Още рецепти » Разрешени препарати 2012 г. - фунгициди

 Разрешени препарати 2012 г. - фунгициди

АГРОМЕТ – мана по лоза (1% бордолезов р-р)
АКОИДАЛ ВГ – оидиум по лоза ( 0,25%)
АКРОБАТ МЦ – мана по лоза, тютюн, домати (0,2%); мана по картофи и лук (200 г/дка); мана и одиум по лоза (0,15%+Строби ДФ 0,015%)
АКРОБАТ Р – мана по лоза, картофи, домати и тютюн (0,25% или 250 г/дка)
АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – мана по домати, картофи, лоза, лук и тютюн, алтернария по домати и картофи (200 г/дка)
АКСАНИТ-Cu ВП – мана по лоза (0,25%)
АЛЕГРО СК – кафява ръжда по пшеница (50 мл/дка); брашнеста мана по пшеница (50-100 мл/дка)
АЛЕРТ С – брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло (30 мл/дка); брашнеста мана по пшеница и ечемик (100 мл/дка)
АЛИЕТ ФЛАШ – мана по краставици (оранжерийно производство)(0,3%)
АНТРАКОЛ 70 ВГ – мана по лоза, домати и картофи (0,15% или 150 г/дка)
АНТРАКОЛ 70 ВП – мана по хмел, картофи и лоза, кафяви петна по домати (0,15%); струпясване по ябълка, мана по тютюн (0,2%), екскориоза по лоза (0,3%)
АПРОН XL 350 ЕС – почвени патогени (Питиум) при памук (200 мл/100 кг семе3, до 4 л вода); мана по слънчоглед (300 мл/100 кг семе, до л вода)
АРДЕНТ 50 СК – оидиум по лоза, брашнеста мана и струпясване по ябълка (0,02% или 20 г/дка); струпясване по ябълка (0,015% + Мерпан 80 ВДГ – 0,1%); мана и оидиум по лоза, сиво гниене по грозде (0,015% + Фолпан 80 ВДГ – 0,1%)
АРМЕТИЛ М – мана по лоза и картофи (0,25% или 250 г/дка)
АРМЕТИЛ-С ВП – мана по лоза (0,25%)
АРТЕА 330 ЕК – брашнеста мана по пшеница (40 мл/дка)
БАЙФИДАН 250 ЕК – оидиум по лоза (0,01%); брашнеста мана по ябълка (0,015%); брашнеста мана по краставици и пъпеши (0,02%); черна, кафява и жълта ръжда по пшеница, брашнеста мана по пшеница и ечемик (50 мл/дка); ръжда по калоферче (0,05%)
БАМПЕР 25 ЕК – оидиум по лоза (0,02%); брашнеста мана по пшеница и ечемик, черна и кафява ръжда по пшеница (50 мл/дка)
БАМПЕР СУПЕР – кафява и черна ръжда по пшеница, брашнеста мана по ечемик и пшеница (100 мл/дка)
БАНКО 500 – мана по лоза и картофи (0,2% или 200 мл/дка)
БОЛЕРО 12 ЕК – оидиум по лоза (0,02% при 100 л/дка раб. р-р); брашнеста мана и струпясване по ябълка (0,06% или 60 мл/дка)
БОРДО МИКС 20 ВП – мана по лоза – прилага се във фенофаза на културата „9 и повече листа са отворени” до фенофаза „повечето от зърната се събират, гроздът се затваря” (0,5-0,6% или 500-600 г за 100 л/дка раб. р-р). Максимален брой приложения:5 Интервал на приложение: 7-14 дни
БРИЗ 12,5 ЕК – кафява ръжда по пшеница (100 мл/дка)
ВАЛСАЛАКСИЛ МЦ 72 ВП – мана по лоза (0,25% или 250 г/дка)
ВЕРИТА ВГ – мана по домати (в оранжерии), краставици полско и оранжерийно производство), лук и тютюн (0,15%); мана и екскориоза по лоза, чернилка по тютюн (0,2%); мана по домати (полско производство) и картофи (150 г/дка)
ВИНКЕР ВГ – картофена мана по домати (полско и оранжерийно производство), мана по лоза (200 г/дка)
ВИНСИТ КС – твърда и праховита главня по пшеница (масов посев), загиване на кълновете при поникване на пшеницата, причинено от Фузариум (100 мл/100 кг семе, до 4 л вода); твърда и праховита главня по пшеница (семепроизводствен посев) (150 мл/ 100 кг семе, до 4 л вода)
