Още рецепти » РАЗРЕШЕНИ ИНСЕКТИЦИДИ – 2017 г., II част

 РАЗРЕШЕНИ ИНСЕКТИЦИДИ – 2017 г., II част

ЛАМБАДА 5 ЕК - Ябълки: Ябълков плодов червей(Cydia pomonella) - 15 мл/дка. Пшеница: вредна житна дървеница (ларви) - 12,5 мл/дка; вредна житна дървеница (имаго) - 20 мл/дка.
ЛАМДЕКС 50 КС - при домати в оранжерии срещу зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae); при краставици в оранжерии срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii) - 20 мл/дка.
ЛАНАТ 25 ВП - Домати и патладжан: листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) на открито -80-100 г/дка; доматен миниращ молец (Tuta absoluta); памукова нощенка (Helicoverpa armigera); нощенки от род Spodoptera на открито и в оранжерии; царевичен пробивач (Ostrinia nubilalis); зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae); памукова листна въшка (Aphis gossypii); белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) на открито и в оранжерии - 100 г/дка. Краставици и тиквички (на открито и в оранжерии): - Листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum ) - 80-100 г/дка; памукова листна въшка (Aphis gossypii) - 90-100 г/дка; памукова нощенка (Helicoverpa armigera); нощенки от род Spodoptera; белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) - 100 г/дка. Пипер (на открито и в оранжерии): листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) - 80-100 г/дка; прасковена листна въшка (Mysus persicaе) - 90-100 г/дка; Памукова нощенка (Helicoverpa armigera); нощенки от род Spodoptera; царевичен пробивач (Ostrinia nubilalis); доматен миниращ молец (Tuta absoluta); зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae); памукова листна въшка (Aphis gossypii); белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) - 100 г/дка. Маруля и спанак: листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) на открито и в оранжерии; - 80-100 г/дка; Памукова нощенка (Helicoverpa armigera); нощенки от род Spodoptera; зелева нощенка (Mamestra brassicae); въшка по салатата (Nasonovia ribisnigri); зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae); памукова листна въшка (Aphis gossypii) на открито - 100 г/дка. Зелен фасул и грах на открито: листоминиращи мухи (Lyriomyza spp.), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) - 80-100 г/дка; Памукова нощенка (Helicoverpa armigera); нощенки от род Spodoptera - 100 г/дка. Памук: Памукова листна въшка (Aphis gossypii); памукова нощенка (Helicoverpa armigera) - 100 г/дка. Пъпеш и диня на открито и в оранжерии: Памукова нощенка (Helicoverpa armigera); египетска памукова нощенка (Spodoptera spp.); памукова листна въшка (Aphis gossypii); тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci); оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum); малка полска нощенка (Caradrina exiqua) - 100 г/дка. Тютюн на открито: Тютюнева листна въшка (Myzus nicotianae); зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae); калифорнийски трипс (Frankliniela occidentallis); тютюнев трипс (Thrips tabaci); памукова нощенка (Helicoverpa armigera) - 100 г/дка.
ЛАНАТ 20 СЛ - Домати и патладжан (полско и оранжерийно производство): -Памукова нощенка (Helicoverp aarmigera),царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua),египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis),доматен миниращ молец (Tuta absoluta), зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), памукова листна въшка (Aphis gossypii), тютюнева белокрилка (Bemisia. tabaci), оранжерийна белoкрилка (Trialeurodes vaporariorum) -125 мл/дка. Пипер (полско и оранжерийно производство): Памукова нощенка (Helicoverp aarmigera),царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), малка полска нощенка (Spodoptera exiqua),египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis),доматен миниращ молец (Tuta absoluta), зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), памукова листна въшка (Aphis gossypii), тютюнева белокрилка (Bemisia. tabaci), оранжерийна белoкрилка (Trialeurodes vaporariorum) -125 мл/дка. Памук: Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), памукова листна въшка (Aphis gossypii) -125 мл/дка. Краставици и тиквички (полско и оранжерийно производство): Памукова нощенка (Helicoverpa a rmigera), малка полска нощенка (Spodopter aexiqua),египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), памукова листна въшка (Aphis gossypii), тютюнева белокрилка (Bemisia. tabaci), оранжерийна белoкрилка (Trialeurodes vaporariorum) -125 мл/дка. Дини и пъпеши (полско и оранжерийно производство): -Памукова нощенка (Helicoverpa a rmigera), малка полска нощенка (Spodopter aexiqua),египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), памукова листна въшка (Aphis gossypii), тютюнева белокрилка(Bemisia. tabaci), оранжерийна белoкрилка (Trialeurodes vaporariorum) -125 мл/дка. Зелен фасул и зелен грах (полско производство): Памукова нощенка (Helicoverp aarmigera), малка полска нощенка (Spodopteraexiqua),египетска памукова нощенка (Spodopteralittoralis), черна бобова листна въшка (Aphis fabae) -125 мл/дка.
Маруля и спанак(полско производство): Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodopteraexiqua), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), зелева нощенка (Mаmestra brassicae), листни въпки (Myzus persicae, Nasonovia ribisnigri) -125 мл/дка. Тютюн: Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), тютюнева листна въшка (Myzus nicotianae), зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), тютюнев трипс (Thrips tabaci), калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis) -125 мл/дка.
ЛУЗИНДО 40 ВГ - Лозя (винено и десертно грозде): Шарен гроздов молец (Lobesia botrana), Еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella), Цикади - 0,025 кг/дка. Праскови/ Нектарини: Източен плодов червей (Grapholita molesta) Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella) Листни въшки - 0,025 кг/дка. Кайсии: Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella) Листни въшки - 0,025 кг/дка.
МАВРИК 2 Ф - краставици в оранжерии: памукова листна въшка, пипер в оранжерии: зелена прасковена листна въшка - 0,02 %; краставици на открито: памукова листна въшка, домати: доматена листна въшка, захарно цвекло: листни въшки - 25 мл/дка;
вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица - 25 мл/дка. Люцерната за семе: ларви на педомерки; люцернов листояд (възрастно); ларви на люцернов листов хоботник, пъпкова галица (възрастно); цветова галица (възрастно) -20 мл/дка; грахова листна въшка, петниста листна въшка - 30 мл/дка. Маслодайна рапица: рапичен цветояд, рапичен (репен) стъблен скритохоботник -рапична стъблена бълха - 20 мл/дка.
