Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

Хвощ

Сем. Хвощови – Equisetaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с два вида стъбла - пролетно и лятно. Пролетното стъбло е кафяво, членесто и спороносно - с щитовидни спороносни листчета (спорофили), събрани в клас. Спорангиите са разположени по ръба на спорофилит...

Пипериче

Сем. Лападови - Polygonaceae Описание: Едногодишно тревисто растение с разклонено стъбло, което през есента от зелено става червеникаво. То е цилиндрично, набраздено, високо до 60 см. Листата са последователни, ланцетни, често с петна, а понякога с черни точки. Отгоре...

Слез

Сем. Слезови – Malvaceae Описание: Едногодишно, двугодишно или многогодишно тревисто растение. През първата година дава само листа в розетка, а през втората - силно разклонено стъбло, високо до 1 м, което в долната си част е вдървеняло и покрито с власинки. Листата са...

Роза червена

Сем. Розоцветни – Rosaceae Описание: Бодлив храст. Листата са тъмнозелени, назъбени, с дълги дръжки. Цветовете са розови, с приятна миризма. Чашчелистчетата са 5, венчелистчетата и тичинките са многобройни. Плодът е лъжлив с тъмночервен до маслен цвят, неопадащ след у...

Градински чай

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно полухрастче, високо до 80 см. Стъблата в долната част са одървеняли, а в горната част са тревисти, четириръбести, с разклонения, окосмени в бялосиво. Листата са с дръжки, в основата стеснени, продълговати и...

Гороцвет

Сем. Лютикови – Ranunculaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с високи до 40 см цветоносни стъбла, слабо разклонени, в основата са покрити с кафяви люсповидни листа. Листата са пересто нарязани със заострени листчета. Средните листа са с влагалища, които полу...

Начало