Градина » Присаждане на спяща пъпка

 Присаждане на спяща пъпка

Присаждането на спяща пъпка започва към средата на юли и продължава чак до началото на септември. Този продължителен срок е едно от предимствата на тази операция. Освен това то се извършва бързо, правят се малки рани на подложката, срастването е здраво, не се използват много калеми и не е необходима овощарска замазка. Друго предимство е, че калемите се събират в деня на присаждането и не се налага продължително съхранение, както е при присаждането на калем или на будна пъпка. Продължителният срок на присаждане дава възможност при неуспешно прихващане присаждането да се повтори и по такъв начин да се постигне 100% прихващане. Поради тези предимства присаждането на спяща пъпка е основният начин, който се използва в овощните разсадници за получаване на овощен посадъчен материал.

Трябва да имат активно сокодвижение

Едно от най-важните условия за успешното провеждане на окулирането, както е известно присаждането на пъпка, е подложките да не са по-стари от 3 години, по-дебели от 1,5-2 см в диаметър и да имат активно сокодвижение. Освен подложки с такива размери и възраст, могат да се присаждат и клонки в короната на по-стари дървета. Присаждането на спяща пъпка се провежда в период, когато засушаванията са обичайно явление и поради това 8-10 дни преди присаждането подложките се поливат обилно.
Калемите се събират в деня на присаждането или ако се наложи да се транспортират от по-далечно разстояние – най-много 1-2 дни по-рано. Непосредствено след отрязването се премахват листата, като се оставя малка част от листната дръжка. Увиват се във влажна кърпа или се потапят във вода. За калеми се използват добре развити леторасти с оформена връхна пъпка. Пъпките в основата и връхната част на калема не се използват, защото не са добре развити. Дърветата, от които ще се събират калеми, трябва да са встъпили в плододаване, за да сме сигурни в сорта, да са здрави и добре развити.

Как се прави

Технологията на окулиране се изразява в следното: Върху подложката се избира гладко място, за предпочитане от северната страна, и с остро ножче се прави Т-образен нарез на кората с дължина около 2,5-3 см. Желателно е хоризонталният нарез да се прави дъговидно или наклонено, така ще се избегне врязване на връзката в нареза. Пъпката на калема се изрязва с тънък слой дървесина, като се започва на около 1,5-2 см под нея и се завършва на такова разстояние над горната й страна. Отрязаното щитче се поставя в Т-образния нарез така, че пъпката да слезе на около 0,5-1 см под напречния нарез. Остатъкът от щитчето над него се премахва и по този начин то остава изцяло под кората на подложката. Привързва се с рафия или полиетиленова лента и с това приключва цялата операция.
След 2-3 седмици се прави проверка на резултата от присаждането. Ако остатъкът от листната дръжка е паднал или при докосване леко се отронва и щитчето има свеж вид, това е показател за успешно присаждане. Превръзката се разхлабва или се срязва от обратната страна на присадката, без да се премахва.
Рано напролет подложката се отрязва на около 0,5 см косо, срещуположно на пъпката. По-нататък се полагат необходимите грижи за развитието на присадката. Една от тях е редовното премахване на филизите, които прорастват от подложката още в началото на тяхното появяване.

Автор: Георги Колев

Представяме Ви:

Настанете лозите на тераси

Ако засадите лозето си на склон, ще получите равномерни и висококачествени добиви. За съжаление обаче наклоненият терен може да затрудни извършването на ръчните работи. Почвата се свлича, оголват се г...

Дървото на живота се нуждае от хладна зима

Дървото на живота (Crassula arborescens) представлява сукулентно растение, което бива едногодишно или многогодишно. Листата на семейство Тлъстигови, към които растението принадлежи, са месести, разпол...

Косете моравата според правилата

Косенето влияе стимулиращо върху гъстотата, устойчивостта и дълговечността на тревната площ. Интензивно поддържаните треви не бива да се оставят по-високи от 10 до 12 см. При луксозно поддържаните мас...

Не закъснявайте с обирането на доматите

Беритбата в точния момент стимулира растежа, образуват се повече нови завръзи. Ако се забавите хранителните вещества ще отидат към семената. За да се определи правилно времето на прибиране трябва да с...

Начало