МАГЕОС - Червено цвекло: Листни бълхи (Chaetocnema tibialis, Chaetocnema concina, Chetocnema breviuscula) - 5 г/дка; Гризещи нощенки по листата (Euxoa temera, Phylometra gamma,Caradrina exiqua) Цвеклова муха (Pegomyia hyosciami) - 7 г/дка. Лен: Ленов трипс (Thrips lenarius) - 7 г/дка. Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале, Овес: Миниращи мухи (Meromysa nigriventis, Agromiza megalopsis), Житна листозавивачка (Cnephasia spp.), Листни въшки (Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum ), Цикади (Macrosteles laevis, Psammotetix striatus) - 7 г/дка.Галици (Contarinia tritici), Листни въшки по класовете (Schizaphis graminum,Sitobion avenae, R. padi,R. maidis) - 10 г/дка. Картофи: Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) - 8 г/дка. Патладжан (полско и оранжерийно производство): Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) - 8 г/дка. Домати (полско и оранжерийно производство): Листни бълхи (Phylotreta spp) - 5 г/дка; Цикади (Hyalestes obsuletus, Cicadella viridis, Empoasca fabae, Philainus spumarius, Нощенки (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua) - 7 г/дка. Краставици (полско и оранжерийно производство): Нощенки (Mamestra brassicae, Locanobia oleraceae, Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Agrotis spp.,) - 7 г/дка. Пъпеш (полско и оранжерийно производство): Нощенки (Helicoverpa armigera, Spodoptera spp.,Agrotis spp.,) - 7 г/дка; Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) - 20 г/дка. Зеле (полско производство): Стъблен скритохоботник (Ceuthorrynchus quadridens), Хищна галица по цветното зеле (Contarinia nasturtii), Светлокрака зелева бълха (Phylotreta nemorum ) - 5 г/дка; Кръстоцветен молец (Plutella maculipenis), Бяла зелева пеперуда (Mamestra brasicae), Пеперуда огневка по кръстоцветните (Hellula undalis ), Рапична листна оса(Athalia rosae) - 7 г/дка. Салата(полско рлоизводство): Нощени (Authographa gamma, Spodoptera exigua, Chloridea obsoleta) - 7 г/дка. Маруля, Цикория, Къдрава цикория (полско и оранжерийно производство) - Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba) -* Почвено третиране - Нощенки (Authographa gamma Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа) * Листно приложение - 7 г/дка. Глухарче (полско и оранжерийно производство): - Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba)- *Почвено третиране - Нощенки (Authographa gamma,Spodoptera exigua,Chloridea obsoletа) - Листно приложение - 7 г/дка. Лоза: Листни бълхи (Haltica ampelophaga) - 5 г/дка; Лозова цикада (Empoasca vitis), Огневки (Pyralidae), Лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana) - 7 г/дка; Шарен гроздов молец и/или Еднопоясен гроздов молец (Lobesia botrana, Clysia ambiquella) - 10 г/дка. Ягоди: Нощенки (Scotia segetum, Scotia ypsilon, Exoa temera, Scotia exclamationis, Amates Cnigrum, Noctua pronuba) - Почвено третиране, Цикади (Hyalestes obsoletus) - Листно приложение - 7 г/дка. Аспержи: Листни въшки (Macrosiphum euphorbiae, Simiaphis spp,) - 10 г/дка. Фасул: Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) - 8 г/дка. Зимен и пролетен фуражен грах, Градински грах: Ивичест грахов хоботник (Sitona lineata), Трипси (Kakothrips robustus), Нощенки (Authographa gamma, Spodoptera exigua, Chloridea obsoletа), Грахова листозавивачка (Grapholita dorsana), Зелена грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisi) - 8 г/дка. Маслодайна рапица: Стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi, Рапична стъблена бълха (Psylliodes thlaspi), Рапичен цветояд ( Meligethes aeneus), - 8 г/дка; Шушулков хоботник (Ceuthorrhynchus assimilis) - 7 г/дка. Фуражно-бобови култури за семепроизводство: Зелена листна въшка (Acyrthosiphon pisi), Ивичест грахов хоботник (Sitona lineata), Листозавивачки (Grapholita dorsana) – 8 г/дка; Растителни дървеници (Nabis pseudoferus Anthocoris nemorum) - 10 г/дка; Вредители по листата: нощенки; ливадна пеперуда (Noctuidae; Loxotege sticticalis) - 10 г/дка; Вредители по съцветията:Bruchus atomarius,Бобов петточков хоботник (Tychius quinquepunctatus) - 20 г/дка. Зеленчукови култури за семепроизводство: Трипс (Frankliniella occidentalis) - 33 г/дка; Телени червеи, Чернотелки (Elateridae, Tenebrionidae, ларви) - 5 г/дка; Твърдокрили вредители по развити растения (Coleoptera), Нощенки (Noctuidae), Листни въшки (p..Mysus, Aphys), Цвеклов стъблохоботник (Lixus asca) - 8 г/дка; Житни култури за семепроизводство: Листни въшки (Schizaphis graminum, Macrosiphu dirhodum) - 7 г/дка.
МАГТОКСИН пелети/дражета - 30 пелети за 1 тон зърно – срещу складови неприятели: оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, зърнов бръмбар.
МАГТОКСИН плочки/ленти - 1 плоча на 25 куб.м - за фумигация на складирани стоки, брашно в чували (фъстъци, билки, тютюн) срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнeн бръмбар, суринамски брашнояд. Експозиция: 3 денонощия при t 25градуса; 12 дененощия при t под 25 градуса.
МАДЕКС ТВИН - Ябълки, круши, орехи: Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) -10 мл/дка. Праскови, сливи, бадем: Източен плодов червей (Grapholita molesta) - 10 мл/дка.
МАДЕКС ТОП - Ябълки, круши, наши (китайска круша), дюли, орехи: Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) - 10 мл/дка.
МАЛЕТ 20 СЛ /НУПРИД 200 СЛ - Краставици: памукова листна въшка - 0,05%.
МАЛТОАТО - Лозя винени и десертни сортове: Шарен гроздов молец (Lobesia botrana) Лозова листозавивачка (Sparganothis spp.) - 40-60 мл/дка. Домати (полско и оранжерийно производство): Гамозначна нощенка (Autographa gamma) Памукова нощенка (Heliothis armigera) - 40-60 мл/дка.
МАСАЙ ВП - Краставици: памукова листна въшка (Aphis gossipii), обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 15 г/дка, раб.р-р 100 л/дка. Пипер: зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) 25 г/дка, раб.р-р 100 л/дка. Праскови и нектарини: зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), червен овощен акар (Tetranychus ulmi), обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 25 г/дка, раб.р-р 100 л/дка. Сливи: зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), малка сливова листна въшка (Brachycaudus helichrysi), голяма сливова листна въшка (Brachycaudus cardui),червен овощен акар (Tetranychus ulmi), прашеста сливова листна въшка (Hyalopterus pruni), обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 25 г/дка, раб.р-р 100 л/дка. Ябълка и круша: зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), листни въшки от род Aphis spp. обикновена крушова листна бълха (Psylla pyri), червен овощен акар (Tetranychus ulmi), обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 25 г/дка, раб.р-р 100 л/дка. Лоза: жълт лозов акар (Schizotetranychus viticola) - 25 г/дка, раб.р-р 100 л/дка. Рози (декоративни): ръждивочервен оранжериен акар по рози (Tetranychus cinnabarinus) - 15 г/дка, раб.р-р 40-80 л/дка
МЕЗУРОЛ ШНЕКЕНКОРН 4 Г - попово прасе – 250 г/дка, приложен площно (при разсади) и редово от двете страни на растенията (при останалите култури); голи охлюви - 300 г/дка, приложен площно (при разсади) и редово от двете страни на растенията (при останалите култури).
