Градина » Какви почви обичат овошките?

 Какви почви обичат овошките?

Овощните растения виреят добре на почви, чиято реакция рН е в границите от 5,5 до 7,5, като повечето от овощните видове успяват най-добре на почви със слабо кисела реакция (рН 6 до 6,5) и на второ място на почви с неутрална реакция (рН 6,6 до 7). Малините и ягодите виреят добре и на терени с по-кисела реакция (рН 5 до 6). Овощните култури понасят и леко алкална реакция (рН 7 до 7,4), но при слабо алкална реакция (рН 7,4 до 8) и особено при алкална реакция рН над 8 те страдат от хлороза.
Варовитите почви са силно алкални, поради което са неблагоприятни за овощните растения. Бадемите са сравнително по-устойчиви на алкална почвена реакция. А прасковите върху прасковени подложки и крушите на дюлеви подложки са едни от най-чувствителните на алкална почвена реакция и по-често страдат от хлороза. Това трябва да се има добре предвид при избора на места за овощни градини, както и овощните видове и подложките, на които са присадени. На някои почви с алкална реакция крушите например, могат да се отглеждат, ако са присадени на семенна подложка, а на дюлеви подложки страдат силно от хлороза и загиват предивременно. Прасковите върху прасковени подложки биват засегнати от хлороза при рН 7,4-7,7, а върху сливови (джанкови) подложки – при рН 7,6-7,9 и крушите върху дюлеви подложки – при рН 7,8-8,1.
При повишена киселинност на почвата се разрушава почвената структура и се влошават физичните свойства на почвата. Условията стават неблагоприятни за растежа на корените. При рН по-малко от 5 е установено значително намаляване на броя на малките коренчета при ябълката, например.
Почвената реакция трябва да се има предвид както във връзка с отношението на овощните растения към нея, така и във връзка с промените, които могат да настъпят в нея при торенето с минерални торове.
Чрез многогодишно внасяне на физиологично кисели торове (амониев сулфат или амониев хлорид) киселите почви може да се влошат, докато същите торове може да имат благоприятно влияние, когато с тях се торят алкални почви.

Автор: ВЕСТНИК ЗА ГРАДИНАТА

Представяме Ви:

От много дъжд почвата се вкислява

Повечето зеленчукови растения и полезните микроорганизми се развиват при слабокисела или неутрална реакция на почвата – рН да е в границите 6.5-7.0. Киселата среда е по-благоприятна за гъбите, слабо к...

Още не е късно за синята метличина

Повече от 500 вида метличина виреят в Европа, Азия, Северна Африка и Америка. Те са едногодишни, двугодишни или многогодишни растения. Въпреки че сме свикнали метличината да е синя, в природата и в ку...

Компост се прави и в тристранна призма

Един от най-ефективните методи за производство на компост е използването на тристранна мрежеста призма. Това лесно за изработка съоръжение се състои от метална мрежа и три тръби, забити в земята. В хо...

Не забравяйте да нахраните зеленчуците

Зеленчуците са група култури, които се отличават с голямо видово и сортово разнообразие, имат различен по продължителност вегетационен период (от 50 до 150 дни), отглеждат се при 2 или 3 производства ...

Начало