Градина » Действайте бързо, ако дръвчета са загнили

 Действайте бързо, ако дръвчета са загнили

Дървесинното гниене е сравнително често заболяване по възрастните костилкови дървета. Най-често се нападат сливите, черешата и бадема. Загиват върховете на клоните, листата са по-дребни и жълто-зелени. Все по-силно се появява суховършие, докато дървото загине напълно. При прерязване на стъблото се установява загниване на дървесината – характерен признак за това заболяване. То започва от средата на стъблото и се разраства в неправилни кръгове. Засегнатата част се отделя от здравата чрез кафяво осмолена зона, около която се развива тъмно- до кафяво-червено обагряне. В средата на изгнилата част на стъблото дървесината е превърната в белезникава, ронеща се маса. Копитовидните плодни тела на гъбата по нападнатото стъбло или клони са втората постоянна проява. Това заболяване намалява якостта на стъблото и клоните и те лесно се пречупват при силно натоварване.
Причинител на дървесинното гниене е гъбата Fomes fulvus (Scop) Fres. Тя образува приседнали върху повърхността на нападнатите части характерни копитовидни дървенисти структури. Горната им повърхност е грапава, напукана, дори набраздена, сива. Вътрешността на копитовидното плодно тяло е светлокафява. Тя е изградена от дървенисти части и поставени един върху друг пластове от спороносили тръбички.
Зимува в нападнатите части. Разсейва се чрез спорите, които се образуват в каналчетата на копитовидната структура и се разнасят от вятъра. Попаднали върху рана по овошката те покълват. Атаката на гъбата върху дървесинната част протича в две фази. Външно първата фаза се проявява като се осмоляват нападнатите части. В следващата фаза мицелът на гъбата разрушава всички части на клетката, така че остава само скелетът им. Изгнилата дървесина става мека и ронлива.

Мерките

Твърде малко може да се разчита на успешна борба, когато е започнало дървесинното гниене. Ако е засегнат отделен клон, чрез отрязване до здраво може да се прекратява по-нататъшното развитие на заболяването. За ограничаването му е необходимо унищожаване на копитовидните плодни тела на причинителя и замазване. Много ефикасен за замазване на рани по короната на дърветата са Стиктал или Терванол Ф. Защитният им слой се запазва непроменен в продължение на години и това гарантира успеха на проведените санитарни мероприятия.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Борбата с балура продължава до октомври

Балурът (Sorghum halepensis) е един от най-опасните, широко разпространени многогодишни плевели у нас. Той е много силен конкурент на културните растения. Развива мощни стъбла, за формирането на коит...

Катерливи ягоди скриват оградата

Виещите се ягоди не само дават вкусни плодове в течение на няколко месеца от началото на лятото до настъпването на мразовете, но и украсява градината с каскадата си от тънки филизи, украсени едновреме...

Има ли спасение от галовите нематоди?

У нас в оранжериите, парниците и на открито се срещат няколко вида опасни коренови нематоди, познати под името “галови нематоди”. Това са микроскопични червейчета, които не могат да се видят с просто...

Направете си чай от монарда

Това интересно растение произхожда от областите на Големите езера в Северна Америка. Познати са 15 вида, но като културни растения се използват само два: Монарда дидима е с високи до 80 см разклоняв...

Начало