ВИНСИТ Ф - твърда и праховита главня по пшеница (масов посев) (100 мл/100 кг семе); твърда и праховита главня по пшеница (семепроизводствен посев) (150 мл/ 100 кг семе)
ВИНСИТ ФС - твърда и праховита главня по пшеница, праховита главня и ленточна по ечемик (150 мл/ 100 кг семе)
ВИТАВАКС 200 ФФ – праховита главня по ечемик, почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по царевица и слънчоглед (250 мл/100 кг семе, до 4 л вода); твърда и праховита главня по пшеница, загиване на кълновете при поникване на пшеницата, причинено от Фузариум (300 мл/100 кг семе, до 4 л вода); почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония, Ботритис) по бял бор (250 мл/1 кг семена, 10% р-р)
ВИТАВАКС 200 ВП - твърда и праховита главня по пшеница, праховита главня по ечемик, почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по фъстъци и грах (200 г/100 кг семе); ленточна болест по ечемик (250 г/100 кг семе)
ВИТАВАКС 2000 (АНКОР) - твърда и праховита главня по пшеница (масов посев) (200 мл/100 кг семе); твърда и праховита главня по пшеница (семепроизводствен посев) (300 мл/ 100 кг семе); гниене на семена и корени (Фузариум и Ризоктония) при букови и дъбови семенилища в горски разсадници (20 мл/10 кг семена с 2 л вода), киснат се 24 часа.
ВИТАВАКС ЕКСТРА - праховита главня и ленточна по ечемик (150 мл/ 100 кг семе до 4 л вода)
ВИТАВАКС ЕКСТРА НФ - праховита главня и ленточна по ечемик (150 мл/ 100 кг семе)
ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП – мана по лоза и картофи (0,15% или 150 г/дка)
ГАЛБЕН 8 М 65 ВП – мана по краставици (оранжерийно и полско производство) и лоза (0,25%)
ДЕЛАН 700 ВДГ – мана и екскориоза по лоза, струпясване по ябълка, ранно кафяво гниене по костилкови (праскова, гномония по кайсия, бяла ръжда по череша (0,05% или 50/г дка); струпясване по ябълка (0,035% + Строби ДФ – 0,02%)
ДИВИДЕНТ 030 ФС - твърда и праховита главня по пшеница (150мл/100 кг семе, до 4 л вода); фузарийно кореново гниене по пшеница (150 мл+0,450л вода/100 кг семе, до 4 л вода)
ДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС - твърда и праховита главня по пшеница (100мл/100 кг семе, до 4 л вода); праховита главня и ленточна по ечемик (150 мл/ 100 кг семе, до 4 л вода)
ДИТАН ДГ – мана и алтернария по домати (0,2%); мана и ескориоза по лоза, мана по роза (шипка), къдравост по праскова, съчмянка по череша, гномония по кайсия (0,3% или 300 г/дка); черни листни петна по маслодайна роза (0,4%), мана по картофи (200 г/дка)
ДИТАН М-45 – мана по тютюн, мана и алтернария по домати, пирикулария по ориз (0,2%); съчмянка по череша, къдравост по праскова, мана и екскориоза по лоза, струпясване по ябълка и круша, гномония по кайсия (0,3% или 300 г/дка); почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по лавандулов разсад (0,4% с 100 л/дка разтвор); мана по картофи (200 г/дка); почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по грах и фасул (200 г/100 кг семе); кореново гниене (Фузариум) по памук и твърда главня по пшеница (300 г/100 кг семе); почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по захарно цвекло (600 г/100 кг семе); мана по пипер (1 кг/дка в 500-1000л вода) поливане при засаждане.
