Растения » Ягода

 Ягода

Ягодовите плодове са едни от първите пресни плодове през пролетта, които с привлекателния си външен вид, приятен вкус и аромат и ценни хранителни съставки се търсят неограничено за консумация в прясно състояние и за преработка. Особено полезни са за малките деца, за боледували от хепатит, анемия и белодробни заболявания, а също и за здрави хора от всички възрасти. Те са диетична храна при болести на черния дроб, бъбреците и др. Съдържат около 7-10% лесно усвоими захари, много органични киселини, витамини, минерални соли и др.
Освен като полска, ягодата може да се отглежда и като култура в култивационни съоръжения, плодовете от които узряват още в края на зимата.

Биологични особености

Ягодата е тревисто, вечнозелено растение с плитко разположена коренова система - до 35-40 сантиметра. Стъблото е многогодишно, силно скъсено и разклонено, като всяка година образува нови разклонения по върховете на които към края на септември започва диференцирането на плодните пъпки. Необходимо е при обработката растенията леко да се загърлят в основата. Ягодата образува и силно удължени пълзящи стъбла (ластуни), които служат като органи за размножаване. През известно разстояние по дължината на ластуните се образуват възли, формиращи вкоренените розетки, които фактически са органите за размножение. Трябва да се има предвид, че ластуните изтощават майчините растения, затова следва редовно да се премахват още при появяването им, ако няма да се използват за размножаване или за уплътняване на насаждението в реда.
Листата на ягодата израстват интензивно през два периода на годината - април-май и август-септември. Животът им продължава около 70-80 дни, като само най-късните есенни листа презимуват до началото на следващата пролет. Отмиращите листа непрекъснато се заменят с нови и по такъв начин ягодата остава вечнозелено растение.
Цветовете на ягодата са събрани в съцветия с обща дръжка. Те не цъфтят едновременно. Ето защо и плодовете зреят в продължение на 20- 25 и повече дни. Най-едри и най-качествени са плодовете от първите беритби. Съществуват ягодови сортове, които плододават два пъти през годината, каквито са Редгаунтлет, Аврора, Сан ривал и Монт Еверест.
Като многогодишно растение ягодата може да живее 8-10 и повече години. След третата - четвъртата година обаче добивите и качеството на плодовете рязко намаляват поради нападения от вирусни и други болести и застаряването на растенията.

Изисквания към климат и почва

Ягодата е едно от най-слабо студоустойчивите растения. При безснежни зими растенията измръзват при температури под минус15-16°С, а цветовете през пролетта измръзват при температури под минус 1,5°С.
Високи са изискванията на ягодата към влагата. Тя е силно влаголюбива култура и без поливки може да се отглежда само в полупланинските и планинските райони, където има повече валежи. Особено чувствителна е към засушаване и през останалите периоди.
По отношение на светлината не е много взискателна и може да се каже, че тя е едно от най-сенкоустойчивите растения. Това позволява отглеждането й като подкултура в овощните градини, а също и като оранжерийна култура.
Към почвените условия също не е много взискателна, ако почвата е добре обработена, чиста от плевели и добре наторена преди засаждането.

Размножаване на ягодовите сортове

По-широко разпространените ягодови сортове у нас са Покахонтас, Горела, Холидей, Кембридж фаворит, Белруби, Зенга Зенгана, Редгаунтлет, Веспер и др.
Ягодата се размножава по вегетативен път чрез образувалите се по ластуните розетки, отгледани при специални условия.
За създаване на ягодово насаждение трябва да се използва добре развит и здрав посадъчен материал, произведен в специални маточни насаждения. Може да се използва и разсад от производствени насаждения, но при условие, че са създадени от здрав материал и не са по-възрастни от 2-3 години. Това се налага понеже ягодата се напада от много вирусни и други болести.

Грижи за насажденията

Засаждането на ягодата може да се извърши от края на август до средата на октомври и през пролетта - април-май. Разстоянията на засаждане са 18-20 см в реда и 70-80 см в междуредията.
Растенията се засаждат малко по-дълбоко, като се внимава да не се прегънат корените им. Засаждането може да стане и в отворите на предварително перфорирано опънато черно пластмасово фолио. При използване на такова платно отпада необходимостта от окопаване и от постилане на слама, почвата се нагрява по-добре, запазва се влагата, потискат се плевелите и развитието на растенията започва по-рано през пролетта. За частните стопанства интерес представлява и отглеждането на ягодата в пластмасови тунели и оранжерии, продукцията от където излиза много по-рано.
Още през първата вегетация образуваните ластуни се насочват по посока на редовете, за да се получи непрекъсната редова лента.
Грижите за ягодата се изразяват в неколкократни окопавания рано напролет, преди цъфтежа, преди застилането със слама, след беритбата и през есента.
Редовните поливки при засушаване допринасят за увеличаване на добивите до 2-3 пъти.
С торенето на ягодата не трябва да се прекалява. Ако почвата е добре наторена преди засаждането, не е необходимо да се тори допълнително или в краен случай може да се извърши леко подхранване рано напролет с азотен тор.
Към края на масовия цъфтеж почвата се застила със слама, сено, талаш или сухи листа за предпазване на плодовете от замърсявания и от изгниване.
След беритбата е желателно старите листа да се окосят и да се изхвърлят от насаждението, като се внимава да не се засегнат най-младите листа.

Автор: проф.Цоло Михайлов

Представяме Ви:

Каликарпа

Красотата на този храст се вижда наесен. Листата стават червени или виолетови, а след като опадат, лъскави пурпурни плодчета украсяват голите клони чак до Коледа. Засадете в групи, а не поединично, за...

Смрадлика (котинус)

Cotinus coggygria е модерното наименование на стария и любим Rhus cotinus. Може би е най-добре да се отглежда като голям и ефектен единичен храст, въпреки че често се среща в смесени бордюри. Овалните...

Ехмея

Ехмеята е един от удивителните представители на семейство Бромелии. Повече от 180 вида ехмеи обитават тропическите и субтропични области на Южна и Централна Америка. Това са многогодишни тревисти епиф...

Замиокулкас

В естествените си условия замиокулкасът расте в каменистите полупустини на Южна Африка наред със сукулентите. Самият той има подземен влагозапасяващ клубен, поради което в някои справочници го разглеж...

Начало