Градина » Ако недостига мед, използвайте син камък

 Ако недостига мед, използвайте син камък

Недостиг на мед се появява на леки почви с кисела реакция, на почви с високо съдържание на хумус или след варуване. Торенето с високи норми фосфорни торове намалява подвижността на медта в почвата и затруднява постъпването й в растенията. При слаб недостиг се задържа растежа и се намалява добива без видими външни причини. При силен недостиг, типично е внезапното „лятно изсъхване” на леторастите, след което се образуват само малки, остри листа с подгънат изсъхнал ръб на листната петура. Такива листа окапват преждевременно и леторастите се оголват. Най- напред се засягат връхните листа на леторастите, които се завиват нагоре по дължината на централния нерв и листата придобиват форма на ладия. При ябълката и крушата първият признак е некрозата по листата в основата на силно растящите леторасти - при крушата те са черни, а при ябълката- червеникави. При прасковата и сливата листата стават тъмнозелени, а по- късно- жълтозелени до жълти между нерватурата, опадат преждевременно и клонките се оголват. Наблюдават се подутини със смолотечение.
Добри резултати в борбата с медния недостиг се получават при пръскане на дърветата с меден сулфат (син камък). Ранното пролетно пръскане с 3- 4% бордолезов разтвор и двукратно пръскане през вегетацията с 1% разтвор обезпечават растението с необходимото количество мед. Първото вегетационно пръскане се провежда в началото на растежа на леторастите, а второто - в периода на интензивен растеж. Може да се извърши и пръскане на дърветата с 0,2% разтвор на меден сулфат. Първото пръскане се извършва в началото на интензивния растеж, последвано от две пръскания на интервал от 10- 12 дни.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Условия за срастване на присадената пъпка

Лятото е времето за така нареченото присаждане на спяща пъпка. Спяща, защото не се развива веднага, а едва напролет. За направата на Т-образния отрез, за изрязването на пъпката от калема и вмъкването ...

Колко дълго живеят овошките

При всяко живо същество, включително и при човека, продължителността на живота е свързана преди всичко с биологическите особености на вида. Невинаги обаче животът продължава според наследствените зало...

Защо сернистата киселина подобрява виното

Често съветваме винарите да използват серниста киселина и вероятно поради това са доста въпросите дали това химично съединение не е вредно за човешкия организъм. Сернистата киселина е една от форми...

Косете моравата според правилата

Косенето влияе стимулиращо върху гъстотата, устойчивостта и дълговечността на тревната площ. Интензивно поддържаните треви не бива да се оставят по-високи от 10 до 12 см. При луксозно поддържаните мас...

Начало