МЕТЕОР - Цитрусови култури: Листни въшки (сем.Aphididae), щитоносни въшки (сем. Diaspididae), белокрилки (Aleurodidae), средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) - 70-90 мл/100 л.вода. Кайсии, праскови, череши, сливи: Aromia bungii - 60-90 мл/100 л вода; Aromia bungii За локална употреба върху стъблото - 90 мл/100 л вода. Ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, сливи, бадеми: - Ларви на калифорнийска щитоносна въшка – лятно приложение (Quadraspidiotus perniciosus), крушова листна бълха (Psylla pyri), източен плодов червей (Cydia molesta) , прасковен клонков молец (Anarsia lineatella) - 90 мл/100 л вода. Ябълки, круши, кайсии, праскови, череши, сливи, бадеми: Ябълков плодов червей (Cydia pomonella - 60 мл/100 л вода; Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), миниращи молци по ябълки и круши (Leucoptera spp.), хоботници (Rhynchites spp.), листороги бръмбари (сем. Scarabeidae), ябълкова плодова оса (Hoplocampa testudinea - 60-90 мл/ 100 л вода; Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), прасковена листна въшка (Myzus persicae), средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata), трипси (сем.Thripidae) - 70-90 мл/100 л вода. Лозя: Цикади (сем. Cicadellidae), листни въшки (сем.Aphididae), листозавивачки, гроздови молци (сем. Tortricidae), нощенки (сем.Noctuidae), царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) - 70-90 мл/100 л вода. Маслини: Маслинова плодова муха (Bactrocera oleae), маслинов молец (Pralys oleae), маслинова щитовка (Saissetia oleae), трипси (сем.Thripidae) - 70-90 мл/100 л вода. Чесън, аспержи, артишок, главесто зеле,цветно зеле, броколи, китайско зеле, брюкселско зеле, черно листно зеле, къдраво зеле, алабаш, червено главесто зеле, савойско зеле, моркови, краставици, лук, фасул, зелен фасул бакла, салата, патладжан, пъпеши, картофи, грах, праз, пипер, рукола, целина, спанак, тиквички тикви – полско производство, домати (в оранжерии и на открито), ягоди (в оранжерии на открито): Листни бълхи (Phyllotreta), бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae), колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), нощенки (Noctuidae), трипси (Thripidae), растителноядни дървеници (сем.Tenthredinidae) - 60-70 мл/100 л вода; Листни въшки (Aphididae), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), цвеклова щитовка (Cassida nebulosa), дървеници (Pentatomidae), житна пиявица (Oulema/ Lema melanopa), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), мухи (Anthomyiidae), цикади (Cicadellidae), царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Скакалци (сем.Acrididae) - 80-90 мл/100 л вода. Пшеница, ечемик и царевица: Листни въшки (сем.Aphididae), пшеничен трипс (Haplothrips tritici), нощенки (сем.Noctuidae), Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgiferavirgifera), дървеници (сем. Scutelleridae) - 60-80 мл/дка. Соя, маслодайна рапица: Земни бълхи (Phyllotreta), листни въшки (Aphididae), дървеници (Eurydema sp.), хоботници (Ceuthorrynchus spp.), нощенки (Noctuidae), рапичен цветояд (Meligethes aeneus), листозавивачки (сем. Tortricidae) - 60-80 мл/дка. Памук: Цикади (Cicadellidae), нощенки (Noctuidae), царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), трипс (Thripidae), растителноядни дървеници (Lygus spp.) - 60 мл/дка. Захарно цвекло: Обикновена цвеклова бълха (Chaetocnema concina), нощенки (сем.Noctuidae), зелев молец (Plutella maculipennis - 60 мл/дка; Обикновен цвеклов хоботник (Bothynoderes punctiventris,) Стъблохоботници (род Lixus) - 80 мл/дка. Люцерна: Педомерки (сем. Geometridae), Нощенки (сем.Noctuidae) - 60 мл/дка; Скакалци (сем. Acrididae) - 80 мл/дка. Тютюн: Листни въшки (сем.Aphididae), тютюнев трипc (Thrips tabaci), тютюнева бълха (Epitrix hirtipennis), нощенки (Noctuidae) - 60-80 мл/дка.Топола (в разсадници): малка тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis), тополов пъпкояд (Gypsonoma aceriana) - 90 мл/дка; тополов хоботник (Cryptorhyn chus lapathi) - 150 мл/100 л вода, за локална употреба върху стъблото. Топола (на полето): листороги бръмбари (сем.Chrisomelidae) - 60-90 мл/дка; тополов хоботник (Cryptorhynchus lapathi) - 150-200 мл/100 л вода, за локална употреба върху стъблото . Цветни култури: Листни въшки (сем.Aphididae), оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), трипси (сем.Thripidae), юнски бръмбар (Amphimalon solstitialis), майски бръмбар (Melolontha melolontha), молци (Plutellidae, Iponomeutidae), Златки (Сем. Бронзовки – Buprestidae, гъсеници на пеперуди (люспокрили) - 80-90 мл/100 л вода. Декоративни култури и разсадници: Листни въшки (сем.Aphididae) , растителноядни дървеници (Eurydema sp.), майски бръмбар (Melolontha melolontha), юнски бръмбар (Amphimalon solstitialis), дървеница по платана (Corythucha ciliata), листогризещи гъсеници , златки (Сем. Бронзовки – Buprestidae) - 80-90 мл/100 л вода. Култивирани гъби: Мухи, Колемболи - 80-90 мл/100 л вода.
МИМИК 240 ЛВ - бяла американска пеперуда - 0,04%; дъбова процесионка; гъботворка, листозавивачки, педомерки и златозадка по горски видове (дъб), борова процесионка -ръждива борова листна оса - 40 мл+ 160 мл вода, 200 мл/дка работен разтвор.
МОВЕНТО 100 СК - Ябълки, Круши: Листни въшки (сем. Aphididae) - 0,075-0,12%; Щитоносни въшки (сем. Coccoidae) - 0,12-0,15%. Круши: Обикновена крушова листнa бълха (Psylla pyri) - 0,12-0,15%. Кайсии, Нектарини, Праскови: Листни въшки (сем. Aphididae) - 0,075-0,1%; Щитоносни въшки (сем. Coccoidae), Трипси - 0,12-0,15%. Череши, Сливи: Листни въшки (сем. Aphididae) - 0,075-0,1% ; Щитоносн и въшки (сем. Coccoidae) - 0,12-0,15%. Лозя: Щитоносни въшки (сем. Coccoidae), Лозова подвижнащитовка (Planococcus citri) - 0,075-0,095%. Броколи,Карфиол, Брюкселско зеле, бяло и червено зеле, китайско зеле, къдраво зеле (полско производство): Листни въшки (сем. Aphididae), Белокрилки (сем. Aleurodidae) - 15-75 мл/дка. Марули и други салати (полско производство): Листни въшки (сем. Aphididae) - 15-60 мл/дка.
МОКАП 10 Г - телени червеи - 4 кг/дка.
МОНСЕРЕН Г ФС - Картофи: телени червеи, листни въшки, колорадски бръмбар, струпясване - 60 мл/100 кг семена.
МОСПИЛАН 20 СП - Краставици: памукова листна въшка, Пипер: зелена прасковена листна въшка - 0,0125 %. Домати: оранжерийна белокрилка, миниращ молец - 0,02 %.
колорадски бръмбар - 6 г/дка. Царевица: сив царевичен хоботник, Слънчоглед: сив царевичен хоботник - 10 г/дка; вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, обикновен житен бегач - 12,5 г/дка; зелена прасковена листна въшка по тютюн, тютюнев трипс по тютюн, листни въшки по житни култури, житни мухи (хесенска муха, шведска муха) - 15 г/дка; тополов листояд, ръждива борова листна оса - 15 г/дка – с 3 л/дка раб. р-р.; цикада (Hialestis obsoletus) по пипер - 25 г/дка; тютюнева листна въшка по тютюн - 30 г/дка.
МОСПИЛАН 20 СГ - Ябълки и круши: зелена ябълкова листна въшка, ябълковоживовлекова листна въшка, памукова листна въшка, зелена цитрусова листна въшка, кръгломиниращ молец и пъстър миниращ молец - 25 г/дка; Праскови, нектарини, кайсии и череши: прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, зелена цитрусова листна въшка, черна черешова листна въшка кръгломиниращ молец и пъстър миниращ молец - 25 г/дка; Сливи: прасковена листна въшка, зелена ябълкова листна въшка, кръгломиниращ молец и пъстър миниращ молец - 25 г/дка; Домати, пипер и патладжан - на открито и в оранжерии: прасковена листна въшка, памукова листна въшка - 25 г/дка; Домати, пипер и патладжан - на открито и в оранжерии: тютюнева белокрилка и оранжерийна белокрилка - 35-40 г/дка; Салата, марули - на открито и в оранжерии: листни въшки - 25 г/дка; Пъпеши: прасковена листна въшка, памукова листна въшка - 12,5-15г/дка; тютюнева белокрилка и оранжерийна белокрилка - 20-25 г/дка; Краставици в оранжерии: прасковена листна въшка, памукова листна въшка - 25 г/дка; тютюнева белокрилка и оранжерийна белокрилка - 35-40 г/дка; Памук: памукова листна въшка - 20-25 г/дка; тютюнева белокрилка - 25-30 г/дка; Тютюн: прасковена листна въшка, тютюнева листна въшка и тютюнева белокрилка - 25-30 г/дка; Картофи: колорадски бръмбар - 12,5 г/дка; прасковена листна въшка - 20 г/дка; Люцерна: въшки - 7,5-10 г/дка; Роза, гербер, хризантема, бровалия, коледна звезда (декоративни култури): прасковена листна въшка и зелена розена листна въшка - 25 г/дка; тютюнева белокрилка, оранжерийна белокрилка и калифорнийски трипс - 35-40 г/дка; Праскови, Нектарини, Кайсии, Сливи: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 25 г/дка, Минимална употреба. Череши: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 25 г/дка, Минимална употреба. Домати: Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) - 25 г/дка, Минимална употреба.
