Гъби » Сърнела

 Сърнела
Lepiota rhacodes Vill.

ЯДЛИВА ГЪБА с превъзходни вкусови качества. Подходяща за всякакъв вид преработка. Кухото и твърдо пънче трябва да се отстранява.
Расте във всички видове горски масиви, но също така в градините, по наторени места и хумусни почви. Появява се в края на лятото и през есента.

ОПИСАНИЕ:

Шапката на младата гъба е затворена, яйцевидна, гладка. При развитата гъба е леко разперена, покрита с добре очертани люспи със сиво-кафяв цвят, които лесно се отделят с пръсти, подредени в добре оформени кръгове по цялата повърхност. Точно в средата има по-тъмно хълмче. Диаметърът на шапката достига 10 - 20 см в развитата гъба. Ръбът отначало е подвит навътре, свързан с було с пънчето, а при развитата гъба е вълновиден. Цветът на кожицата е белезникав - сивокафеникав. При пипане кожицата е суха.
Плодовото месо е меко (гъбесто), бяло, но при натиск или разрязване бързо почервенява (откъдето и синонимът й), без мирис, с добър гъбен аромат.
Ламелите са широки 1-2 см, стоят свободни, бели. При натиск с пръсти червенеят. При пънчето са сраснати с него.
Спорите и споровият прашец са бели.
Пънчето е високо 10-20 см, дебело 1-1,5 см, винаги кухо, цилиндрично, но в основата удебелено, понякога до 3-4 см, бледокафеникаво. В горната си част, непосредствено под шапката, носи бял неподвижен пръстен, доста плътен, влакнест, стои като двуслойно оформен.

Автор: recepty.bg
Начало