ДРАГО 76 ВП – мана по лоза (0,16%)
ДУЕТ УЛТРА (РЕКС УЛТРА) – брашнеста мана и кафява ръжда по пшеница, черна стъблена ръжда по пшеница, септориоза по класа на пшеница (60 мл/дка)
ЕКЛЕР 49 ВГ – мана и оидиум по лоза, сиво гниене по грозде (0,05% или 50 г/дка)
ЕЛЕКТИС 75 ВГ – мана по лоза (0,18% или 180 г/дка) внесен през 7 дни
ИКУЕЙШЪН ПРО – мана по лоза, краставици, домати и картофи (0,04% или 40 г/дка)
ИМПАКТ 25 СК – брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло (25 мл/дка); брашнеста мана по пшеница и ечемик, кафява и жълта ръжда по пшеница (50 мл/дка)
ИНДАР 050 ЕВ – оидиум по лоза (0,06% или 60 мл/дка)
ИНФИНИТО – мана по картофи (0,12% или 120 мл/дка)
КАБРИО ТОП – мана по лоза (0,15% или 150 г/дка при третиране през 7-10 дни; 0,2% или 200 г/дка при третиране през 10-14 дни); оидиум по лоза и сиво гниене по грозде (0,2% или 200г/дка)
КАНТУС – сиво гниене по грозде (0,1% или 100 мл/дка)
КАПИТАН 25 ЕВ – брашнеста мана и кафява ръжда по пшеницата (60 мл/дка). Прилага се профилактично при проява на първи признаци на зараза. Максимален брой приложения:2. Интервал на приложение: 14 дни.
КАПТАН 50 ВП – струпясване по ябълка (0,2%) – до големина на плода „лешник”; ескориоза по лоза (0,3%); гниене на семена и корени (Фузариум и Ризоктония) при букови и дъбови семенилища в горски разсадници (10 мл/10 кг семена с 2 л вода), киснат се 24 часа; почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по соя и царевица (200 г/100 кг семе)
КАРАМБА 60 СЛ - жълта, черна и кафява ръжда по пшеница, брашнеста мана по пшеница (100 мл/дка); сухо стъблено гниене (формоза), бяло гниене (склеротиноза), чернилка (черни петна по листата, алтернариоза) и листни петна (цилиндроспориоза) по зимна маслодайна рапица (120 мл/дка) – за минимална употреба; брашнеста мана по зимна маслодайна рапица (60 мл/дка есен + 80 мл/дка пролет) – за минимална употреба
КАРИЗМА – брашнеста мана по пшеница и ечемик, стъблена ръжда по пшеница (120 мл/дка)
КИНТО ПЛЮС – твърда и праховита главня по пшеница, праховита главня и ленточна болест по ечемик (150 мл/100 кг семе + 4 л вода)
КОЛИС – оидиум по лоза (0,04% или 40 мл/дка); брашнеста мана по краставици (оранжерийни и на открито) (50 мл/дка) при поява на първи петна
КОМУГИН 5 ЕВ – брашнеста мана по пшеница (20 мл/дка)
КОНЦЕНТРАТ НА БОРДОЛЕЗОВ СК 11 – мана по лоза (1% или или 1 л обем със 100 л/дка работен разтвор)
КОРБЕЛ – брашнеста мана и жълта ръжда по пшеница (100 мл/дка)
КОРСЕЙТ М ДФ - мана по лоза и домати, алтернария по домати (0,25%); мана по краставици (полско и оранжерийно производство) и тютюн (0,3%); мана и алтернария по картофи (250 г/дка)
КОРСЕЙТ Р ДФ – мана по краставици (полско и оранжерийно производство) и по лоза (0,25%); мана по картофи (250 г/дка)
КОРСЕЙТ Р ДФ – БИАНКО – мана по лоза и картофи (0,25% или 250 г/дка)
КОРСЕЙТ Р ВП - мана по лоза и картофи (0,25% или 250 г/дка)
КОСАЙД 2000 ВГ – мана по лоза (0,12% или 120 г за 100 л/дка раб. р-р)
КОСАЙД ДФ – мана по лоза (0,18%)
КУАДРИС 25 СК (АМИСТАР 25 СК) – мана и оидиум по лоза, сиво гниене по грозде, мана и брашнеста мана по краставици (оранжерийно и полско производство), картофена мана и кафеви листни петна по домати (оранжерийно производство) (0,075%); брашнеста мана по зимен дъб – поници и семеначета в горски разсадници (0,075% с 60 л/дка раб. р-р); картофена мана и кафеви листни петна по домати (полско производство) (75 мл/дка); ризоктония и антракноза по картофи (300 мл/дка) – за минимална ипотреба.
