишно тревисто увивно или полегнало растение със стъбло, дълго до 2 м. Листата са последователни, бели, целокрайни, слабо назъбени, в основата стреловидни, с дълга дръжка. Чашката е петзъба, звънчевидна. Венчето е фуни...

Боянка

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Двегодишно тревисто растение, при което първата година се развиват листата във вид на розетка, а през втората година - няколко стъбла, силно разклонени, високи до 80 см, като цялото растение е покрито с власинки....

Зайча сянка

Сем. Кремови – Liliaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високо до 1,5 м право разклонено стъбло. Листата са във вид на нишки, в пазвите на които се развиват снопчета от 3-8 тънки нишковидни зелени клонки, заменящи листата. Цветовете са еднополови, двудомни...

Огниче

Сем. Лободови – Chenopodiaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с високо до 70 см стъбло, с жлезисти власинки. Листата са последователни, яйцевидно продълговати, неправилно пересто нарязани, с дръжка. Цветовете са двуполови, събрани в пирамидални метличести съц...

Начало