МУЛИГАН - Портокал, Мандарина, Лимон: Щитоносни въшки (Aonidiella, Aspidiotus, Saissetia, Ceroplastes) - 100-150 мл/дка. Праскова, Нектарина, Слива: Черничева щитоносна въшка (Pseudaulacaspis (=Diaspis) pentagona), Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) - 30-50 мл/дка. Череша, Кайсия: Черничева щитоносна въшка (Pseudaulacaspis (=Diaspis) pentagona), Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) - 30-50 мл/дка. Ябълка, Круша: Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) - 30-50 мл/дка. Маслини: Маслинова щитоносна въшка (Saissetia oleae) - 17,5-37,5 мл/дка. Лозя (десертни и винени сортове): Щитоносни въшки (Planococcus sp, Parthenolecanium corni) - 25-75 мл/дка. Домати, Патладжан-(оранжерийни): Белокрилки (Bemisia sp, Trialeurodes sp) - 25-95 мл/дка; в оранжерии и на открито: Щитоносни въшки (Eucalimnatus tassellatus, Lepidosaphes spp., Planococcus spp., Pseudococcus spp.) -Белокрилки (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) - 25-75 мл/дка.
НАТУРАЛИС СБС - Домати, сладък пипер, патладжан: Белокрилки (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) - 75-100 мл/дка; (Frankliniella occidentalis, Trips spp) - 100-150 мл/дка; Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 100-200 мл/дка; Телени червеи(род Agriotes sp.) - 100-200 мл/дка, Поливане на почвата около растенията при разсаждане. Диня, пъпеш,тиква, тиквички, краставици: Белокрилки (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) - 75-100 мл/дка; (Frankliniella occidentalis, Trips spp) - 100-150 мл/дка; Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 100-200 мл/дка. Марули, ендивия (градинска жлъчка), цикория: Листни въшки (Nasonovia ribisnigris) - 75-100 мл/дка. Боб, зелен фасул: Белокрилки (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) - 100-150 мл/дка. Броколи, карфиол: Белокрилка (Aleyrodes proletella) - 100-200 мл/дка. Ягоди: Белокрилки (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) - 75-100 мл/дка; (Frankliniella occidentalis, Trips spp) - 100-150 мл/дка; Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 75-100 мл/дка. Картофи: Телени червеи (род Agriotes sp.) - 200-300 мл/дка. Цветя и декоративни растения: Белокрилки (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleyrodes proletella) - 75-100 мл/дка. Праскови, нектарини, кайсии, сливи: Трипси (Frankliniella ocdidentalis, Thrips major, Taeniothrips meridionalis) -100-150 мл/дка; Средиземноморска плодова муха(Ceratitis capitata) - 100-200 мл/дка. Череши: Черешова муха (Rhagoletis cerasi) - 100-200 мл/дка. Круши: Обикновена крушова листна бълха (Cacopsylla pyri) - 100-200 мл/дка. Ябълки, круши: Червен овощен акар (Panonychus ulmi) - 100-150 мл/дка. Лозя - винени и десертни сортове: Трипси (Frankliniella occidentalis, Trips spp) - 100-150 мл/дка; Акари (Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini) - 100-150 мл/дка. Портокали, мандарини: Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) - 100-200 мл/дка. Маслини: Маслинов плодов червей (Bactrocera oleae) - 100-200 мл/дка. Райска ябълка (Каки): Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) - 100-200 мл/дка. Царевица и слънчоглед: Телени червеи (род Agriotes sp.)-Третиране на почвата при и/или след сеитба - 200-300 мл/дка, Минимална употреба.
НЕКСИД 015 КС - памукова листна въшка по зеленчуци, зелена прасковена листна въшка по зеленчуци, тютюнева листна въшка по пипер - 0,02% (20 мл/дка; ябълков плодов червей, източен плодов червей, черешова муха, шарен гроздов молец, неприятели по люцерна -люцернов листояд и малък люцернов хоботник - 0,03% (30 мл/дка); ябълков кръгломиниращ молец, оранжерийна белокрилка 0,04% (40 мл/дка); обикновена житна пиявица, колорадски бръмбар - 30 мл/дка; зелева нощенка по зеле - 40 мл/дка; марокански скакалец, италиански скакалец - 60-100 мл/дка Забележка: високата доза да се използва при каламитет и смесени популации.
НЕМАТОРИН Г - Картофи: телени червеи (Elateridae spp.) - 2 кг/дка; картофена цистообразуваща нематода (Heterodera rostochinensis) - 1,5 кг/дка. Домати: галообразуващи нематоди (Meloidogyne sp.) - 3 кг/дка.
НИМ АЗАЛ Т/С - борова процесионка - 300 мл/дка (без разреждане); миниращ молец по домати - 0,3 %; Ябълки: Ябълков пъстър миниращ молец (Phyllonorycter bldncardella), Ябълков молец (Yponomeuta malinellus) - 300 мл/дка.
НУРЕЛЕ Д /ХЛОРСИРИН 550ЕК /САНМБА - Лоза: шарен гроздов молец (Lobesia botrana), еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella), лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana), лозови цикади (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis) - 60 мл/дка. Картофи: колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) и листни въшки (Aphis nasturtii, Myzus persicae) - 80 мл/дка. Захарно цвекло, фуражно цвекло, червено цвекло, кръмно цвекло и ряпа: зелева нощенка (Mamestra brassicae), листни въшки (Aphis spp.) - 80 мл/дка. Домати и патладжан: гъсеници на памукова нощенка (Helicoverpa armigera), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), картофен молец (Phtorimaea operculella), пеперуди от род Pieris sp., молци от род Plutella sp., нощенки-Mamestra sp., Autographa sp,прасковена листна въшка (Myzus persicae), колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) - 80 мл/дка. Главесто зеле: бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae), рапична пеперуда (Pieris rapae), зелева нощенка (Mamestra brassicae) - 80 мл/дка. Артишок: картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae) - 80 мл/дка. Маслодайна рапица и синап: рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), светлокрака зелева (земна) бълха (Phyllotreta nemorum), рапичен цветояд (Meligethes aeneus), рапичен стъблен скритохобот-ник (Ceuthorhynchus napi) - 60 мл/дка. Пшеница: обикновена житна пиявица (Oulema melanopa) - 50-80 мл/дка. Ечемик и овес: обикновена житна пиявица (Oulema melanopa) - 50 мл/дка. Царевица: царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis), Sesamia nonagrioides - 80 мл/дка. Памук: розов памуков червей (Pectinophora gossypiella), памукова нощенка (Heliothis armigera) - 50 мл/дка.