КУМУЛУС ДФ – оидиум по лоза (0,2-0,3%); брашнеста мана по ябълка (0,6-0,9%)
КУПЕРТИН М – мана по лоза (0,4% или 400 г/дка за 100 л/дка раб. р-р); мана по домати, кафяви листни петна по картофи (400 г/дка)
КУПРО 50 ВП – мана по лоза (0,25%)
КУПРОКСАТ ФЛ – мана по лоза и домати, струпясване по ябълка (до фаза миши уши), черно бактериално струпясване по домати (0,3%); мана по картофи, див огън по тютюн (300 мл/дка)
КУПРОНАМ 220 СК – мана по лоза (0,25%)
КУПРОКСИЛ 48 ВП – мана по лоза и картофи (0,25% или 250 г/дка)
КУПРОЛ 50 ВП – мана по лоза (0,25%)
КУПРОСЕЙТ ГОЛД М – мана по лоза (0,15%)
КУПРОЦИН СУПЕР М – мана по лоза (0,2% или 200 г/дка)
ЛАМАДОР 400 ФС – загиване на кълновете на пшеница от Фузариум, твърда и праховита главня по пшеница (20 мл/100 кг семена)
МАКСИМ 025 ФС – третиране на семената от слънчоглед, срещу почвени патогени (Фузариум, Ризоктония) (500 мл/100 кг семена)
МАКСИМ XL 035 ФС - срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) при царевица (100 мл/100 кг семена, до 4 л вода)
МАНЕКС С 8 ВП – мана по лоза и картофи (0,15% или 150 г/дка)
МАНКОЗЕБ 80 ВП-АГРИЯ – мана по картофи (250 г/дка)
МАНКОЛАКСИЛ 72 ВП – мана по лоза и краставици (оранжерийно и полско производство) (0,25%)
МАНКОЦЕБ 80 ВП – картофена мана по домати, мана по краставици (оранжерийно и полско производство) (0,25%); мана по лоза (0,3%); мана по картофи (250 г/дка)
МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП – мана по лоза, домати и картофи (25% или 250 г/дка)
МЕЛОДИ КОМБИ 65,3 ВГ – мана по лоза (0,13% или 130 г/дка) – внася се през 10-14 дни
МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – мана по лоза (0,15% или 150 г/дка) – внася се през 10-14 дни
МЕРПАН 80 ВДГ – струпясване на ябълка до големина на плода „лешник” (0,15%); струпясване на ябълка (0,1% + Ардент 50 СК – 0,015%)
МЕТАЛАКСАН МЦ 72 ВП – мана по лоза (0,25%)
МИКАЛ ФЛАШ – мана и екскориоза по лоза (0,3%)
МИЛДИКЪТ – мана по лоза (0,4% или 400 мл/дка)
МИРАЖ 45 ЕК – базично гниене по пшеница (100 мл/дка); дактилиум и бяло микогенно гниене по култивирана печурка (1,5 мл/кв.м трикратно)
НЕМАСОЛ 510 – срещу галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки Рут, Питиум, Ризоктония, Склеротиния) и плевелни семена при обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии (80-100 л/дка) По-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системи за капково напояване с последващо валиране или покриване с полиетилен.
НЕОЗИЛ 10 СЛ – сребриста краста, ооспороза, фомоза и сухо фузарийно гниене по картофи (100 мл/тон); за третиране на картофи за семе в сухи помещения (100 мл/тон с не по-малко от 2 л воден р-р)
ОРИУС 6 ФС (ПРОТЕКТОР 6 ФС) – праховита главня по пшеница (35 мл/100 кг семена, до 4 л вода); твърда главня по пшеница (50 мл/100 кг семена, до 4 л вода)
ОРИУС 25 ЕВ (ДИНАСТИ ТЕБУМАКС) – оидиум по лоза (0,04% или 40 г/дка); сухо стъблено гниене по маслодайна рапица (50 мл/дка); склеротийно гниене по маслодайна рапица (50-70 мл/дка)
ПАСАТ 35 СТ – мана по слънчоглед (600 г/100 кг семе)
ПЕРГАДО Ф 45 ВГ – мана по лоза (0,2% или 200 г/дка)
ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ – мана по лоза – след образуване на ягоридата по лозата, мана по домати – през вегетацията при наличие на критични периоди за поява на болестта (500 г/дка) Максимален брой приложения:4. Интервал на приложение: 7-10 дни.
