Градина » Помогнете на цитрусовите да цъфнат

 Помогнете на цитрусовите да цъфнат

Ремонтантността е една от характерните особености на цитрусовите култури, тъй като на един екземпляр едновременно може да има пъпки, цветове, млади завръзи и презрели плодове. Най-много и най-ценни плодни пъпки се образуват през пролетта. Ето защо е добре по-късно формираните пъпки да се оронват рано още след като се появат.
Цветовете на цитрусовите видове са двуполови, бели, понякога бледожълтеникави, с подчертан приятен силен аромат. Разположени са симетрично, лъчеобразно, поединично или в гроздовидни съцветия в пазвите на листата. Появяват се и се развиват върху текущия прираст. Имат от 3 до 5 сраснали чашелистчета, от 4 до 8 венчелистчета, множество тичинки, чиито дръжки са сраснали в основата си в групи по 2 до 3, рядко в тръбичка. В цвета има един горен многогнезден плодник от 5 сраснали плодолиста с удължена, овална, кръгла или плоско-кръгла форма. В зависимост от вида и сорта близалцата са разположени наравно, над или под тичинките. От разположението на близалцето спрямо тичинковия кръг, което е обикновено сортова особеност, може да се познае коя цитрусова форма е типично кръстосаноопрашваща се и коя е самоопрашваща се.
Какви са цветовете проличава още в началото на бутонизацията. Образуват се от несиметрични, удължени и често изкривени пъпки. Имат слаба дръжка и по-бледо оцветяване. От симетрично развиващите се пъпки се получават нормални цветове – те са с разширен връх, а дръжката им е здрава и дебела около 1-1,5 мм. Дефектните цветове е добре да се премахват още във фазата на бутонизацията, така се спестяват много хранителни вещества за растението.
Най-много дефектни цветове се образуват, когато фазата бутонизация преминава при засушена или преовлажнена почва и при липса на атмосферна влажност.

Автор: Невена Христова

Представяме Ви:

Щом бегонията заспи, извадете грудките й

Бегония тубероза (Begonia tuberhybrida или tuberosa) обединява множество сортове, получени чрез хибридизация и отличаващи се с голямо разнообразие. Особеност на този вид е, че в почвата образува гр...

Не пренебрегвайте непретенциозния седум

Седумът е известен у нас под името „Дебела Мара”. Той произхожда от Китай и Япония, но сега е известен във всички континенти. Месестите му стъбла са групирани по няколко в туфа и може да достигнат до ...

От какво страдат кактусите?

Вредителите и болестите, които могат да погубят вашите кактуси или поне да ги превърнат в безобразните им подобия, не са много, но затова пък са изключително витални и борбата с тях нерядко е безуспеш...

Кога и как да прилагате листни торове

Листното торене е практика, която се прилага по време на вегетацията на зеленчуковите, овощните култури, цветните култури и лозята. То цели да се внесат допълнителни хранителни вещества в лесно достъ...

Начало