11.08.2022 година
1564339898.swf
Р
ецепти за градината
 13308 |  0 
Основни методи за присаждане на овошки
Присаждането е основният начин за размножаване и единственият начин за облагородяване и преоблагородяване на дървесните овощни видове. При размножаването най-често се използва присаждането на спяща пъпка (окулиране). То започва към средата на юли и продължава до към началото на септември. Окулиране може да се извърши и през пролетта (на будна пъпка). Едно от най-важните условия за успешното првеждане на окулирането е подложките да не са по-стари от 1-3 години, да не са по-дебели от 1,5-2 см и да имат активно сокодвижение. То може да се извърши и върху клонки с такива размери в короната на по-стари дървета. Технологията на окулирането се изразява в следното. Върху подложката се прави Т-образен разрез на кората. Пъпката на калема се изрязва с тънък слой дървесина, като се започа на около 1,5-2 см под нея и се завършва на такова разстояние над пъпката. Отрязаното щитче се поставя в Т-образният нарез така, че пъпката да слезне на около 0,5 см под напречния нарез.
По-старите дървета се присаждат на калем. То се провежда през пролетта. За някои от начините то може да започне още през втората половина на март и да продължи до началото на май. Важно условие за успеха на това присаждане е калемите да бъдат свежи и в пълен покой и клоните да не бъдат по-дебели от 5-6 см в диаметър. Познати са голям брой начини за присаждане на калем, но в практиката най-често се използват следните:

Присаждане „на разцеп”

Този начин на присаждане може да започне по-рано през пролетта, преди да е започнало сокодвижение. Тогава се присаждат черешата, вишнята, кайсията и др. Технологията се състои в следното. Отрезът на клона се заглажда със здрав и остър нож. Такова заглаждане се прави при всички начини на присаждане. След това със специален нож се разцепва на дълбочина 5-6 см. В основата на калемите се правят два срещуположни, еднакво дълги (3-4 см) отреза с клиновидно изрязване към вътрешната и основната част на отреза. Отрезите са срещу пъпка, като над нея се оставят още 1-2 пъпки и срещу най-горната калемът се отрязва косо. В двата края на разцепа се поставят по един калем, като се внимава кората им да съвпадне с кората на подложката. Между двата калема се поставя парче дървесина, за да не попадне там замазка. Завързва се и всички наранени части се замазват с овощарска замазка.

Присаждане „на кози крак”

Върху подложката се прави клиновидно изрязване с дължина 3-4 см, с наклон навътре под ъгъл 60 градуса. В долния край на калема, срещу пъпка се прави клиновидно изрязване, така че да запълни отреза на подложката. Завързва се и се замазва с овощарска замазка. С този начин на присаждане също може да се започне по-рано напролет.

Присаждане „под кора”

Кората на подложката се срязва вертикално на дължина 3-4 см. Горният край на кората леко се повдига с обратната страна на ножчето, за да се постави по-лесно калема. В долната му част се реже косо срещу пъпка, на дължина 3-4 см. Оставят се още 1-2 пъпки и над последните се прави отрез под наклон около 45 градуса. Привързва се и се замзва с овощарска замазка. На един клон могат да се поставят до четири калема, в зависимост от дебелината му.
В практиката често се извършва още присаждане „на страничен зарез”, „на седло”, „на копулация” и др. При всички начини на присаждане превръзката се разхлабва, без да се премахва, след като прораснат калемите. Своевременно се премахват всички филизи прорастнали върху подложката.
06.02.2015 г. / проф.Цоло Михайлов

Въведете дума

Изберете рубрика
 
Приятели на Рецепти
 
 
Всички права запазени
РЕЦЕПТИ.БГ 2010 -2022