ПИКТОР СК – склеротиния, фомопсис и сиво гниене по слънчоглед, фома, склеротиния и алтернария по маслодайна рапица (50 мл/дка, раб. р-р 20-40 л/дка)
ПОЛИРАМ ДФ – мана по тютюн и лоза, струпясване по ябълка, мана и алтернария по домати, мана и алтернария по картофи (0,2% или 200 г/дка)
ПОЛ СУЛКОЛ 80 ВП – оидиум по лоза (0,3%); брашнеста мана по ябълка (0,9%)
ПРЕВИКУР 607 СЛ – мана по пипер в оранжерии: (0,15% - 5 л/кв.м) - 5-6 дни преди пикиране; (0,15% - 25 мл на растение) – при пикиране; (0,3% - 25 мл на растение) – преди разсаждане; (0,15% - 500 мл на растение) – вегетационно през 20 дни; мана по пъпеши и краставици (0,25%) – предпазно през 10 дни и лечебно през 7 дни; мана по домати: (0,25%) – предпазно през 10 дни и (0,35%) – лечебно през 10 дни.
ПРЕВИКУР ЕНЕРДЖИ - мана по краставици (оранжерийно и полско производство) (0,2%); чернилка по тютюна (0,3%); сечене на тютюнев разсад (Питиум, Фузарум, Ризоктония) (0,06% и раб. р-р 5 л/кв.м (3 мл/кв.м)); мана по пипер - по схема при гъст разсад: 1 третиране – 6 мл +4 л.вода/кв.м (0,15% с 4 л/кв.м р-р) и 2 третиране – 7-10 дни след първото – 3 мл + 4 л вода/кв.м (0,075% с 4 л/кв.м р-р); сечене на разсад по домати – по схема: 1 третиране (0-1 ден след засяване/засаждане) – 3 мл + 5 л вода/кв.м (0,06% и разход 5 л/кв.м) и 2 третиране – 7-10 дни след първото - 3 мл + 5 л вода/кв.м. (0,06% и разход 5 л/кв.м)
ПРЕМИС - срещу почвени патогени, причиняващи гниене и загиване на кълновете (Фузариум, Питиум, Ризоктония) при памук (80 мл/100 кг семе, до 4 л вода); праховита главня и ленточна болест по ечемик, сечене на тютюнев разсад, причинено от Фузариум и Ризоктония (100 мл/100 кг семе, до 4 л вода)
ПРОЗАРО 250 ЕК – брашнеста мана и листни петна по пшеница, фузариоза по класовете на пшеница, жълта ръжда и кафява листна ръжда по пшеница, базично гниене/фузариоза по пшеница, фузариоза по класовете на овес, брашнеста мана и листни петна по овес, коронеста ръжда по овес, листен пригор и кафява листна ръжда по ръж, фузариози по класа на ръж, брашнеста мана и листни петна по тритикале, фузариоза по класовете на тритикале, цилиндроспороза и склеротиния по рапица (100 мл/дка, 10-30 л/дка раб.р-р) Максимален брой приложения 2. Интервал на приложение: 21 дни при житни, 28 дни при рапица.
ПРОПЛАНТ 722 СЛ (ПРОМЕС 722 СЛ) – почвени патогени при домати, мана по пипер (поливане на растенията след разсаждане) (0,1% - 5 л/кв.м р-р); сечене на тютюнев разсад (5 л/кв.м) – 4-5 дни преди разсаждане.
ПРОФАЙЛЪР 71,1 ВГ – мана по лоза – може да се използва през критичния за болестта период от фенофаза „съцветията се виждат изцяло” до „зърната започват да се събират, гроздът се затваря” (200-225 г/дка) Максимален брой приложения:3. Интервал на приложение: 12-14 дни.