ОВИТЕКС - Грейпфрут, лимони, мандарини, портокал, помело: Щитоносни въшки (Aonidiella aurantii, Saissetia oleae, Aspidiotus nerii., Chrysomphalus dictyospermi, Pericerya/Icerya purchasi, Ceroplastes rusci, C.sinensis,Coccus beckii, Coccus hesperidum, Parlatoria zizyphi, Planococcus citri), Акари (Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eriophyes sheldoni, Aculus pelecassi белокрилки (Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus) - 2000 мл/дка или 2х1000 мл/дка. Ябълки, круши: Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), виолетова стридоподобна щитоносна въшка (Parlatoria oleae), черничева щитоносна въшка (Pseudoaulacaspis pentagona), ябълкова запетаевидна щитоносна въшка (Lepidosaphes ulmi), червена стридоподобна щитоносна въшка (Epidiaspis leperii), листозавивачки (Archis rosana, A. podana), листни въшки (Eriosoma laningerum, Aphis pomi, Dysaphis pyri, D. plantaginae), листни бълхи (Psylla spp.), акари (Panonychus ulmi,Tetranychus urticae, Bryobia rubrioculus) - 2000 мл/дка. Круши: Обикновена крушова листна бълха (Cacopsylla pyri ) - 2000 мл/дка или 2х1000 мл/дка. Кайсии, череши, праскови, нектарини, сливи: Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), черничева щитоносна въшка (Pseudoaulacaspis pentagona), обикновена сливова щитоносна въшка (Parthenolecanium corni), виолетова стридоподобна щитоносна въшка (Parlatoria oleae), ябълкова запeтаевидна щитоносна въшка (Lepidosaphes ulmi), листни въшки (Myzus persicae, Aphis spp.), листозавивачки (Archips rosana, A. podana), акари (Tetranychus spp.,-Bryobia praetiosa, Aculus spp.) - 2000 мл/дка. Декоративни видове и дървета: Щитоносни въшки (Parlatoria spp., Aspidiotus spp., Diaspis spp /Aulacaspis spp, Saissetia oleae, Pericerya/Icerya purchasi, Ceroplastes sinensis, Pseudococcus spp.), молци (Napticulla centifoliella/Stigmela centifoliella, Hyponomeuta malinella, Leucoptera spp.), листозавивачки (Tortrix spp.), листни въшки (Aphis spp.), акари - 2000 мл/дка.
ПАТРОЛ - Праскови и нектарини: зелена прасковена листни въшка (Myzus persicae), средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) - 40-80 г/дка. Картофи: колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), листни въшки (Aphis spp., Myzus persicae) - 40-80 г/дка.
ПАРА ЗОМЕР -калифорнийска щитоносна въшка - 2% (за зимно пръскане); червен овощен акар - 3%.
ПЛЕНУМ 50 ВГ - зимна маслодайна рапица: -Рапичен цветояд (Meligethes aeneus) - 15 г/дка, ВВСН 50-59 наличие на цветни пъпки (бутони), още обвити с листа – видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени („жълт бутон”).
ПИКАДОР 20 СЛ - миниращи мухи по домати - в начало на летеж на мухите, миниращ молец по домати - 0,05%; тютюнева листна въшка по тютюн - 50 мл/дка; тютюнев трипс по тютюн - 60 мл/дка; зелена прасковена листна въшка по пипер, миниращи мухи по краставици - в начало на летеж на мухите - 0,05%;
ПИКАДОР 35 СТ - майски бръмбар - третиране на семена от смърч - 120 мл/10 кг семе.
ПИРИНЕКС 48 ЕК - ябълков плодов червей - 0,12%, калифорнийска сливова щитоносна въшка, обикновена сливова щитоносна въшка, сливов плодов червей - 0,15%; обикновена житна пиявица (ларви) - 80 мл/дка; вредна житна дървеница, памукова листна въшка по памук, тютюнев трипс по памук, зелева нощенка по захарно цвекло, обикновена житна пиявица (възрастно) - 100 мл/дка; царевичен стъблен пробивач, обикновен житен бегач - 150 мл/дка; цвеклови бълхи, цвеклови щитовки (ларви) по захарно цвекло, колорадски бръмбар - 200 мл/дка; цвеклов молец - 250 мл/дка.
ПИРИНЕКС СЮПРИЙМ ЗВ - Маслодайна рапица: хоботници Curculionidae: рапичен стъблен хоботник (Ceutorhynchus napi), рапичен скритохоботник (Ceutorhynchus assimilis) - 60 мл/дка; мъхнат бръмбар (Epicometis hirta) - 75 мл/дка; рапичен цветояд (Meligethes aeneus) - 70 мл/дка; рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), рапична листна оса (Athalia colibri) - 60 мл/дка. Царевица: гъсеница на царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubillaris); възрастно на западен коренов царевичен червей (Diabrotica virgifera virgifera), гъсеница на памукова нощинка (Helicoverpa armigera) - 100 мл/дка. Пшеница: ларви на вредна житна дървеница (Eurygaster integricep) - 50 мл/дка; овесена листна въшка (Sitobion avenae), ларви на обикновена житна пиявица (Oelema melanopa) - 75 мл/дка.
ПЛИНТО ЕК - Лозя: гроздов молец (Lobesia botrana) и лозова листозавивачка (Sparganothis spp.) - 40-60 мл/дка. Домати: на открито и в оранжерии: памукова нощенка (Heliothis armigera) и гамозначна нощенка (Autographa gamma) - 40-60 мл/дка.
ПРОТЕУС 110 ОД - Картофи: колорадски бръмбар - 45 мл/дка; листни въшки - 75 мл/дка. Рапица и синап (за горчица и птици): рапичен цветояд (Meligethes aeneus), шушулков хоботник (Ceutorhynchus assimilis), рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi) - 50 мл/дка. Листни въшки (Aphis sp.L., Myzus persicae), Зелева листна въшка, (Brevicoryne brassicae) - 62,5 мл/дка. Разрешена е употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели. Царевица: сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticolis) - 70 мл/дка. Пшеница: листни въшки (Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), листоминираща муха (Arromyza nigrella) галици (Cecidomyiidae) - 62,5 мл/дка; житна пиявица (Oulema melanopa) - 50 мл/дка. Овес и тритикале: листни въшки (Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Листоминираща муха (Arromyza nigrell) галици (Cecidomyiidae ) - 62,5 мл/дка; житна пиявица (Oulema melanopa) - 50 мл/дка. Цвекло (захарно и кръмно): цвеклова муха (Pegomya spp.) - 50 мл/дка; листни въшки - 75 мл/дка. Грах (за консерви): черна бобова листна въшка (Aphis fabae), зелена грахова листна въшка (Acythosiphon pisi), тъмна грахова листозавивачка (Cydia nigricana), грахов зърнояд (Bruchus pisi) - 62,5 мл/дка. Разрешена употреба по време на цъфтеж, при липса на пчели.
ПРОТЕУС ОТЕК - Праскови, нектарини и кайсии: Листни въшки – сем. Aphididae, Листогризещи гъсеници, Средиземноморска плодова муха - Ceratitis capitata, Розена цикада -Typhlocyba rosae - 0,05-0,06%. Ябълки и круши: Ябълков плодов червей – Cydia pomonella, Средиземноморска плодова муха - Ceratitis capitata, Листни въшки - сем. Aphididae, крушова листна бълха - Cacopsylla pyri - 0,05-0,06%. Домати и патладжан: Памукова нощенка Helicoverpa armigera, Оранжерийна белокрилка - Trialeurodes vaporariorum, Гъсеници на нощенки, Листни въшки - сем. Aphididae, дървеница Piezodorus guildinii - 0,05-0,06%. Захарно цвекло: Листни въшки-сем. Aphididae, Гъсеници на нощенки - Разред Lepidoptera, Цвеклова муха - Pegomya betae, Цвеклови хоботници - Lixus junci, Lixus scarbicollis, Цвеклови бълхи - Epitrix, Цвеклова щитовка - Cassida nebulosa, Temnorhinus mendicus, Aubeonymus mariaefranciscae - 50-60 мл/дка. Люцерна: Гъсеници на нощенки,Листни въшки - сем. Aphididae,бръмбар - Colaspidema atrum - 30-40 мл/дка. Памук: Молци - Еarias perhuegeli, Розов червей по памука - Pectinophora gossypiella, Памукова нощенка - Helicoverpa armigera, Оранжерийна белокрилка - Trialeurodes vaporariorum, Листни въшки - сем. Aphididae - 60-80 мл/дка.
