Градина » Овошката зависи от подложката

 Овошката зависи от подложката

Когато избираме овощно дръвче, трябва да се съобразяваме с подложката. От нея зависят разстоянията на засаждане, формирането на короната и прилаганата агротехника. Върху етикетите на фиданките задължително трябва да е посочено върху какво е присаден сортът.

Ябълката се присажда само на ябълка

При този вид основно се използват два типа - семенни и клонови (вегетативни) подложки. Семенните развиват по-силна коренова система, индуцират по-мощен растеж на присадника и са подходящи за по-сухи и бедни почви. При тези подложки почвите да бъдат по-дълбоки и пропускливи.
Клоновите подложки се използват най-масово. Дръвчетата, присадени на тези подложки, по-слабо растат, а корените им са по-плитко. Те трябва да се засаждат на по-богати почви, които може редовно да се поливат. Особено взискателни са най-слабо растящите подложки И9, М26, М27 и полуслаборастящите - М7 и ММ106. С по-силен растеж са клоновите подложки М2, М4, ММ104, ММ109, ММ111. Всички ябълкови подложки изискват неутрални до слабо кисели почви, с добра влагоемкост.

Крушата расте върху круша или върху дюля

Крушата се присажда върху семенни крушови подложки и вегетативни дюлеви. Семенните подложки имат същата характеристика, както при ябълката, но при крушата развиват по-дълбока коренова система. Това налага да се засаждат на по-дълбоки и пропускливи почви с по-ниско ниво на подпочвените води. Дюлевите подложки са слабо растящи, и както при ябълката, изискват по-богати и по-влажни почви. Особено важно е крушата, присадена на дюлева подложка, да не се засажда на варовити почви, защото се получава хло-роза, растенията не се развиват добре и загиват преждевременно.

Мушмулата може да е върху глог

Дюлята и мушмулата също се присаждат на дюлеви подложки. Изискванията в този случай са както при крушата, присадена върху дюля. Мушмулата се присажда и върху глог. При тази подложка може да се засажда и на по-бедни и по-сухи почви.
Джанката е основна подложка, която се използва за размножаване на сливата. Тя развива мощна коренова система и успява добре на различни почви. Кайсията, присадена на джанка, има по-силен растеж, по-дълголетна е и по-рядко страда от апоплексия.

Прасковата върху праскова

При тази подложка прасковата не бива да се слага на варовити места, защото също се получава хлороза. Засажда се на по-леки и по-топли почви. Когато почвата е по-тежка, за предпочитане е джанковата подложка. Напоследък у нас прасковата се присажда и върху подложки от типа GF (Гранд ферад), някои от които понасят по-добре слабо алкални почви, други индуцират по-слаб растеж на присадника, но по принцип са за предпочитане в повечето случаи.

Череша върху махалебка, ако почвата е суха

Черешата и вишната се присаждат основно върху черешова и махалебкова подложка и по-рядко върху вишна. Това са семенни подложки, които придават силен растеж и дълголетие. Имат получени и по-слаборастящи подложки, както и при сливата, но у нас почти не се използват масово. Черешовите подложки са подходящи за почви с добър механичен състав, дълбоки, добре овлажнени и с неутрална до слабо кисела реакция.
При по-леки, по-сухи и слабо алкални почви трябва да се засаждат череши, присадени върху махалебка. Те започват по-рано да раждат и през първите години дават по-високи добиви.
каре
Кайсията, присадена върху кайсия, която доста широко се използва в практиката, е за предпочитане при по-сухи и слабо алкални почви. Бадемът се присажда върху бадем, който добре се развива и при по-сухи и варовити почви. По-рядко се използва за подложка прасковата, тя е подходяща при поливка и неутрална почва.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

Болест съсипва листата на банана

Церкоспориозата е много разпространена болест по бананите. Тя напада и уврежда силно листата. По тях се появяват малки, жълтозелени петна, 5-10 мм дълги и 1 мм широки. В началото те се забелязват труд...

Съберете семе от краставиците

В началото пак да напомним – не вземайте семе от хибриди, резултатът ще е разочароващ. Но ако сте си харесали някой директен сорт и той е намерил прекрасни условия във вашата градина, време е да остав...

Засаждане и грижи за черницата

У нас черниците са разпространени в цялата страна като единични растения, в малки градини, предназначени за изхранване на копринената буба, като паркови и алейни дървета покрай пътища, улици, живи пле...

Накарайте лимона да цъфне още на втората година

Решили ли сте да си отгледате лимон и сте си засели семената, но ако искате да берете плодове, трябва да почакате 10-15 години. Не е нужно да чакате чак толкова. Тогава, когато стъблото стане на дебел...

Начало