ПУЖИЛ Л СК – мана по лоза, алтернария по домати (0,35%); мана по картофи (250 мл/дка)
ПЪНЧ 40 ЕК – оидиум по лоза и струпясване по круша (0,005%); брашнеста мана и струпясване по ябълка, ранно кафяво гниене по кайсия (0,0075%); дидимела по малина, брашнеста мана и жълта ръжда по пшеница, брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло (0,02% или 20 мл/дка); Фомопсис по слънчоглед (30 мл/дка); базично гниене по пшеница (40 мл/дка)
РАКСИЛ 025 ФС – твърда главня и праховита главня при пшеница, загиване на кълновете на пшеница от Фузариум (120 мл/4 л вода/100 кг семе)
РАКСИЛ С 040 ФС – праховита главня и ленточна болест по ечемик (100 мл/100 кг семе, до 4 л вода)
РАКСИЛ 060 ФС – твърда и праховита главня по пшеница (35-50 мл/100 кг семе, до 4 л вода)
РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС - твърда и праховита главня по пшеница (25 г/100 кг семе, до 4 л вода)
РАНКОНА 15 МЕ - твърда и праховита главня по пшеница (100мл/100 кг семе); праховита главня и ленточна болест по ечемик (130 мл/100 кг семе)
РАНМАН ТУИН ПАК – мана по картофи (20 мл/дка + 15 мл/дка) – не повече от 6 третирания.
РЕАЛ 200 ФС - срещу почвени патогени (Фузариум, Ризоктония) при царевица (20 мл/100 кг семе, до 4 л вода); твърда и праховита главня по пшеница (25 г/100 кг семе, до 4 л вода)
РЕАЛ 300 ФС - срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) при царевица (15 мл/100 кг семе, до 4 л вода); твърда и праховита главня по пшеница (17 мл/100 кг семе, до 4 л вода); праховита главня по ечемик (20 мл/100 кг семе, до 4 л вода)
РЕВУС 250 СК – мана по картофи и домати (0,05% или 50 г/дка)
РИВАЛ 607 СЛ – мана по пипер (0,15% при разход 5 л/кв.м р-р) – чрез поливане – 5-6 дни преди пикиране на разсада.
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВЦ – мана по лоза и краставици (оранжерийно производство), картофена мана и алтернария по домати (оранжерийно производство) (0,25%); мана по лук и тютюн, мана и кафяви листни петна по картофи, мана и кафяви листни петна по домати (полско производство), мана по краставици (полско производство) (250 г/дка)
РОЯЛФЛО 48 СК - срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) по соя (130 мл/100 кг семе); срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) по царевица (175 мл/100 кг семе); срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) по фасул (200 мл/100 кг семе); твърда главня по пшеница (масов посев), загиване на кълновете при поникване на пшеница (Фузариум) (200 мл/ 100 кг семе); срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) по грах (250 мл/100 кг семе); срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ботритис, Ризоктония) при бял бор (250 мл/1 кг семена, 10% р-р); Фома по захарно цвекло (500 мл/100 кг семе)
РУБИН 72 ВП – мана по лоза и картофи, картофена мана по домати (оранжерийно и полско производство) (0,25% или 250 г/дка)
РУМБА 35 СК – мана по лоза (0,35%)
САНКОЦЕБ 80 ВП – мана по домати (0,2%); ескориоза и мана по лоза, струпясване по ябълка, къдравост по праскова (0,3%); мана по картофи (200 г/дка)
СЕЙВИДЖ 5 ФС - праховита главня и ленточна болест по ечемик (150 мл/100 кг семе, до 4 л вода)
СИЛИТ 40 СК – бяла ръжда по череша (0,15%); струпясване по ябълка (0,16%)
СИН КАМЪК – мана по лоза (1% бордолезов р-р); мана по захарно цвекло (1,5% бордолезов разтвор); твърда главня по пшеница (2% р-р на син камък, 4 л/100 кг семе)
СИСТАН СУПЕР 24 ЕК – оидиум по лоза (0,01%), струпясване по ябълка (0,03%)