РАНЕР 240 СК - източен плодов червей, сливов плодов червей - 0,03 %;
листозавивачки и педомерки по овощни култури, червена пъпкозавивачка, сива пъпкозавивачка - 0,04%; ябълков плодов червей - 0,04%, двукратно третиране през 14 дни; шарен гроздов молец - 0,04%, двукратно третиране през 14 дни; зелева нощенка по зеле, зелев молец - 40 мл/дка.
РАПАКС СБС - Ябълки, круши, дюли: Листозавивачки(Pandemis cerasana, Archips rosana) - 100-200 мл/дка. Праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши: Източен плодов червей (Cydia molesta), Прасковен клонков молец (Anarsia lineatella) - 100-200 мл/дка. Киви: Малка лозова листозавивачка (Argyrotoenia pulchellana) - 100-200 мл/дка.
Лимони: Молци (Prays citr)i - 100-200 мл/дка. Маслини: Маслинов молец (Prays oleae) - 100-200 мл/дка. Лозя – винени и десертни сортове: Шарен гроздов молец (Lobesia botrana) - 75-100 мл/дка. Домати, сладък пипер, патладжан: Доматен миниращ молец (Tuta absoluta), Памукова нощенка(Helicoverpa armigera) - 100-200 мл/дка. Гори и места за отдих: Борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa, Thaumetopoea processionea) - 100-200 мл/дка. Памук, тютюн: Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) - 100-200 мл/дка.
РЕЛДАН 40 ЕК - ябълков плодов червей, шарен гроздов молец - 0,12%; Третиране на празни складови помещения срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд - 4 куб.см+12 мл вода за 10 куб.м празно пространство. Третиране с ел. аерозолен разпръсквач М 1026; Третиране на празни складове срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд - 0,25 % при разход на работен разтвор 0,5 л/кв.м. Третиране с тракторна пръскачка.
САНМАЙТ 20 ВП - памукова листна въшка по краставици, оранжерийна белокрилка по домати - 0,075%.
САНТАНА 0,7 Г - Картофи: телени червеи (Agriotes spp.) - 1 кг/дка.
СИНЕИС 480 СК - Ябълки и круши: ябълков плодов червей, ябълков пъстър миниращ молец - 20-37.5 мл/дка (20-30 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 100-125 л/дка. Круши: крушова листна бълха - 30-43.7 мл/дка (30-35 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 100-125 л/дка. Праскови, нектарини и кайсии: прасковен клонков молец - 20 мл/дка (20 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 100 л/дка. Лоза: шарен гроздов молец - 4-18 мл/дка (10-15 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 40-120 л/дка; калифорнийски трипс - 8-20 мл/дка (20-25 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 40-80 л/дка. Домати (отглеждани на открито): листоминиращи мухи - 25-30 мл/дка (50 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 50-60 л/дка. Домати: листоминиращи мухи - 25-112,5 мл/дка (50-75 мл от продукта/100 л вода). Домати (отглеждани в култивационни съоръжения): калифорнийски трипс - 10-37.5 мл/дка (20-25 мл. от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 50-150 л/дка. Домати (отглеждани в култивационни съоръжения и на открито): нощенки - 12,5-30 мл/дка (25-30 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 50-100 л/дка. Домати (отглеждани в култивационни съоръжения и на открито): доматен миниращ молец - 10-25 мл/дка (20-25 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 50-100 л/дка. Краставици (отглеждани в култивационни съоръжения): калифорнийски трипс - 10-25 мл/дка (20-25 мл. от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 50-100 л/дка. Патладжани (отглеждани в култивационни съоръжения): калифорнийски трипс - 10-25 мл/дка (20-25 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 50-100 л/дка. Пипер на открито: листоминиращи мухи - 25-30 мл/дка (50 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 50–60 л/дка. Пипер: листоминиращи мухи - 25-75 мл/дка (50-75 мл от продукта/100 л вода). Пипер: калифорнийски трипс - 10-25мл/дка (20-25 мл от продукта/100 л вода) (отглеждани в култивационни съоръжения) с работен разтвор от 50-100 л/дка. Ягоди: калифорнийски трипс (отглеждани в култивационни съоръжения) - 10-25 мл/дка (20 – 25 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 50-100 л/дка. Картофи: колорадски бръмбар - 5 мл/дка (5 мл от продукта/100 л вода) с работен разтвор от 100 л/дка. Праскови, нектарини, кайсии, череши, вишни, джанки: Drosophila suzukii - 20 мл/дка (20 мл/100 л вода), минимална употреба. Лозя – винени и десертни сортове: Drosophila suzukii - 8-16 мл/дка (20 мл/100 л вода), минимална употреба. Ягоди: Drosophila suzukii - 10-20 мл/дка (20 мл/100 л вода), минимална употреба. Малини, боровинки: Drosophila suzukii - 10-20 мл/дка (20 мл/100 л вода), минимална употреба.
СКАТО - Домати, патладжан: прасковена листна въшка (Myzus persicae), памукова листна въшка (Aphis gossypii), листни въшки от род Aphis spp., картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), памукова нощенка (Helicoverpa armigera) - 30-50 мл/дка. Артишок: молци по артишока (Depressaria erinaceella и Gortyna xanthenes),египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), малка полска нощенка (Spodoptera exigua) - 30-50 мл/дка. Марули: листни въшки по салатата (Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribisnigri), зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), нощенки от род Helicoverpa spp., египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) и малка полска нощенка (Spodoptera exigua) - 25-50 мл/дка.
СОНИДО 400 ФС - Царевица: Телени червеи Agriotes Западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera Житна муха (муха по кълновете на царевицата) Geomyza tripunctata Шведска муха Oscinella -125 мл/сеитбена единица (50 000 семена).
СУМИ АЛФА 5 ЕК /СУМИЦИДИН 5 ЕК - ябълков плодов червей, източен плодов червей, кръгломиниращ молец, листни въшки по хризантема, зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии, памукова листна въшка по краставици в оранжерии, листозавивачки и педомерки по овощни (червена пъпкозавивачка, малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка), анарзия по кайсия, черна сливова плодова оса, сливов плодов червей - 0,02%; шарен гроздов молец - 0,025%; крушова листна бълха - 0,03%; колорадски бръмбар по картофи - 15 мл/дка; маков листояд, зелена прасковена листна въшка по пипер на открито, неприятели по люцерната за семе: грахова листна въшка, петниста листна въшка, ларви на педомерки, люцернов листояд (възрастно), люцернов листов хоботник (ларви), пъпкова галица (възрастно), цветова галица (възрастно) - 20 мл/дка; вредна житна дървеница, обикновина житна пиявица, цвеклови бълхи, зелева нощенка по зеле, зелев молец по зеле, грахов зърнояд по грах, ливадна пеперуда (гъсеници II-III възраст) - 25 мл/дка; ливадна пеперуда (гъсеници IV и V възраст) - 30 мл/дка; зелева нощенка по захарно цвекло, италиански скакалец, марокански скакалец - 40 мл/дка; тютюнев трипс по тютюн - 50 мл/дка; зелена прасковена листна въшка по тютюн - 80 мл/дка; рапичен цветояд при маслодайна рапица - 20-30 мл/дка.
