Гъби » Млечница отровна

 Млечница отровна
Lactarius torminosus (Sсhaff. ex Fr.), S. F. Graу

ОТРОВНА ГЪБА. Отравянето се проявява твърде скоро - около 15 мин до 1 час след консумацията на гъбите. Отровите, които се съдържат в гъбата, дори и след продължи-телна термична обработка, не се отстраняват. Те причиняват тежки заболявания, някои от които с летален край. И в тази гъба се съдържат т. нар. дразнещи вещества, някои от групите на смолите и на терпените. Появяват се първо болки в стомаха, диария, обезводняване, слаб пулс и ниско кръвно налягане, понякога и гърчове. Някои автори посочват и увреждания на черния дроб. При поява на някой от тези признаци е необходима бързата намеса на лекар.
Расте в края на пролетта, през лятото, а при топли дъждове и в началото на есента. Предпочита иглолистните гори.

ОПИСАНИЕ:

Шапката на младата гъба е почти плоска, но с малка вдлъбнатина в средата. По-късно става широко-фуниевидна с диаметър от 5 до 12 см. Тя е розова, с ясно очертани кръгове отгоре, концентрично разположени, но с прекъсвания по дължината си. Ръбът е подвит и доста дебел. По цялата си дължина има мъх. Мъх има и върху самата шапка.
Плодовото месо е жълто до белезникавобяло, твърдо, но крехко и чупливо. При нарязване гъбата изпуска бял сок (мляко) с пиперлив горчив вкус. Третирано с железен сулфат, става леко жълто-розово.
Ламелите са гъсто разположени, жълтеникавобели до бледорозови в различните фази от развитието на гъбата.
Спорите са безцветни, а споровият прашец е бял до белезникав.
Пънчето е високо до 6 см, дебело не повече от 2 см, плътно и цилиндрично. Цветът му е малко пo-бял от шапката.

Автор: recepty.bg
Начало