СКОР 250 ЕК – брашнеста мана и къдравост по праскова, брашнеста мана и струпясване по ябълка (0,02%); алтернария по домати (0,04%); брашнеста мана по домати (0,075%); брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло (30 мл/дка); алтернария по картофи (40 мл/дка)
СОЛФОЛИКИД – оидиум по лоза (0,3% или 300 мл/дка)
СОПРАНО 125 СК – брашнеста мана по пшеница (50 мл/дка)
СТАМИНА 50 СЛ – мана по лоза (0,3% или 300 г/дка) – внася се през 10-14 дни
СТРОБИ ДФ (ДИСКУС ДФ) – оидиум по лоза, брашнеста мана и струпясване по ябълка (0,02% или 20 г/дка); струпясване по ябълка (0,02% + Делан 700 ВДГ 0,035%); мана и оидиум по лоза (0,015% + Акробат МЦ – 0,15%)
СУИЧ 62,5 ВП - сиво гниене по грозде (0,08%)
ТОЛЕНДО 20 ЕК – оидиум по лоза (0,02 % или 20 мл/дка предпазно) – до 4 третирания през 10-14 дни; (0,025 или 25 мл/дка лечебно)
ТАНГО СУПЕР – кафява ръжда по пшеница, Фузариум по класа на пшеница (0,08% или 80 мл/дка); брашнеста мана по пшеница (80-100 мл/дка); брашнеста мана по ечемик (100 мл/дка)
ТЕРАНО 12,5 СК – брашнеста мана по пшеница (75 мл/дка)
ТИМОРЕКС 66 ЕК – брашнеста мана по зимен дъб – поници и семеначета в разсадници (0,5% с 60 л/дка раб. р-р); оидиум по лоза (0,5% или 500 мл/дка) – внася се през 7-14 дни; брашнеста мана по шипка (за биологично производство на разсад от шипки) (0,5% или 500 мл/дка) – внесен превантивно най-малко 5 пъти; мана по краставици (полско производство), брашнеста мана по краставици (оранжерийно производство) (0,5% или 500 мл/дка – предпазно и 1% или 1000 мл/дка – лечебно)
ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – оидиум по лоза (0,3% преди цъфтеж, 0,2% след цъфтеж)
ТИОЗОЛ 80 ВП – оидиум по лоза, брашнеста мана по праскова, струпясване по круша (0,8%); брашнеста мана и струпясване по ябълка (1,2%)
ТИОПАСТ СК 60 – оидиум по лоза (0,25%)
ТИРАМ 80 ВГ – струпясване по ябълка, съчмянка и кафяво гниене по череша, къдравост по праскова, ранно кафяво гниене по кайсия, съчмянка по слива (0,3%); сивогниене по ягода (0,3%) – за I-во пръскане; сиво гниене по грозде (0,4%)
ТОПАЗ 100 ЕК – оидиум по лоза (0,015%); брашнеста мана по краставици, пъпеши, тютюн, домати, роза, касис, монарда (0,025%); брашнеста мана по праскова (0,03%); брашнеста мана по захарно цвекло (40 мл/дка)
ТОП ПЛЮС 70 ВП – оидиум по лоза, сиво гниене по грозде (0,1%)
ТОПСИН М 70 ВДГ - оидиум по лоза, сиво гниене по грозде (0,1% или 100 г/дка); брашнеста мана по пшеница (100 г/дка); брашнеста мана по ябълка, ранно кафяво гниене по кайсия (0,12% или 120 г/дка); черно кореново гниене по тютюн (2-4 г/кв.м) – поливане на разсада, прилага се във фаза уши.
ТРИОМАКС 45 ВП – мана по картофи (0,25% или 250 г/дка)
УРАЛСКИ МЕДЕН СУЛФАТ – мана по лоза (1% или 1000 г/дка бордолезов р-р)
ФАЛКОН 460 ЕК - оидиум по лоза (0,03% или 30 мл/дка); септориоза по пшеница (50 мл/дка); брашнеста мана по пшеница и ечемик, базично гниене и стъблена ръжда по пшеница, Фузариум по класовете на пшеница (60 мл/дка)
ФЛИНТ МАКС ВГ – оидиум по лоза (0,016% или 16 г/дка); брашнеста мана и струпясване по ябълка (0,02% или 20 г/дка); брашнеста мана по краставици (20 г/дка); бяла ръжда по череша (30 г/дка)
ФЛОУЗАН ФС - срещу почвени патогени (Фитофтора, Питиум, Ризоктония) по домати (180 мл/100 кг семе); срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) по царевица (300 мл/100 кг семе); твърда главня по пшеница (300 мл/100 кг семе) – за масов посев; срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Фома, Афаномицес) по захарно цвекло (450 мл/100 кг семе)