СУПЕРСЕКТ МЕГА /СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА - ябълков плодов червей - 0,015%; кръгломиниращ молец - 0,03%; вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица -12 мл/дка; зелева нощенка по зеле - 25 мл/дка.
ТАЛИЗМА ЕК - Пшеница, Ечемик, Ръж, Овес, Тритикале, Лимец, Царевица, Ориз - (съхранявани в складове): Складови неприятели, Житна гъгрица (Sitophilus granarium), Оризова гъгрица (S. оrizae), Зърнов бръмбар (Rhyzopertha dominica), Ръждиво-червен брашнен бръмбар (Trbolium castaneum), Брашнен бръмбар (T. confusum), Суринамски бращнояд (Oryzaephilus surrinamensis), Зърнояд (Cyprotestes ferrugineus), Зърнов молец (Sitotroga cerelatella), Молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), Брашнест акар (Acarus siro), Плесенен акар (Tyrophagus putrescentidae) - 10-20 мл/тон зърно.
ТЕКФОС таблетки - тютюнев бръмбар, тютюнев молец - 1,5 табл./кв.м. (за третиране на тютюн под полиетилен); третиране на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар - 10 табл./тон зърно. Експозиция: 3 денонощия при t над 20°С; 5 денонощия при t 15-20°С; 7 денонощия при t 10-15°С. Забележка: Третирането да се извърши с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,5-3 м. Купът със зърното да се покрие с полиетилен след зареждане с продукта.
ТЕКФОС пелети - тютюнев бръмбар и тютюнев молец при тютюн под полиетилен - 7,5 бр. пелети/1куб.м.; оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар - 50 бр. пелети/тон зърно Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20 градуса; 5 денонощия при t на зърното при 15-20 градуса; 7 денонощия при t на зърното при 10-15 градуса. Забележка: третирането се извършва с тръбна сонда с фуния с дължина до 2,5-3 м. Купът със зърното се покрива с полиетилен след зареждане с препарата.
ТЕПЕКИ - Розови храсти (всички видове култивирани сортове роза: миниатюрни саксийни рози, рози за рязан цвят, рози от разсадник включително коренища) (полско и оранжерийно производство): Листни въшки - 14 г/дка. Всички дървесни видове с мека и твърда дървесина произведени в горски и декоративни разсадници, тополи, върби, насаждения от коледни елхи, семепроизводствени градини, култивирани гори от корков дъб (полско и оранжерийно производство): Листни въшки - 14 г/дка. Различни видове култури отглеждани за цвят и украсни зелени растения (в саксии и в насаждения, вкл. видовете култури развиващи се от луковици, коренища или декоративни грудки (по врене на вегетативна фаза) (полско и оранжерийно производство): Листни въшки - 14 г/дка. Семепроизводство на култури с дребни семена: зеленчукови и медеицински култури; подправки; цветя, цветни култури; зърнени и бобови култури: Листни въшки - 14 г/дка. Хмел: Листни въшки -18 г/дка. Тютюн: Листни въшки - 14 г/дка. Картофи: Листни въшки - 10 г/дка. Домати, патладжан: Листни въшки - 16 г/дка. Краставици, Корнишони, Тиквички: Листни въшки - 10 г/дка. Пъпеши, Дини, Тикви: Листни въшки - 10 г/дка. Пшеница, Тритикале, Лимец: Листни въшки - 14 г/дка. Портокал, Лимон, Грейпфрут, Мандарина, Клементина, Лайм: Листни въшки - 10 г/дка. Череша: Листни въшки - 14 г/дка. Праскова, Кайсия, Нектарина: Листни въшки - 14 г/дка. Слива: Листни въшки - 14 г/дка. Ябълка, Дюля, Круша, Азиатски круши (Наши): Листни въшки - 14 г/дка.
ТРЕБОН - зелена прасковена листна въшка по пипер, памукова листна въшка по краставици - 0,065%.
ТРИГАРД 75 ВП - гъбна муха - 0,6 г/ кв.м, внася се с поставяне на торовата покривката (при предварителното и навлажняване) или при първата поливка (прибавя се към поливната вода); миниращи мухи по зеленчуци (домати и фасул) - 0,02%.
ТРИКА ЕКСПЕРТ - Царевица, сорго, просо: Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение по време на сеитба. Ларви на западен царевичен коренов червей Diabrotica virgifera virgifera - 1200-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение по протежение на реда по време на окопаване. Памук, слънчоглед, моркови, рапица, соя: Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при засяване. Домати (патладжан), пипер: Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при разсаждане. Тютюн: Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при разсаждане. Картофи: Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при разсаждане. Краставици (тиквички), пъпеш (дини, тиква): Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при разсаждане. Марули, салати: Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при разсаждане. Зелеви култури: Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при разсаждане. Цветя и декоративни култури, овощни разсадници и млади дръвчета: Ларви на нощенки - Noctuidae (Agrotis spp.), ларви на бръмбари от сем. Melolonthidae (Melolontha spp.), телени червеи - Elateridae (Agriotes spp.) - 1000-1500 г/дка, Локализирано почвено приложение при разсаждане. Култури за семепроизводство - Всички култури, посочени по-горе, в същите дози и начини на приложение.
УОРАНТ 20 СЛ - Краставици, пипер: Памукова листна въшка(Aphis gossypii); Прасковена листна въшка ((Myzodes (Myzus) persicae)) - 60 мл/дка. Тютюн: Тютюнев трипс (Thrips tabaci) - 50 мл/дка. Домати (полско и оранжерийно производство): - Доматен миниращ молец (Tuta absoluta) – 50 мл/дка, Минимална употреба, При третиране на открито - след цъфтеж на културата.
УОРАНТ 70 ВГ - тютюнев трипс по тютюн - 15 г/дка.
ФОСТОКСИН таблетки - за третиране на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар 10 табл./тон зърно. Експозиция: 3 денонощия при t над 20°С; 5 денонощия при t 15-20°С; 7 денонощия при t 10-15°С Забележка: Третира се с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,53 м. Купът със зърното да се покрие с полиетилен след зареждане с продукта; - третиране на складирано брашно в чувал - 2 табл./куб.м.
ФОСТОКСИН пелети - срещу житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма - 4-12 пелети за тон зърно или 10-20 пелети/тон: Експозиция: 2 денонощия при t над 20 градуса; 3 денон. при t 16-20 градуса; 4 денонощия при t под 12-15 градуса; 8 денонощия при t под 5-11 градуса; при t под 5 градуса не се фумигира
-за третиране на зърно в силозни клетки, внасяни с автоматичен дозатор в момента на насипване на зърното - 4-12 пелети за тон зърно или 10-20 пелети/тон - при ръчно залагане; за третиране на стифирано в чували зърно срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма, молец по сушените плодове, зърнов молец, тютюнев молец - 5-10 пелети/куб.м. Експозиция: 2 денонощия при t над 20 градуса; 3 денон. при t 16-20 градуса; 4 денонощия при t под 12-15 градуса; 8 денонощия при t под 5-11 градуса; при t под 5 градуса не се фумигира; за третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти и фуражи - 5-15 пелети/куб.м; за третиране на празни складове и мелници - 10-15 пелети/куб.м - обемна фумигация; -за третиране на тютюн в бали, каси, бъчви срещу: тютюнев бръмбар и тютюнев молец 2,5-5 пелети/куб.м. Експозиция: 2 денонощия при t над 20 градуса; 3 денон. при t 16-20 градуса; 4 денонощия при t под 12-15 градуса; 8 денонощия при t под 5-11 градуса; при t под 5 градуса не се фумигира.
