Гъби » Гълъбка красива

 Гълъбка красива
Russula lepida Fries

НЕЯДЛИВА ГЪБА. Няма хранителна стойност, поради почти пълната липса на аромат и вкус.
Расте в широколистните гори - предпочита буковите, най-често под храстите през лятото и през есента.

ОПИСАНИЕ:

Шапката е полукълбовидна, заоблена, по-късно провиснала, с диаметър 6-10 см. Цветът на кожицата е светлокърваво-червен, в средата жълтеникавобелезникав, без лъскавина. Кожицата не се обелва от плодовото месо.
Плодовото месо е здраво, еднакво дебело по цялата шапка (и до ръба), бяло. Третирано с железен сулфат, става оранжево (до ръждиво), а със сулфованилин се оцветява леко в червено. Вкусът слабо напомня вкуса на плодове, не е лютив, но непосредствено до ламелите е слабо горчив. При сдъвкване наподобява вкус на дърво.
Ламелите са широки, дебели, висящи, бели. В основата са белезникавожълто-бели, по-късно са светложълти.
Спорите са белезникави. Споровият прашец е белезникавожълт.
Пънчето е плътно, здраво, при развитата гъба гладко, високо 3-6 см и дебело 1,5-3 см, бяло, но с леко розов оттенък. Застарялото пънче има гъбеста структура.

Автор: recepty.bg
Начало