ФОЛИКУР 25 ВГ – брашнеста мана и струпясване по ябълка (0,04%); брашнеста мана по праскова, бяла ръжда по череша, ранно кафяво гниене по череша и кайсия (0,075%); брашнеста мана и ръжда по маслодайна роза (0,08%)
ФОЛИКУР 250 ЕВ (ХОРИЗОНТ) – оидиум по лоза (0,04% или 40 мл/дка); гномония и ранно кафяво гниене по кайсия (0,1% или 100 мл/дка); фомоза по рапица (50-100 мл/дка) – първо третиране във фенофаза 4-6 лист през есента, второ третиране във фенофаза „зелен бутон” през пролетта (за минимална употреба); склеротиниоза при маслодайна рапица (100 мл/дка) – третиране във фенофаза „цъфтеж” (за минимална употреба)
ФОЛПАН 80 ВДГ – мана по лоза, сиво гниене по грозде, струпясване по ябълка (до глемина лешник) (0,15%); мана и алтернария по картофи (150 г/дка); мана и оидиум полоза, сиво гниене по грозде (0,1% + Ардент 50 СК – 0,015%)
ФУЗАКЛИН - срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) по краставици оранжерийно производство (250 г/кв.м преди засаждане, 3 г на растение при засаждане, 2 г на растение във фаза 7-8 лист)
ФУНГУРАН ОН 50 ВП – мана по лоза и домати (0,15%); къдравост по праскова (0,15%) – есен-пролет (пролетно приложение при набъбване на пъпките); черно бактериално струпясване по домати, сечене на тютюневия разсад, причинено от Питиум (0,3%); мана по картофи, див огън по тютюн (150 г/дка)
ХОРУС 50 ВГ – струпясване по ябълка (0,03% или 30 г/дка – предпазно, 0,05% или 50 г/дка – лечебно) – интервал на третиране 7-10 дни; ранно кафяво гниене по кайсия, късно кафяво гниене по костилкови (праскова) (0,045% или 45 г/дка)
ШАВИТ 25 ЕК (ТРИДЕМОЛ 25 ЕК) – оидиум по лоза (0,01%); брашнеста мана по краставици – оранжерийно и полско производство (0,02%)
ШАВИТ Ф 71,5 ВП – брашнеста мана и струпясване по ябълка, мана и оидиум по лоза, сиво гниене по грозде (0,2%)
ШАВИТ Ф 72 ВДГ – брашнеста мана и струпясване по ябълка, оидиум и мана по лоза, сиво гниене по грозде, брашнеста мана и сиво гниене по ягоди, къдравост по праскова (0,2% или 200 г/дка)
ШАВИТ П 210 ЕК – твърда и праховита главня по пшеница, праховита главня и ленточна болест при ечемик (150 мл/100 кг семе, до 4 л вода)
ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП ШАМП ВП) – мана по лоза, домати, пъпеши и краставици (полско производство) (0,15%); струпясване по ябълка (до фаза миши уши), къдравост по праскова (0,3%); мана по картофи (150 г/дка); церкоспороза по захарно цвекло (300 г/дка)

Виж още:
----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ ПРЕПАРАТИ - ХЕРБИЦИДИ
----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ ПРЕПАРАТИ - ИНСЕКТИЦИДИ
----------------------------------------------------------------------------------------------

Автор: recepty.bg

Представяме Ви:

Пазете гласа си

Ако някоя прекрасна сутрин се събудите и вместо да заговорите нормално, започнете да шептите, ако вечер ви се случва да боботите като оперен бас или ако изведнъж установите, че не сте в състояние да п...

Лъчелечението

- Ако диагнозата е поставена навреме, лъчелечението разрушава туморните клетки – коментира д-р Веселина Първанова, ръководител на клиниката по лъчелечение в СБАЛО. - Д-р Първанова, в кои области ...

Африкански лилиум израства на терасата

Агапантусът (Agapanthus) или “африканският лилиум” се отнася към семейство Лилиеви и произхожда от Южна Африка. Това е многогодишно растение, което има дебело кореница с месести корени и развива гъсти...

ТУТМАНИЦИ

Болярски тутманик Прoдукти: 1,5 кг брашно, 30 г мая, 1 ч.л. захар,1 ч.ч. свинска мас, половин пакетче краве масло, 1 малка бутилка газирана вода, 1 к.ч. прясно мляко, 1 ч.ч. кисело мляко, 3 яйца,...

Начало