ФОРЕЙ 48 Б - шарен гроздов молец - 0,15%; зелена дъбова листозавивачка, малка зимна педомерка, борова процесионка - 100 мл/дка за УЛВ; златозадка по горски видове - 150 мл/дка за УЛВ; гъботворка по горски видове (ларви I и II възраст) - 300 мл/дка за УЛВ; гъботворка по горски видове за (ларви над II възраст) - 400 мл/дка за УЛВ.
ФЮРИ 10 ЕК - ябълков плодов червей, шарен гроздов молец, черешова муха - 0,0125%; памукова листна въшка по краставици, калифорнийски трипс по зеленчуци - 0,015%; оранжерийна белокрилка - 0,02%; вредна житна дървеница (ларви), обикновена житна пиявица - 7,5 мл/дка; колорадски бръмбар, зелева нощенка по зеле, вредна житна дървеница (възрастно) - 10 мл/дка; тютюнев трипс по тютюн - 15 мл/дка.
ХЕЛИКОВЕКС - Домати, патладжан, фасул, грах, пъпеш, праз, краставици, тиквички, маруля, тютюн, декоративни култури, царевица, сладка царевица, пресни подправки: Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) - 20 мл/дка, Да се пръска привечер.
ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС - Пшеница (зимна): житен бегач (Zabrus tenebrioides); праховита главня (Ustilago tritici), твърда главня (Tiletia caries), гниене на корените и кълна, причинено от Fusarium sp - 130 мл/100 кг семена, стимулатор на покълването и развитието на кореновата система и надземната маса;
Ечемик (зимен): листни въшки (Schizaphis graminium) -Праховита главня (Ustilago nuda f.hordei), ленточна болест (Helminthosporium gramineum), гниене на корените и кълна причинено от Fusarium sp. - 130 мл/100 кг семена
ЦИКЛОН 10 ЕК - Пшеница, ръж и тритикале: срещу листни въшки по листата и класа при житни култури - 25 мл/дка (0,25 л/ха). Рапица: рапичен цветояд - 15 мл/дка (0,15 л/ха). Лозя: лозова листозавивачка - 50 мл/дка (0,50 л/ха); шарен гроздов молец - 40 мл/дка (0,4 л/ха). Картофи: колорадски бръмбар - 20 мл/дка (0,2 л/ха). Ябълки: миниращ молец и ябълков плодов червей - 30 мл/дка (0,3 л/ха).
ЦИПЕРФОР 100 ЕК - Пшеница, ръж и тритикале: срещу листни въшки по листата и класа при житни култури - 25 мл/дка (0,25 л/ха). Рапица: рапичен цветояд -15 мл/дка (0,15 л/ха). Лозя: лозова листозавивачка - 50 мл/дка (0,50 л/ха); шарен гроздов молец - 40 мл/дка (0,4 л/ха). Картофи: колорадски бръмбар - 20 мл/дка (0,2 л/ха). Ябълки: миниращ молец и ябълков плодов червей - 30 мл/дка (0,3 л/ха).
ЦИТРИН МАКС /ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК /ЦИПЕРТ 500 ЕК /ПОЛИ 500 ЕК - Житни: листни въшки по житни, житни листозавивачки и листни въшки; Рапица: рапична стъблена бълха, рапичен скритохоботник, рапичен цветояд, рапична листна оса, рапичен стъблен скритохоботник и зелев стъблен скритохоботник; Лен: синя ленова бълха, ленова бълха и кръгломиниращ молец; Лозя: филоксера; Зеле: бяла зелева пеперуда; Фасул: листни въшки; Леща: грахова листозавивачка и зърнояди; листни въшки; Грах: хоботници, листни въшки, грахова листозавивачка, зърнояди и гамозначна нощенка; Пролетен грах: грахова листозавивачка, хоботници и листни въшки; Бакла: листни въшки, зърнояди и хоботници; Лук и чесън: трипс Праз: молец по праза, трипс; Картофи: колорадски бръмбар; Ряпа: репна пеперуда - 5 мл/дка. Лозя: лозова цикада, еднопоясен гроздов молец, шарен гроздов молец и малка лозова листозавивачка - 6 мл/дка. Домати: памукова нощенка, картофен молец, бели пеперуди, зелеви молци, зелеви нощенки, гамозначна нощенка и зимен сив червей -10 мл/дка. Декоративни рози: листни въшки -10 мл/дка. Царевица: царевичен стъблен пробивач и Sesamia nonagrioides - 15 мл/дка.
ШЕРПА 100 ЕВ /АФИКАР 100 /ЦИПЕРФОР 100 ЕВ /ЦИКЛОН 100 ЕВ СБМ - Пшеница, ръж, тритикале: Листни въшки по класа (Sitobion avenae) - 25 мл/дка; Листни въшки по листата (Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum) - 20 мл/дка.
Рапица: Рапичен цветояд (Meligethes aeneus) - 15 мл/дка; Рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephala), Рапичен скритохоботник (Ceutorhychus assimilis) - 25 мл/дка. Картофи: Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) - 20 мл/дка.
Ябълки: Листоминиращи молци (Stigmella malella, Lyonetia clerkella) - 30 мл/дка. Ябълки, Круши: Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) - 30 мл/дка. Лозя: Цикада (Scaphoides titanus), вектор на “Златисто пожълтяване на лозата” - 30 мл/дка; Еднопоясен и шарен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana) - 25 мл/дка. Царевица, сладка царевица, сорго, грах, рапица, пшеница, ръж, тритикале, овес, ечемик, слънчоглед, лозя: Сив червей(Agrotis spp.) - 30 мл/дка, Почвено третиране.
ШЕРПА 100 ЕК - Пшеница, ръж и тритикале: срещу листни въшки по листата и класа при житни култури - 25 мл/дка (0,25 л/ха). Рапица: рапичен цветояд - 15 мл/дка (0,15 л/ха). Лозя: лозова листозавивачка - 50 мл/дка (0,50 л/ха); шарен гроздов молец - 40 мл/дка (0,4 л/ха). Картофи: колорадски бръмбар - 20 мл/дка (0,2 л/ха). Ябълки: миниращ молец и ябълков плодов червей - 30 мл/дка (0,3 л/ха).
ЮНТА КУАТРО ФС - Пшеница: обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides), шведска муха (Oscinella frit) и телени червеи (Agriotes spp.); праховита главня (Ustilago tritici), твърда главня (Tilletia tritici), фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.) - 160 мл/100 кг семена, раб. р-р 820 мл. Ечемик: обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides), шведска муха (Oscinella frit), телени червеи (Agriotes spp); праховита главня (Ustilago nuda), ленточна болест (Pyrenophora graminea), фузарийно кореново гниене (Fusarium spp) - 160 мл/100 кг семена, раб. р-р 820 мл. Пшеница и зимен ечемик: листни въшки (Aphis spp.) - 150 мл/100 кг семена, раб. р-р 820 мл.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Какво да сготвим с коприва

Мусака от коприва Прoдукти: 1 кг коприва, 1-2 връзки зелен лук или 3-4 глави стар лук, 6 с.л. олио, 1 ч.ч. ориз, 1 ч.л. червен пипер, 1 ч.ч. кисело мляко, 2 яйца, 2-3 с.л. натрошено сирене, магда...

Поставете сами ламинат у дома си

Преди да пристъпите към монтиране, ламинираният паркет трябва да лежи в средата на стаята в продължение на 48 часа при стабилна температура по-висока или равна на 18 градуса и относителна влажност не ...

Птиците в градината

Няма съмнение, че за да се получи пълната картина на градинското очарование не може да се лишите от нито един допълнителен детайл какъвто определено е песента на птиците. Те се чувстват безгрижно и съ...

Шотланската космическа градина

Там някъде в Шотландия, близо до Дъмфрис, през 1989 година група ентусиасти – съпрузите Чарлз Дженкс и Маги Кесуик заедно с техния градинар Алистър Кук, съдават една от най-оргиналните градини на план...

Начало